Τμήμα Ιστορίας - Κουργιαντάκης Χαράλαμπος

Κουργιαντάκης Χαράλαμπος

Αντικείμενο: Παιδαγωγικά-Διδακτική της Ιστορίας
Βαθμίδα: ΕΔΙΠ
Τηλέφωνο: 2661087337
Email: kourgiant@ionio.gr

Κουργιαντάκης Χαράλαμπος

Γεννήθηκε στην Αθήνα, το 1970. Απόφοιτος του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου (1992).

Το 1996 απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα (ΜΑ) στο αντικείμενο History in Education, από το Institute of Education του Πανεπιστημίου του Λονδίνου και το 2005 διδακτορικό δίπλωμα στα Παιδαγωγικά-Διδακτική της Ιστορίας, από το ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Στις δημοσιεύσεις του περιλαμβάνονται μονογραφίες (Σχολική Ιστορία· ψυχής αγωγή ή οδύνη; εκδ. Απόστροφος, Κέρκυρα 2001 και Το παρόν και το μέλλον του παρελθόντος, εκδ. Κέδρος, Αθήνα 2012) και εργασίες σε σχετικά επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους.

Από το 2009 διδάσκει στο διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ (Τμήμα Ιστορίας και Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία), τα γνωστικά αντικείμενα «Η Ιστορία ως αντικείμενο διδασκαλίας» και «Σύγχρονες τάσεις στη διδακτική της Ιστορίας» με τον καθηγητή Γ. Κόκκινο.

Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2017 εργάστηκε στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του ΙΕΠ για την εκπόνηση Προγραμμάτων σπουδών στο μάθημα της Ιστορίας στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση.

Από το 1998 έως το 2018 υπηρέτησε στη Β΄βάθμια Εκπαίδευση ως φιλόλογος, ενώ από το Φεβρουάριο του 2018 εντάχθηκε στο Τμήμα Ιστορίας ως μέλος ΕΔΙΠ.

Στα επιστημονικά/ερευνητικά ενδιαφέροντά του περιλαμβάνεται ό,τι έχει σχέση με την Ιστορία ως διδακτικό αντικείμενο και, ιδιαίτερα, με την ψυχολογική-παιδαγωγική και πρακτική διάσταση της διδακτικής διαδικασίας.


Επιστροφή
Νέα
Κανονισμός Εξετάσεων
Δημοσίευση: 21-01-2019 12:39
ΕΥΔΟΞΟΣ - ΝΕΑ Παράταση δηλώσεων συγγραμμάτων (31 Ιανουαρίου 2019)
Δημοσίευση: 08-01-2019 10:05 | Ενημέρωση: 21-01-2019 11:02
Προαιρετικά Εργαστηριακά Μαθήματα (ΠΕΜ) χειμερινού εξαμήνου
Δημοσίευση: 19-11-2018 18:25 | Ενημέρωση: 25-11-2018 22:16

ICA