Ιόνιο Πανεπιστήμιο English
Εκθέσεις Αξιολόγησης

Έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης 2014
Στο συνημμένο αρχείο περιλαμβάνεται η τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος Ιστορίας που συντάχθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2014 από τους:

  • Συντονιστή της ομάδας αξιολόγησης Καθ. Αντώνη Καλδέλλη από το Ohio State University, ΗΠΑ
  • Καθ. Catherine Abadie-Reynal, Université Lumière Lyon II, Γαλλία
  • Καθ. Torsten Mattern, Universität Trier, Γερμανία
  • Αν. Καθ. Γεώργιο Καζαμία, Κοσμήτορα του Πανεπιστημίου της Κύπρου, Κύπρος
  • Λέκτορα Αιμίλιο Σολωμού, Αντιπρόεδρο του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας, Κύπρος


Έκθεση τετραετούς εσωτερικής αξιολόγησης Τμήματος
Στο συνημμένο αρχείο περιλαμβάνεται η τελική έκθεση της τετραετούς εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος Ιστορίας που συντάχθηκε το Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013 από τους:

  • Πρόεδρο του Τμήματος Αν. Καθ. Γρηγόριο Ψαλλίδα
  • Αν. Πρόεδρο Καθ. Τζελίνα Χαρλαύτη
  • Αν. Καθ. Αθανάσιο Ευσταθίου
  • Επικ. Καθ. Ηλία ΣβέρκοΝέα
Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2018-2019
Δημοσίευση: 10-05-2018 12:56
15ο Συνέδριο της HEIRNET (History Educators Research Network)
Δημοσίευση: 17-01-2018 12:04
Συνημμένα αρχεία
    HEIRNET 2018 Circular
Mέγεθος: 658.94 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    HEIRNET 2018 Flyer
Mέγεθος: 581.25 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

ICA