Τμήμα Ιστορίας - Εκθέσεις Αξιολόγησης
Ιόνιο Πανεπιστήμιο English
Εκθέσεις Αξιολόγησης

Έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης 2014
Στο συνημμένο αρχείο περιλαμβάνεται η τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος Ιστορίας που συντάχθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2014 από τους:

  • Συντονιστή της ομάδας αξιολόγησης Καθ. Αντώνη Καλδέλλη από το Ohio State University, ΗΠΑ
  • Καθ. Catherine Abadie-Reynal, Université Lumière Lyon II, Γαλλία
  • Καθ. Torsten Mattern, Universität Trier, Γερμανία
  • Αν. Καθ. Γεώργιο Καζαμία, Κοσμήτορα του Πανεπιστημίου της Κύπρου, Κύπρος
  • Λέκτορα Αιμίλιο Σολωμού, Αντιπρόεδρο του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας, Κύπρος


Έκθεση τετραετούς εσωτερικής αξιολόγησης Τμήματος
Στο συνημμένο αρχείο περιλαμβάνεται η τελική έκθεση της τετραετούς εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος Ιστορίας που συντάχθηκε το Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013 από τους:

  • Πρόεδρο του Τμήματος Αν. Καθ. Γρηγόριο Ψαλλίδα
  • Αν. Πρόεδρο Καθ. Τζελίνα Χαρλαύτη
  • Αν. Καθ. Αθανάσιο Ευσταθίου
  • Επικ. Καθ. Ηλία ΣβέρκοΝέα
Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2019-2020
Δημοσίευση: 18-04-2019 18:05 | Ενημέρωση: 26-08-2019 15:56

ICA