Πολιτική Ποιότητας Τμήματος Ιστορίας

Το τμήμα Ιστορίας δεσμεύεται να προσφέρει στους φοιτητές υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου εκπαίδευση στην επιστήμη της Ιστορίας σε διαδραστικό πλαίσιο με τις λοιπές ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες. Η πολιτική διασφάλισης της ποιότητας του ΤΙΣ εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της στρατηγικής του Ιονίου Πανεπιστημίου και χαράσσεται σε συνεργασία με τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Ιονίου Πανεπιστημίου (ΜΟΔΙΠ), λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές που έχει χαράξει η ΑΔΙΠ (ΕΘΑΑΕ).

Η πολιτική διασφάλισης ποιότητας του Τμήματος Ιστορίας διέπεται από τις παρακάτω αρχές:

- Συγκρότηση ενός διαρκώς ανανεωνόμενου και προσαρμοσμένου στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, που διαφυλάττει και ταυτόχρονα ενισχύει την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία του Τμήματος.

- Διασφάλιση της επίτευξης των μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων, με βάση το ευρωπαϊκό και εθνικό πλαίσιο προσόντων ανώτατης εκπαίδευσης στο πλαίσιο της φοιτητοκεντρικής μάθησης.

- Διενέργεια της ετήσιας αυτοαξιολόγησης από την Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και πραγματοποίηση δράσεων που αποσκοπούν στην βελτίωση του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών βάσει των πορισμάτων. Η διαδικασία αυτοαξιολόγησης πραγματοποιείται σε συνεργασία με την ΜΟΔΙΠ και σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΔΙΠ. Περιλαμβάνει την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας από τους φοιτητές, την αποτύπωση των ερευνητικών επιδόσεων του διδακτικού και επιστημονικού προσωπικού, καθώς και το βαθμό υποστήριξης της λειτουργίας των προγραμμάτων σπουδών.  

- Διασφάλιση της διασύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα μέσα από την ενεργοποίηση των ερευνητικών εργαστηρίων του Τμήματος και των ερευνητικών προγραμμάτων των διδασκόντων.

- Στελέχωση του Τμήματος με επίλεκτο ακαδημαϊκό και λοιπό προσωπικό, διαρκώς ενεργό στον τομέα του και με προοπτική ακαδημαϊκής εξέλιξης.

- Ενίσχυση της εξωστρέφειας του Τμήματος μέσα από την ανάληψη ακαδημαϊκών πρωτοβουλιών, που το συνδέουν με τις ανάγκες και τους προβληματισμούς της κοινωνίας και προβάλλουν δημοσίως το ακαδημαϊκό και ερευνητικό έργο που επιτελείται.

- Εμπλουτισμός και εύρυθμη λειτουργία της Βιβλιοθήκης, διεύρυνση των μεθόδων ψηφιακής πρόσβασης καθώς και ενίσχυση των παρεχόμενων διοικητικών υπηρεσιών.

- Ανταπόκριση των αποφοίτων του στις εκάστοτε απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

Η πολιτική ποιότητας του Τμήματος Ιστορίας επικαιροποείται ανά δύο έτη και εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας. Υλοποιείται από την Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος, η οποία έχει την ευθύνη για τη διαδικασία πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών και την υποβολή των εκθέσεων ετήσιας αυτοαξιολόγησης σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο. Ο φάκελος πιστοποίησης και οι εκθέσεις αυτοαξιολόγησης υποβάλλονται προς έγκριση στη ΜΟΔΙΠ του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Ενημέρωση: 11-11-2020
<< <
Ιούνιος 2023
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Παρασκευή 02-06-2023
Αποτελέσματα Πρακτικής Άσκησης 2023 (πρακτικό αξιολόγησης για την Πρόσκληση ΠΑ14/2023) και Οδηγίες προς τους Επιτυχόντες του Προγράμματος
Έναρξη: 29-05-2023 |Λήξη: 02-06-2023
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Πίνακας Κατάταξης Φοιτητών Τμ. Ιστορίας
Mέγεθος: 560.97 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Οδηγίες για την έκδοση της βεβαίωσης ΑΜΑ
Mέγεθος: 1.35 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Πλήρες κείμενο ανακοίνωσης οδηγιών
Mέγεθος: 579.61 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
B’ Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση κατά το ακαδ. έτος 2022-2023 [προθεσμία: 06/06/2023]
Έναρξη: 30-05-2023 |Λήξη: 06-06-2023
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Β' Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Mέγεθος: 1.15 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Αίτηση
Mέγεθος: 944.18 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Ενημέρωση φοιτητών
Mέγεθος: 283.73 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας