Πολιτική Ποιότητας Τμήματος Ιστορίας

Το Τμήμα Ιστορίας ανήκει στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου και ιδρύθηκε το 1985. Έκτοτε αποτελεί το μοναδικό αμιγώς τμήμα Ιστορίας, με σκοπό να εισαγάγει τους φοιτητές στην επιστήμη της Ιστορίας, στη μεθοδολογία της ιστορικής έρευνας, καθώς και στις μεθόδους διδασκαλίας της. Η πολιτική διασφάλισης της ποιότητας του ΤΙΣ εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της στρατηγικής του Ιονίου Πανεπιστημίου και χαράσσεται σε συνεργασία με τη ΜΟΔΙΠ, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές που έχει χαράξει η ΕΘΑΑΕ.

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του ΤΙΣ αποτελεί τον κορμό στον οποίο στηρίζονται τα υπόλοιπα ΠΣ του τμήματος. Ως εκ τούτου, διαρκής μέριμνα αποτελεί η διασφάλιση της ποιότητάς του, όπως και των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος.

Η πολιτική διασφάλισης ποιότητας του ΤΙΣ διέπεται από τις παρακάτω αρχές:

 • Συγκρότηση ενός μοντέρνου και προσαρμοσμένου στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής προγράμματος σπουδών, που θα ενισχύει την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία του ΤΙΣ.
 • Διασφάλιση της επίτευξης των μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων, με βάση το ευρωπαϊκό και εθνικό πλαίσιο προσόντων ανώτατης εκπαίδευσης τόσο στις προπτυχιακές όσο και στις μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές.
 • Ανταπόκριση των αποφοίτων του ΤΙΣ στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.
 • Διασφάλιση της διασύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα.
 • Διενέργεια της ετήσιας εσωτερικής αξιολόγησης και απρόσκοπτη συνεργασία με τη ΜΟΔΙΠ.
 • Επάνδρωση του ΤΙΣ με κατάλληλο ακαδημαϊκό προσωπικό, ενεργό στον τομέα του και με προοπτική εξέλιξης.
 • Ενίσχυση της εξωστρέφειας του ΤΙΣ μέσα από την ανάληψη ακαδημαϊκών πρωτοβουλιών, που θα προβάλλουν το ακαδημαϊκό και ερευνητικό έργο που επιτελείται στο ΤΙΣ.
 • Συγκρότηση καινοτόμων και εξωστρεφών μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, ώστε να διαφυλλαχθεί και ταυτόχρονα ενισχυθεί η ακαδημαϊκή φυσιογνωμία του ΤΙΣ.
 • Ίδρυση νέων ελληνικών και ξενόγλωσσων ΠΜΣ με στόχο την αναβάθμιση της παρουσίας του ΤΙΣ στην παραγωγή γνώσης στο διεθνή χώρο.
 • Διεθνοποίηση των δομών και των λειτουργιών σε επίπεδο προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών, όσο και της ερευνητικής και διδακτικής εμβάλειας του τμήματος.
 • Συνεργασία με διεθνείς φορείς.
 • Εμπλουτισμός και εύρυθμη λειτουργία της Βιβλιοθήκης, καθώς και ενίσχυση των παρεχόμενων διοικητικών υπηρεσιών.

Η πολιτική ποιότητας του Τμήματος Ιστορίας επικαιροποείται ανά δύο έτη και εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας. Υλοποιείται από την Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος, η οποία έχει την ευθύνη για τη διαδικασία πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών και την υποβολή των εκθέσεων ετήσιας αυτοαξιολόγησης σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο. Ο φάκελος πιστοποίησης και οι εκθέσεις αυτοαξιολόγησης υποβάλλονται προς έγκριση στη ΜΟΔΙΠ του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Ενημέρωση: 19-04-2024
<< <
Μάιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Δευτέρα 27-05-2024
Προσεχώς
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας