Πληροφορίες

Στέγαση: Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο παρέχει τη δυνατότητα στέγασης σε έναν αριθμό φοιτητών μετά από επιλογή, με οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, όπως αυτά περιγράφονται στον Κανονισμό Στέγασής του (ΦΕΚ 2296/15-6-2020/τ.Β'). Η στέγαση παρέχεται για τους πρωτοετείς φοιτητές στη Φοιτητική Εστία και για τους παλαιότερους φοιτητές σε ξενοδοχεία που βρίσκονται στην περίμετρο της πόλης.

Σίτιση: Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο διαθέτει για τη σίτιση των φοιτητών του φοιτητικό εστιατόριο. Η σίτιση παρέχεται δωρεάν στους φοιτητές που πληρούν τα κριτήρια αριθ. Φ5/68535/Β3/18-6-2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, οι δε υπόλοιποι καταβάλλουν το ποσό των δύο (2) ευρώ ανά γεύμα.

Περίθαλψη: Φοιτητές που είναι άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι σε ασφαλιστικό φορέα, έχουν περίθαλψη όπως ορίζεται από τον ασφαλιστικό τους φορέα. Όσοι φοιτητές δεν είναι άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι σε ασφαλιστικό φορέα, έχουν υγειονομική περίθαλψη σε όλες τις μονάδες Δημόσιας Περίθαλψης, έτσι όπως ορίζεται στο άρθρο 33 του Ν.4368/2016 και την ΚΥΑ: Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132/φεκ908/4-4-2016 τ.Β'.

Επίσημος ιστοχώρος Διεύθυνσης Σπουδών & Φοιτητικής Μέριμνας sites.ionio.gr/e-care Πληροφορίες, ανακοινώσεις και ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων.

Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο:  Προσφέρεται η δυνατότητα ενασχόλησης των φοιτητών με ποικίλα αθλήματα, αλλά και προετοιμασίας των αθλητών μέσω των πανεπιστημιακών ομάδων μας για εθνικές και διεθνείς αθλητικές πανεπιστημιακές συναντήσεις. Σημαντικές μέχρι σήμερα οι επιτυχίες του Πανεπιστημίου μας. https://ionio.gr/gr/students/sports/

Μονάδα Υποστήριξης Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών (ssuni): Παρέχονται εξειδικευμένες υπηρεσίες ψυχολογικής, συμβουλευτικής, κοινωνικής και εργοθεραπευτικής στήριξης σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό του Ιονίου Πανεπιστημίου (Ssuni) https://ionio.gr/gr/services/ssuni/

Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη: https://library.ionio.gr/

Συνήγορος του Φοιτητή: https://ionio.gr/gr/students/ombudsman/

Ηλεκτρονική Καρτέλα Φοιτητή: https://ionio.gr/gr/students/gram-web/

Άλλες παροχές:
Στους φοιτητές του Τμήματος Ιστορίας παρέχονται και οι ακόλουθες ευκαιρίες ή διευκολύνσεις:

 1. Λειτουργία ειδικής αίθουσας ηλεκτρονικών υπολογιστών για τους φοιτητές.
 2. Δυνατότητα εκμάθησης ηλεκτρονικού υπολογιστή, με μαθήματα ειδικά προγραμματισμένα για τους φοιτητές του τμήματος Ιστορίας.
 3. Δυνατότητα ταχύρρυθμης εκμάθησης ξένων γλωσσών (Γαλλικά, Γερμανικά). Παρέχονται διάφορα επίπεδα (για αρχάριους και προχωρημένους), αλλά και διαφορετικοί στόχοι (γενική γνώση ή/και χρήση ξενόγλωσσης ιστορικής βιβλιογραφίας).
 4. Μαθήματα Π.Ε.Μ. (Προαιρετικά Εργαστηριακά Μαθήματα) Στο Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας περιλαμβάνονται Προαιρετικά Εργαστηριακά Μαθήματα (Π.Ε.Μ.) στο πλαίσιο των λοιπών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Λαμβάνουν 2 ECTS έκαστο και δεν υποκαθιστούν μαθήματα που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου.
 5. Πρόγραμμα προβολής ταινιών για την εκπλήρωση διδακτικών στόχων.
 6. Δωρεάν διανομή υλικού (σημειώσεων, φωτοτυπιών) από τους διδάσκοντες του Τμήματος.
 7. Δυνατότητα αξιοποίησης ενός φωτοτυπικού μηχανήματος ειδικά προορισμένου για την εξυπηρέτηση των φοιτητικών αναγκών.
 8. Φιλικό-οικογενειακό κλίμα, συστηματική παρακολούθηση της προόδου των φοιτητών από προσωπικούς συμβούλους καθηγητές (tutors).
 9. Τα ιστορικά αρχεία της Κέρκυρας με την καθοδήγηση των έμπειρων στην έρευνα των αρχείων καθηγητών του τμήματος προσφέρουν μια δυνατότητα μύησης των φοιτητών στην πρωτογενή έρευνα.
 10. Θεσμοθετημένες επιδοτούμενες εκπαιδευτικές εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό (σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, εκθέσεις, πανεπιστήμια).

Φοιτητικό εισιτήριο: Σε κάθε φοιτητή δίνεται το ειδικό Δελτίο Φοιτητικού Εισιτηρίου (Δ.Φ.E.), που ισχύει για όλο το ακαδημαϊκό έτος (1 Σεπτεμβρίου - 31 Αυγούστου).
Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους χορηγούνται στους φοιτητές καινούρια Δ.Φ.Ε.
Σε περίπτωση απώλειας του Δ.Φ.Ε. χορηγείται νέο για δύο (2) μήνες μετά τη δήλωση της απώλειας, η οποία πρέπει να γίνει στη Γραμματεία του Τμήματος.
Η έκπτωση που παρέχεται στους φοιτητές είναι 25%:

 • στις αστικές συγκοινωνίες της πόλης, όπου εδρεύει το Τμήμα, καθώς και στις αστικές συγκοινωνίες της υπόλοιπης χώρας
 • στις οδικές υπεραστικές συγκοινωνίες, που συνδέουν την έδρα του Τμήματος με τον τόπο μόνιμης κατοικίας
 • Στις σιδηροδρομικές υπηρεσίες όλης της χώρας 50%.

Το Δ.Φ.Ε. κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος με την ορκωμοσία του φοιτητή. Δεν δικαιούνται Δελτίο Φοιτητικού Εισιτηρίου όσοι γράφτηκαν στο Τμήμα με κατάταξη ως πτυχιούχοι άλλων Α.Ε.Ι.

Yποτροφίες Ι.K.Y.: Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) χορηγεί υποτροφίες σε φοιτητές που πρώτευσαν στις γενικές εξετάσεις εισαγωγής στα Ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή στις προαγωγικές (εξετάσεις) των Α.Ε.Ι. Για τις προϋποθέσεις και άλλες λεπτομέρειες σχετικές με τη χορήγησή τους πληροφορίες παρέχει η Γραμματεία του Τμήματος. https://www.iky.gr/el/

Φοιτητικό Αριστείο: Χορηγείται υποτροφία για κάθε πρωτεύσαντα φοιτητή / πρωτεύσασα φοιτήτρια του Τμήματος που τελείωσε τις σπουδές του / της μέσα στα εξάμηνα που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.

Βραβείο «Β. Σπυριδωνάκη»: Βραβείο προσφέρεται σε όποιον/α φοι­τητή / τρια του 3ου έτους σπουδών έχει εξεταστεί επιτυχώς στα τρία τέταρτα των μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου και έχει τον μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμολογίας.

Βραβείο «Εύη Ολυμπίτου»: Προσφέρεται ετήσιο ποσό 500€, στη μνήμη της Επίκουρης Καθηγήτριας Εύης Ολυμπίτου, στον τελειόφοιτο / στην τελειόφοιτη του ογδόου εξαμήνου που συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη βαθμολογία.

Σύλλογος Αποφοίτων: https://history.ionio.gr/gr/students/alumni/

 

Ενημέρωση: 24-01-2017
<< <
Απρίλιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Πέμπτη 25-04-2024
Προσεχώς
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας