Ιόνιο Πανεπιστήμιο English facebook
Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι Σπουδών

O θεσμός του «Ακαδημαϊκού Συμβούλου Σπουδών» στο Τμήμα Ιστορίας

Στο πλαίσιο της καλύτερης υποστήριξης των φοιτητών στη διάρκεια των σπουδών τους έχει θεσπιστεί στο Τμήμα Ιστορίας ο θεσμός του «Ακαδημαϊκού Συμβούλου Σπουδών».

Στους ακαδημαϊκούς συμβούλους σπουδών, που έχουν οριστεί ανά έτος σπουδών, μπορούν να απευθύνονται οι φοιτητές/τριες για θέματα σχετικά με την ακαδημαϊκή τους πρόοδο, τη συμμετοχή στην ακαδημαϊκή κοινότητα, την πρόσβαση σε υπηρεσίες του Τμήματος, σε περιπτώσεις δυσκολιών παρακολούθησης και μάθησης και αποριών για ακαδημαϊκά θέματα ή για πρόσθετα ζητήματα που δημιουργούν δυσκολίες στις σπουδές τους.

Ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος Σπουδών θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και θα προσπαθεί, όσο είναι δυνατόν, να δίνει ή να προτείνει λύσεις στα τυχόν προβλήματα που προκύπτουν. Μέσω της άμεσης επικοινωνίας με τους ακαδημαϊκούς συμβούλους δίνεται επίσης στους φοιτητές η δυνατότητα διατύπωσης σκέψεων ή προτάσεων για διάφορα θέματα που αφορούν την οργάνωση των σπουδών τους. Η Συνέλευση του Τμήματος επιβλέπει τη λειτουργία του θεσμού.

 

Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι Σπουδών ανά έτος

1ο έτος     
Αθ. Ευσταθίου, Καθηγητής
Ι. Κράλλη, Μόν. Επίκουρος Καθηγήτρια

2ο έτος     
Διον. Τζάκης, Επίκουρος Καθηγητής
Σ. Λαΐου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

3ο έτος     
Κ. Σμπόνιας, Αναπληρωτής Καθηγητής
Α. Κακριδής, Επίκουρος Καθηγητής

4ο έτος     
Κ. Αγγελάκος, Καθηγητής
Γρηγ. Ψαλλίδας, Καθηγητής

 

Στους παραπάνω Ακαδημαϊκούς Συμβούλους μπορούν επίσης να απευθύνονται όσοι φοιτητές είναι  ν+1 (ή μεγαλύτερο έτος) σπουδών.