Γενικές Ανακοινώσεις
Σελίδα 40 / 42 : <<<>>>
Φοιτητική Μέριμνα: Δικαιούχοι Στέγασης 2012-2013 - Όλοι οι Πίνακες (1, 2 και 3)
Δημοσίευση: 25-10-2012 12:33 | Προβολές: 828
Ανακοινώνουμε τους φοιτητές, δικαιούχους στέγασης, για το ακαδημαϊκό έτος 2012 -2013. Πρώτη ανακοίνωση - Πίνακας 1: 12-10-2012 | Δεύτερη ανακοίνωση - Πίνακας 2: 19-10-2012 | Τρίτη ανακοίνωση - Πίνακας 3: 24-10-2012.
ΤΙΣ: Πρόγραμμα Εξετάσεων για την Εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. «Ιστορική Δημογραφία»
Δημοσίευση: 17-10-2012 16:20 | Προβολές: 1473
image
Σας ενημερώνουμε ότι οι εξετάσεις για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. «Ιστορική Δημογραφία» θα πραγματοποιηθούν στο Τμήμα Ιστορίας στις 30-31/10/2012.
Τμήμα Ιστορίας: Εξετάσεις ECDL
Δημοσίευση: 17-10-2012 15:48 | Προβολές: 931
Η επόμενη εξεταστική του ECDL στο τμήμα Ιστορίας θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 11 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 12:00 - 16:00 στην αίθουσα πληροφορικής. Τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στο Τμήμα Ιστορίας - στην αίθουσα πληροφορικής στον κ. Τζιλιάνο Νικόλαο. Τελευταία μέρα υποβολής δικαιολογητικών είναι η Πέμπτη 08/11/2012.
Απαιτούμενα μαθήματα για τη λήψη πτυχίου 2012-13
Δημοσίευση: 11-10-2012 16:35 | Προβολές: 809
Απαιτούμενα μαθήματα για τη λήψη πτυχίου 2012-2013.
Ηλεκτρονική Δήλωση Προτίμησης Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2012-13
Δημοσίευση: 11-10-2012 12:31 | Προβολές: 780
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 78.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Καλούνται οι φοιτητές όλων των εξαμήνων να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος ηλεκτρονική δήλωση προτίμησης για τα Υποχρεωτικά Επιλογής, τα Σεμιναριακά μαθήματα και τις ξένες γλώσσες. Περίοδος υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων: Παρασκευή 12 Oκτωβρίου 2012 εως και τις 28 Οκτωβρίου 2012.
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Χειμερινών Εξαμήνων 2012-13
Δημοσίευση: 08-10-2012 15:03 | Προβολές: 825
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 171.36 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Ενημερώθηκε το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων των Χειμερινών Εξαμήνων [.v3] για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013. Έναρξη Μαθημάτων: 01 Οκτωβρίου 2012
Φοιτητική Μέριμνα: Στέγαση 2012-13
Δημοσίευση: 05-10-2012 13:40 | Προβολές: 874
Τα αποτελέσματα για τη στέγαση κατά το νέο ακαδ. Έτος 2012-13, θα ανακοινωθούν οριστικά την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012.
Εισαγωγικές εξετάσεις Π.Μ.Σ. «Ιστορική Δημογραφία»
Δημοσίευση: 01-10-2012 14:28 | Προβολές: 1549
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 37.34 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Σας ενημερώνουμε ότι οι εξετάσεις για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. «Ιστορική Δημογραφία» θα πραγματοποιηθούν στο Τμήμα Ιστορίας στις 30 και 31/10/2012.
Χορήγηση Υποτροφίας Erasmus ακαδημαϊκού έτους 2012-2013
Δημοσίευση: 21-09-2012 16:29 | Προβολές: 839
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 35.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας η χορήγηση υποτροφίας ERASMUS για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2012-13 στην φοιτήτρια Μπάκα Δήμητρα που κατάθεσε εμπρόθεσμα την αίτησή της στην (...)
Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2012-2013
Δημοσίευση: 21-09-2012 16:09 | Προβολές: 805
Δημοσιεύτηκε το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013.
Εφαρμογή του συστήματος μονάδων ECTS στο Τμήμα Ιστορίας
Δημοσίευση: 21-09-2012 16:06 | Προβολές: 1063
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 34 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Ενημερώθηκε το συνημμένο αρχείο με τις πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος μονάδων ECTS στο Τμήμα Ιστορίας.
Τροποποίηση του συστήματος Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) στο Τμήμα Ιστορίας
Δημοσίευση: 21-09-2012 16:04 | Προβολές: 865
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 24 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος εγκρίνει ομόφωνα την πρόταση του Επίκουρου Καθηγητή Κ. Σμπόνια για τροποποίηση του υπάρχοντος συστήματος Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Παν/μιου.
Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών 2012 - 2013
Δημοσίευση: 21-09-2012 16:00 | Προβολές: 866
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 361.36 KB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
Δημοσιεύτηκε το Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους 2012-13 καθώς και οι αλλαγές του Προγράμματος Σπουδών.
ΠΜΣ «Ιστορική Δημογραφία»: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Δημοσίευση: 21-09-2012 15:25 | Προβολές: 827
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 34.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Το Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου θα οργανώσει και θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, σε συνεργασία με το Τμήμα Διοίκησης Κοινωνικών-Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων του ΤΕΙ Μεσολογγίου και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Καλαμάτας, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Αναμόρφωση- Νέα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου», «Ιστορική Δημογραφία», το οποίο θα οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην «Ιστορική Δημογραφία». Οι αιτήσεις και ο φάκελος υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς στη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου (τηλ.: 2661087336, υπόψη κ. Κ. Κατσάπη), το αργότερο έως τις 28 Σεπτεμβρίου 2012 (σφραγίδα ταχυδρομείου).
ΠΜΣ Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες: ωρολόγιο πρόγραμμα 12/13
Δημοσίευση: 21-09-2012 14:58 | Προβολές: 1144
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 429.91 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Εκδόθηκε το Ωρολόγιο Πρόγραμμα ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Ιστορική έρευνα, Διδακτική και Νέες τεχνολογίες».
Φοιτητική Μέριμνα: Επείγουσα Ενημέρωση Σεπτεμβρίου 2012 (/2/9/2012)
Δημοσίευση: 21-09-2012 14:26 | Προβολές: 867
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 342.15 KB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
Φόρμα Συμμετοχής στην εξέταση μαθήματος [2/9/2012] Συμπληρωματική ανακοίνωση για τη Στέγαση- Έναρξη Σίτισης [1/9/2012] Επείγουσα ανακοίνωση για τη Στέγαση Σεπτεμβρίου 2012 [28/8/2012] Ενημέρωση για θέματα Φοιτητικής Μέριμνας (...)
Ηλεκτρονική Έκδοση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας 2012-13
Δημοσίευση: 20-09-2012 12:16 | Προβολές: 809
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 39.46 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Σας ενημερώνουμε ότι από τις 24/09/2012 οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για την έκδοση της νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας.
Απολογισμός Δραστηριοτήτων Τμήματος Ιστορίας 2008-09
Δημοσίευση: 19-09-2012 17:03 | Προβολές: 953
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 1.01 MB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
Δημοσιεύτηκε ο τελικός Απολογισμός Δραστηριοτήτων του Τμήματος Ιστορίας για το Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009, μαζί με το παράρτημα και τα στατιστικά.
Απολογισμός Δραστηριοτήτων Τμήματος Ιστορίας 2009-10
Δημοσίευση: 19-09-2012 17:01 | Προβολές: 910
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 1.37 MB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
Δημοσιεύτηκε ο τελικός Απολογισμός Δραστηριοτήτων του Τμήματος Ιστορίας για το Ακαδημαϊκό Έτος 2009-2010, μαζί με το παράρτημα και τα στατιστικά.
Απολογισμός Δραστηριοτήτων Τμήματος Ιστορίας 2010-11
Δημοσίευση: 19-09-2012 16:59 | Προβολές: 869
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 1.11 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Δημοσιεύτηκε ο τελικός Απολογισμός Δραστηριοτήτων του Τμήματος Ιστορίας για το Ακαδημαϊκό Έτος 2010-2011, μαζί με τα στατιστικά στοιχεία.
Κατατακτήριες Εξετάσεις 2012-2013
Δημοσίευση: 19-09-2012 16:09 | Προβολές: 1066
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 57.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Οι Κατατακτήριες Εξετάσεις 2012-2013 θα διενεργηθούν στο Τμήμα Ιστορίας κατά το χρονικό διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου 2012. Υποβολή αιτήσεων: 1-15 Νοεμβρίου 2012.
Πρόγραμμα Εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2012
Δημοσίευση: 19-09-2012 16:02 | Προβολές: 851
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 168 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Δημοσιεύτηκε το πρόγραμμα για την επαναληπτική περίοδο εξεταστικής του Σεπτεμβρίου, για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012. Περίοδος εξετάσεων: 3-28 Σεπτεμβρίου 2012
Οδηγός Σπουδών 2012 - 2013
Δημοσίευση: 19-09-2012 15:44 | Προβολές: 854
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 1.52 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Ενημερώθηκε ο Οδηγός Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας για το ακαδημαϊκό έτος 2012 - 2013.
Εγγραφές Πρωτοετών Φοιτητών 2012 Τμήματος Ιστορίας
Δημοσίευση: 19-09-2012 15:38 | Προβολές: 923
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 289.25 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Οι εγγραφές για τους πρωτοετείς φοιτητές θα διεξαχθούν από 11 Σεπτεμβρίου έως 28 Σεπτεμβρίου 2012.
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Χειμερινών Εξαμήνων 2012 - 2013
Δημοσίευση: 19-09-2012 15:17 | Προβολές: 878
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 172.09 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Δημοσιεύτηκε το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων των Χειμερινών Εξαμήνων για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013. Έναρξη Μαθημάτων: 1 Οκτωβρίου 2012.
Σελίδα 40 / 42 : <<<>>>
<< <
Φεβρουάριος 2023
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας