Ανακοίνωση για τους νεοεισαχθέντες φοιτητές ακαδ. έτους 2017-2018

Social Media
Δημοσίευση: 06-09-2017 10:47 | Προβολές: 3512
    Ανακοίνωση
Mέγεθος: 39 KB :: Τύπος: Kείμενο Word

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Ιωάννη Θεοτόκη 72, 491 00,
Κέρκυρα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Κέρκυρα,  6  Σεπτεμβρίου 2017

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
για τους νεοεισαχθέντες φοιτητές ακαδ. έτους 2017-2018

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής εγγραφής των επιτυχόντων, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, η Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας θα λάβει ηλεκτρονικά από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, τους καταλόγους των νεοεισαχθέντων που υπέβαλαν ηλεκτρονικά αίτηση εγγραφής, και θα προχωρήσει άμεσα σε ολοκλήρωση της διαδικασίας, ώστε οι νεοεισαχθέντες φοιτητές να αποκτήσουν πρόσβαση στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες του Τμήματος, καθώς και σε εφαρμογές του Υπουργείου που τους αφορούν.

Για το σκοπό αυτό η Γραμματεία χρειάζεται να έχει:

- εκτυπωμένη την αίτηση εγγραφής που υποβλήθηκε από τους επιτυχόντες ηλεκτρονικά στην εφαρμογή του Υπουργείου κατά την ηλεκτρονική εγγραφή που προηγήθηκε (με πιστοποίηση του γνησίου της υπογραφής του νεοεισαχθέντος από Κ.Ε.Π.)

- ευκρινές φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του νεοεισαχθέντος και

- δύο πρόσφατες φωτογραφίες.

Τα παραπάνω είναι δυνατόν είτε να κατατεθούν στη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας από τους ίδιους τους επιτυχόντες ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε να σταλούν στη Γραμματεία ταχυδρομικώς ή με χρήση ταχυμεταφορικής εταιρείας.

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής εκ μέρους της Γραμματείας, οι νεοεισαχθέντες θα λάβουν στο mail  που έχουν δηλώσει: Βεβαίωση Σπουδών και τους κωδικούς ενεργοποίησης του ηλεκτρονικού τους λογαριασμού για πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Γραμματείας.

   

Στοιχεία επικοινωνίας με τη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου

Ταχ. Διεύθυνση: Ιωάννη Θεοτόκη 72, Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα

emailhistory@ionio.gr

FAX:  26610 35197

τηλ.: 26610 87313, 87330, 87331, 87350

Σας συγχαίρουμε για την επιτυχία σας και σας ευχόμαστε καλή πρόοδο στις σπουδές σας.

                                                          Από τη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας


Επιστροφή