ΠΜΣ Ιστορία και Τεκμηρίωση, Κατεύθυνση Βυζάντιο και Δυτικός Μεσαίωνας, Πρόγραμμα μαθημάτων Β' εξάμηνου

Social Media
Δημοσίευση: 10-11-2015 20:21 | Προβολές: 2474
image

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ιστορία και Τεκμηρίωση

Κατεύθυνση Βυζάντιο και Δυτικός Μεσαίωνας


Β' εξάμηνο, χειμερινό εξάμηνο 2015-2016

Μαθήματα:

  1. Οικονομική και Κοινωνική Ιστορία
  2. Δυτικά Μεσαιωνικά και Βυζαντινά Κείμενα

Υπεύθυνοι μαθημάτων: Νίκος Καραπιδάκης, Ηλίας Γιαρένης

Διδάσκοντες: Νίκος Καραπιδάκης, Ηλίας Γιαρένης και Μιχάλης Νάιδος


Ημερομηνίες:


1. Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2015, 18:00-21:00 : Γιαρένης Ηλίας

2. Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2015, 9:30-11:00: Γιαρένης Ηλίας

3. Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2015, 10:00-13:00: Γιαρένης Ηλίας

4. Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2015, 10:00-12:00: Νάιδος Μιχάλης

5. Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2015, 18:00-21:00 : Γιαρένης Ηλίας

6. Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2015, 9:30-11:00: Γιαρένης Ηλίας

7. Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2015, 18:00-21:00 : Γιαρένης Ηλίας

8. Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2015, 10:00-13:00: Γιαρένης Ηλίας

9.Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2016, 18:00-21:00: Καραπιδάκης Ν.- Νάιδος Μ.

10. Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2016, 10:00-13:00: Καραπιδάκης Ν.- Νάιδος Μ.

11. Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2016, 18:00-21:00: Καραπιδάκης Ν.- Νάιδος Μ.

12. Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2016, 10:00-13:00: Καραπιδάκης Ν.- Νάιδος Μ.


Επιστροφή