Συγκρότηση Ε.Ε.Ε.Κ. για το αντικείμενο «Σύγχρονη Πολιτική Ιστορία», βαθμίδα Καθηγητή

ShareThis
Δημοσίευση: 06-02-2015 16:16 | Προβολές: 1449
    Πλήρες Κείμενο Ανακοίνωσης Απόφασης
Mέγεθος: 203.11 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Έχοντας υπόψη:

1. Το Π.Δ. 79 (ΦΕΚ 119/τ. Α'/28-5-2013) «Ίδρυση Σχολών, κατάργηση Τμήματος, μετονομασία Τμήματος, συγχώνευση ειδικεύσεων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο».

2. Την υπ' αριθμ. 3399/21-11-2013 Απόφαση της Πρυτάνεως του Ιονίου Παν/μίου περί διορισμού του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, του Τμήματος Ιστορίας, κ. Δ. Ανωγιάτη-Pele, Κοσμήτορα της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης-Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου με τετραετή θητεία και λήξη αυτής την 31η Αυγούστου 2017 (ΦΕΚ 630/17-12-2013/ Τεύχος υπαλλήλων ειδικών θέσεων και Οργάνων Διοίκησης φορέων του Δημοσίου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα).

3. Την υπ' αριθμ. Δ.Δ1.1/1158/Φ.06.1/31-3-2014 (ΦΕΚ 1406/16-10-2014/τ. Γ) Προκήρυξη θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Ιστορίας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης-Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου με γνωστικό αντικείμενο «Σύγχρονη Πολιτική Ιστορία».

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν. 4076/ 2012 (ΦΕΚ 159/τ. Α'/10-8-2012), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με το άρθρο 48 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/τ. Α' /30-1-2013).

5. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4009/2011(195 Α').

6. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011(ΦΕΚ 195/6-9-2011, τ. Α') και της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/17-9-2013, τ. Α').

7. Την υπ' αριθμ. Δ.Δ1.1/2672/Φ.004/23-7-2012 απόφαση της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου (ΦΕΚ 2234/1-8-2012, τ. Β'), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. Δ.Δ1.1/2960/Φ.0004/4-8-2014 (ΦΕΚ 2388/8-9-2014) «Εγκριση τροποποίησης της κανονιστικής απόφασης της Συγκλήτου (ΦΕΚ 2234/1-8-2012, τ. Β')».

8. Το Μητρώο Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών του Ιονίου Πανεπιστημίου για τη συγκρότηση των Ε.Ε.Ε.Κ. (Απόφαση Συγκλήτου 6η Συν. 2013-2014/7-11-2013).

9. Την από 14-1-2015 Απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου (4η Συν. ακαδ. έτους 2014-2015), θέμα 5° : Πρόταση συγκρότησης Επιτροπής Επιλογής και Εξέλιξης Καθηγητών (Ε.Ε.Ε.Κ.) για το γνωστικό αντικείμενο «Σύγχρονη Πολιτική Ιστορία», βαθμίδα Καθηγητή.

10. Την από 4-2-2015 Απόφαση της Κοσμητείας (3η Συν. ακαδ. έτους 2014-2015) της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης-Διερμηνείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ

η συγκρότηση της Επιτροπής Επιλογής και Εξέλιξης Καθηγητών (Ε.Ε.Ε.Κ.) για την εκλογή Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στο Τμήμα Ιστορίας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης-Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, στο γνωστικό αντικείμενο «Σύγχρονη Πολιτική Ιστορία».

Για την γραμματειακή υποστήριξη της οικείας Επιτροπής έχει ορισθεί η Γραμματέας του Τμήματος Ιστορίας κ. Στ. Πρεντουλή, διοικητικός υπάλληλος του Ιονίου Πανεπιστημίου (τηλ.26610 87331, e-mail: prentouli@ionio.gr).

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης-Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου

Καθηγητής Δημήτριος Ανωγιάτης-Pelé


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
<< <
Ιούλιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Παρασκευή 19-07-2024
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα
Προσεχώς
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας