Εκλογές ανάδειξης εκπροσώπου των φοιτητών του Τμήματος Ιστορίας του Ι.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος με ετήσια θητεία από 1-1-2023 έως 31-12-2023

ShareThis
Δημοσίευση: 05-12-2022 12:07 | Προβολές: 316

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 

Εφορευτική Επιτροπή

για τις εκλογές ανάδειξης εκπροσώπου των φοιτητών του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου στη Συνέλευση του Τμήματος με ετήσια θητεία από 1-1-2023 έως 31-12-2023

___________________________________________________________________________

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

συνεδρίασης της οικείας Εφορευτικής Επιτροπής (Οργάνου Διενέργειας Εκλογών)

 

για την ανακήρυξη των υποψηφίων

ΚΑΙ

τον ορισμό Διαχειριστή της εκλογικής διαδικασίας

 

 

Κέρκυρα, σήμερα, 5 Νοεμβρίου 2022, ώρα  9.30, συνεδρίασε το Όργανο Διενέργειας Εκλογών, όπως αυτό ορίστηκε με το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΠΡΥΤ/4816/2-12-2022, έγγραφο του Πρύτανη του Ιδρύματος, Καθηγητή κ. Α. Φλώρου, περί ορισμού Εφορευτικής Επιτροπής και διαβίβασης υποψηφιοτήτων για τη διεξαγωγή της εν λόγω εκλογικής διαδικασίας, κατόπιν ηλεκτρονικής κλήρωσης -σχετικό «ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ για την ανάδειξη οργάνων διενέργειας εκλογών εκπροσώπων μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και φοιτητών».

 

Συμμετέχοντες

από τα μέλη της κληρωθείσας Εφορευτικής Επιτροπής:

  1. Ανδριώτη Ελένη-Θεοδώρα, Α.Μ. ist2021001, προπτυχιακή φοιτήτρια, τακτικό μέλος
  2. Λαμπρόπουλος Ευάγγελος-Παρασκευάς, Α.Μ. Ι2019179, προπτυχιακός φοιτητής, τακτικό μέλος
  3. Καρανικόλας Αναστάσιος, Α.Μ. ΥΔ2003, υποψήφιος διδάκτορας, αναπληρωματικό μέλος

 

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ανατίθεται η τήρηση των πρακτικών της Εφορευτικής Επιτροπής στην κα Ανδριώτη Ελένη-Θεοδώρα.

Ορίζεται Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής, για όλη τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας, ο κ. Καρανικόλας Αναστάσιος.

Τα ως άνω μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, έχοντας υπόψη:

- την υπ’ αριθμ. 123024/Ζ1/06.10.2022 (Β΄ 5220) Κ.Υ.Α.: «Καθορισμός της διαδικασίας ανάδειξης των μονομελών οργάνων των Μονοτμηματικών Σχολών, των Τμημάτων, των Τομέων και λοιπών μονομελών οργάνων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) των εκπροσώπων, των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι.»,

- την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΠΡΥΤ/4383/7-11-2022 Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου στη Συνέλευση του Τμήματος, με ετήσια θητεία από 1-1-2023 έως 31.12.2023,

- την προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με την ως άνω Προκήρυξη, η οποία έληξε την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022, ώρα 11.00 π.μ.

- τη μοναδική υποβληθείσα αίτηση υποψηφιότητας της προπτυχιακής φοιτήτριας του Τμήματος Ιστορίας κας Τσαμπή Δήμητρας-Ελπίδας, Α.Μ. Ι2020013, υπ’ αριθμ. πρωτ. 4572/15-11-2022,

- το γεγονός ότι από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις και δεν συντρέχει κώλυμα εκλογιμότητας της ανωτέρω υποψήφιας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,

 

συνέταξαν το παρόν πρακτικό και

ομόφωνα αποφασίζουν

 

-Α-

    Ανακηρύσσουν ομόφωνα την κα Τσαμπή Δήμητρα-Ελπίδα, Α.Μ. Ι2020013, προπτυχιακή φοιτήτρια του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, υποψηφιότητα υπ’ αριθμ. πρωτ. 4572/15-11-2022, μοναδική υποψήφια για τις εκλογές ανάδειξης εκπροσώπου των φοιτητών του Τμήματος Ιστορίας στη Συνέλευση του Τμήματος, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2023 έως 31-12-2023.

   

-Β-

Ορίζουν ομόφωνα την κα Ανδριώτη Ελένη-Θεοδώρα, Α.Μ. ist2021001, προπτυχιακή φοιτήτρια του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου τακτικό μέλος της οικείας Εφορευτικής Επιτροπής, ως Διαχειρίστρια της εκλογικής διαδικασίας με ηλεκτρονική ψήφο μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 123024/Ζ1/06.10.2022 (Β΄ 5220) Κ.Υ.Α.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 8 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη, από ώρα 10.00 έως 12.00, αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας με χρήση του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» του Εθνικού Δικτύου Υποδομών, Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.).

Εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2022, κατά τις ίδιες ώρες, ομοίως μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

Για τον σκοπό αυτό θα δημιουργηθεί μία ψηφιακή κάλπη και θα καταρτιστεί ηλεκτρονικό ψηφοδέλτιο, που θα περιλαμβάνει την ανωτέρω μοναδική υποψήφια, προκειμένου η εκλογική διαδικασία να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονική ψήφο μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «ΖΕΥΣ» του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.).

Κέρκυρα, 5  Δεκεμβρίου 2022

 

Η Εφορευτική Επιτροπή

Ανδριώτη Ελένη-Θεοδώρα, Α.Μ. ist2021001, προπτυχιακή φοιτήτρια

Λαμπρόπουλος Ευάγγελος-Παρασκευάς, Α.Μ. Ι2019179, προπτυχιακός φοιτητής

Καρανικόλας Αναστάσιος, Α.Μ. ΥΔ2003, υποψήφιος διδάκτορας


Επιστροφή
<< <
Μάρτιος 2023
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας