Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση ακαδ. έτους 2020-21 - Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

ShareThis
Δημοσίευση: 27-04-2021 17:44 | Ενημέρωση: 24-05-2021 09:28 | Προβολές: 10789
gr  pdf.png  Εγχειρίδιο Οδηγιών
Mέγεθος: 750.15 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Αφίσα
Mέγεθος: 91.17 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
image

Ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου» παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή, 28/05/21.

 


 

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ιονίου Πανεπιστημίου», προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους προπτυχιακούς φοιτητές/φοιτήτριες των Τμημάτων Ιστορίας, Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας, Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Πληροφορικής, Τεχνών Ήχου και Εικόνας, Μουσικών Σπουδών να υποβάλουν αίτηση για τη διενέργεια Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) από 01/07/2021 έως 31/08/2021. Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020, με Ενδιάμεσο Φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση».

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων είναι ενιαία για όλα τα Τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα και καθορίζονται σύμφωνα με τους όρους των Εσωτερικών Κανονισμών Πρακτικής Άσκησης των Τμημάτων, ως ακολούθως:
1. Οι Μονάδες ECTS, όπως εμφανίζονται στην αίτηση.
2. Ο Μέσος Όρος Βαθμολογίας, πολλαπλασιαζόμενος επί το πλήθος των πιστωτικών μονάδων ECTS.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας οι φοιτητές/φοιτήτριες κατατάσσονται με βάση το εξάμηνο σπουδών τους, από το μεγαλύτερο στο μικρότερο.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
Κάθε ενδιαφερόμενος υποψήφιος υποβάλει, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης, ως συνοδευτικά δικαιολογητικά της αίτησης υποψηφιότητας, τα ακόλουθα:
α) δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή σελίδας του διαβατηρίου,
β) Βεβαίωση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ),
γ) έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ),
δ) αναλυτική βαθμολογία με αναγραφή Μέσου Όρου (από τη Γραμματεία του Τμήματος).

Οι αιτήσεις των υποψηφίων, καθώς και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά τους, υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, σε μορφή pdf, προς το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ιονίου Πανεπιστημίου, μέσω αποστολής μηνύματος από τον ιδρυματικό λογαριασμό του φοιτητή/της φοιτήτριας στην ηλεκτρονική διεύθυνση internship@ionio.gr, στο διάστημα από τη 12η ώρα της 10ης Μαΐου 2021 μέχρι και την 24η ώρα της 23ης Μαΐου 2021. Η υποβολή της αίτησης με διαφορετικό τρόπο από τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης.

Το e-mail που θα αποστέλλεται στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, θα πρέπει να περιλαμβάνει κείμενο με την κάτωθι μορφή:

- Ονοματεπώνυμο, Τμήμα Φοίτησης:
- Σας αποστέλλω τα απαραίτητα έγγραφα για την Πρακτική Άσκηση:
1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας/ Διαβατηρίου
3. Βεβαίωση ΑΦΜ
4. Βεβαίωση ΑΜΚΑ
5. Αναλυτική βαθμολογία

Για οποιαδήποτε πληροφορία/διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/φοιτήτριες μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Ιονίου Πανεπιστήμιου, στο τηλέφωνο: 26610 87306 (Δευτέρα έως Παρασκευή 13.00 – 15.00) και στο email: internship@ionio.gr.


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
B’ Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση κατά το ακαδ. έτος 2022-2023 [προθεσμία: 06/06/2023]
Δημοσίευση: 30-05-2023 12:35 | Προβολές: 3878
Έναρξη: 30-05-2023 |Λήξη: 06-06-2023
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Β' Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Mέγεθος: 1.15 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Αίτηση
Mέγεθος: 944.18 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Ενημέρωση φοιτητών
Mέγεθος: 283.73 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
<< <
Μάιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Κυριακή 26-05-2024
Προσεχώς
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας