Εύδοξος: Διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Social Media
Δημοσίευση: 24-03-2021 14:05 | Ενημέρωση: 29-03-2021 19:14 | Προβολές: 1299

Κέρκυρα 24/3/2021              

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους φοιτητές μας ότι κατόπιν εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την οποία ορίστηκε ότι, λόγω των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 θα πραγματοποιηθεί με κατ΄οίκον παράδοση με ευθύνη των εκδοτικών οίκων μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών (courier).  H διαδικασία υποβολής των δηλώσεων για την επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων  από  τους  δικαιούχους  φοιτητές  ξεκίνησε  από  τη Δευτέρα  22 Μαρτίου  2021 και θα ολοκληρωθεί  τη Δευτέρα 5 Απριλίου 2021. Επισημαίνεται ότι μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας δεν θα είναι δυνατό να υποβληθεί καμία νέα δήλωση ή να τροποποιηθεί κάποια ήδη υποβληθείσα. Προκειμένου να καταστεί δυνατή η κατ΄οίκον παράδοση των διδακτικών συγγραμμάτων κάθε φοιτητής οφείλει να δηλώσει μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος  «ΕΥΔΟΞΟΣ» τον τόπο παράδοσης στον οποίο επιθυμεί να του παραδοθούν τα διδακτικά συγγράμματα που έχει επιλέξει. Ως τόπος κατ΄οίκον παράδοσης δύναται να ορισθεί οποιαδήποτε περιοχή εντός της ελληνικής επικράτεια και την Κύπρο. Για τον λόγο αυτό, οι δικαιούχοι φοιτητές, συμπεριλαμβανομένων των Κυπρίων φοιτητών, καλούνται να δηλώσουν «τον τόπο παράδοσης», συμπληρώνοντας τα πεδία της «Υποχρεωτικής Δήλωσης Διεύθυνσης», και συγκεκριμένα: οδό, Αριθμό, ΤΚ, Περιοχή, Καλλικρατικό Δήμο, Περιφερειακή ενότητα, Χώρα, ενώ παράλληλα καλούνται να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους (κινητό τηλέφωνο και e-mail).

Η κατ΄οίκον παράδοση των δηλωθέντων συγγραμμάτων από τους εκδοτικούς οίκους, προβλέπεται, σύμφωνα με την εγκύκλιο να έχει ολοκληρωθεί  τη  Δευτέρα 24 Μαΐου 2021.

Επισημαίνουμε τη δυνατότητα δήλωσης συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου για όσους φοιτητές δεν υπέβαλαν δήλωση συγγραμμάτων ή δεν παρέλαβαν τα συγγράμματα του χειμερινού εξαμήνου στο σύνολό τους (βλέπε αντίστοιχο σημείο της Εγκυκλίου του Υπουργείου).

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου από τους φοιτητές είναι να έχουν δηλώσει τα αντίστοιχα μαθήματα κατά το χειμερινό εξάμηνο. Οι φοιτητές που  έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου 2020-2021 χωρίς να έχουν παραλάβει τα αντίστοιχα συγγράμματα, διατηρούν κατ’ εξαίρεση το δικαίωμα επιλογής συγγραμμάτων και για τα μαθήματα αυτά.

Υπενθυμίζουμε ότι οι φοιτητές μας δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία συμπεριλαμβάνονται στη δήλωση μαθημάτων τους. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η ακόλουθη:Η είσοδος στην Υπηρεσία Συγγραμμάτων «ΕΥΔΟΞΟΣ» (http://www.eudoxus.gr/)  γίνεται με το κοινό username & password που χρησιμοποιούν οι φοιτητές για την είσοδό τους στο gram-web, mail και e-class. Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να μάθουν εάν διαθέτουν έγκυρους κωδικούς πρόσβασης, μπορούν να επισκέπτονται τη σελίδα: http://eudoxus.gr/StudentEntryCheck.

Σε περίπτωση που οι κωδικοί πρόσβασης δεν είναι λειτουργικοί ή είναι ελλιπείς, θα πρέπει να γίνεται επικοινωνία με την αρμόδια υπηρεσία του Ιδρύματος, το Τμήμα Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών, noc@ionio.gr , ώστε να εξασφαλιστεί η κατοχή λειτουργικών κωδικών πρόσβασης.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας  οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα v+2  έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Ακολουθεί η σχετική Εγκύκλιος του Υπουργείου προς ενημέρωση των φοιτητών.

 

Από τη Γραμματεία

 


Επιστροφή
<< <
Απρίλιος 2021
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Τετάρτη 21-04-2021
Προσεχώς