Εφορευτική Επιτροπή και Διαχειρίστρια της ηλεκτρονικής εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Διευθυντών των Εργαστηρίων ΤΙΣΤ

ShareThis
Δημοσίευση: 28-01-2021 15:40 | Προβολές: 740

ΑΠΟΦΑΣΗ

 

Θέμα: «Ανακοίνωση Διαχειριστή της ηλεκτρονικής εκλογικής διαδικασίας και ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη Διευθυντών των Εργαστηρίων του Τμήματος Ιστορίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου.» 

 

Έχοντας υπόψη:

 1. το άρθρο 29 «Διευθυντής Εργαστηρίου και Μουσείου» του Κεφαλαίου Ε΄ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ, ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ» του Ν. 4485/2017 (Α΄ 114), όπως ισχύει,
 2. το άρθρο 115 «Ανάδειξη Διευθυντή Κλινικής, Εργαστηρίου και Μουσείου» του Ν. 4692/2020 (Α΄ 111),
 3. την Υ.Α. υπ’ αριθμ. 77561/Ζ1/19-6-2020, ΦΕΚ 2481/τ. Β΄/22-6-2020 «Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων των Α.Ε.Ι., των μονομελών οργάνων των ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι., καθώς και των Διευθυντών Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων που λειτουργούν στο πλαίσιο ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι.»,
 4. την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΤΙΣΤ/61/14-1-2021 Προκήρυξη Εκλογών και Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάδειξη Διευθυντών των Εργαστηρίων του Τμήματος Ιστορίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου, με τριετή θητεία,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

τον ορισμό τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, ως εξής:

Τακτικά Μέλη

 1. Λαΐου Σοφία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας
 2. Δαμηλάκου Μαρία, Μόν. Επίκουρος Καθηγήτρια
 3. Κακριδής Ανδρέας, Επίκουρος Καθηγητής

Αναπληρωματικά Μέλη

 1. Σμπόνιας Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας
 2. Μπαρούτσος Φώτιος, Επίκουρος Καθηγητής
 3. Καπετάνιος Ανδρέας, Επίκουρος Καθηγητής

    Η ως άνω Εφορευτική Επιτροπή θα μεριμνήσει για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη των Διευθυντών των τεσσάρων Εργαστηρίων του Τμήματος Ιστορίας:

 • Εργαστήριο Τεκμηρίωσης Σύγχρονης Ιστορίας
 • Εργαστήριο Ιστορικής Τεκμηρίωσης και Έρευνας Μεσογειακού Κόσμου
 • Εργαστήριο Μελέτης του Αρχαίου Κόσμου και
 • Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Καινοτομίας

σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις και την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΤΙΣΤ/61/14-1-2021 Προκήρυξη Εκλογών.

    Διαχειρίστρια της ηλεκτρονικής εκλογικής διαδικασίας -στην προκειμένη περίπτωση τέσσερις διακριτές ηλεκτρονικές διαδικασίες/ψηφοφορίες, μία για κάθε Εργαστήριο-, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, είναι η υπογράφουσα την παρούσα, Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας.

    Ο Διαχειριστής προμηθεύεται τους κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα «ΖΕΥΣ» από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.), μετά την υποβολή σχετικού αιτήματος, ως ορίζεται στο άρθρο 3 της Υ.Α. υπ’ αριθμ. 77561/Ζ1/19-6-2020, ΦΕΚ 2481/τ. Β΄/22-6-2020.

    Την Διαχειρίστρια (και την Εφορευτική Επιτροπή) υποβοηθά στο έργο της η Διεύθυνση Πληροφορικής και Δικτύων του Ιδρύματος.

 

Η Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Σοφία Λαΐου


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
<< <
Μάιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας