Διδάσκοντες βάσει του Π.Δ. 407/80 εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2020-2021

Social Media
Δημοσίευση: 18-01-2021 09:38 | Προβολές: 1424
image

Διδάσκοντες βάσει του Π.Δ. 407/80 εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2020-2021

(Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος Ιστορίας, 7η Συν./13-1-2021)

Α. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. Δ.Δ.1.1/6070/14-12-2020  του  Τμήματος Ιστορίας.

- γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της Βυζαντινής Παιδείας, με δυνατότητα διδασκαλίας Ιστορίας της Ύστερης Αρχαιότητας»: επιτυχών κ. Φ. Βασιλείου
μαθήματα προς διδασκαλία: «Ιστορία της Βυζαντινής Παιδείας» (ΙΒΥ103, Υποχρεωτικό) του Δ΄ εξαμήνου και «Ιστορία της Ύστερης Αρχαιότητας» (ΙΑΕ104, Υποχρεωτικό) του Στ΄ εξαμήνου

Β. Ανανεώσεις συμβάσεων:

- γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Ανθρωπολογία», κ. Α. Κοτσώνης
μάθημα προς διδασκαλία: «Κοινωνική Ανθρωπολογία και Ιστορία» (ΚΑΝ601, ΣΕ) του Δ΄ εξαμήνου

 Γ. Τα μαθήματα των Αγγλικών δεν θα προσφερθούν κατά το εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδ. έτους.

 

 

Από τη  Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας

   

 


Επιστροφή