Τμήμα Ιστορίας: Προκήρυξη θέσης Επίκουρου Καθηγητή στο αντικείμενο «Ιστορία του 20ου αι. με έμφαση στην Ιστορία των Διεθνών Σχέσεων»

ShareThis
Δημοσίευση: 02-04-2020 13:09 | Προβολές: 2676
    Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 620.45 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου προκηρύσσει μία (1) θέση καθηγητή, βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία του 20ου αι. με έμφαση στην Ιστορία των Διεθνών Σχέσεων» στο Τμήμα Ιστορίας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης-Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Το γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία του 20ου αι. με έμφαση στην Ιστορία των Διεθνών Σχέσεων» εξετάζει τη διάδραση των κρατών-μελών της διεθνούς κοινότητας, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, και των σημαντικότερων συμμαχιών και διεθνών οργανισμών κατά την περίοδο από τις αρχές του 20ού αιώνα έως και τη λήξη του Ψυχρού Πολέμου καθώς και κατά την πρώιμη μεταψυχροπολεμική περίοδο. Περιλαμβάνεται η ιστορία των διεθνών συγκρούσεων (ζητήματα διεθνούς ασφάλειας και στρατιωτικές εξελίξεις, περιφερειακοί και παγκόσμιοι πόλεμοι, Ψυχρός Πόλεμος, αποαποικιοποίηση) όσο και η ανάπτυξη της διεθνούς συνεργασίας (ίδρυση και λειτουργία διεθνών και περιφερειακών οργανισμών, σύναψη διεθνών συνθηκών, συμμαχίες, ευρωπαϊκή ενοποίηση). Περιλαμβάνεται επίσης η ιστορία της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφαλείας, καθώς και η συμμετοχή της Ελλάδας στις διεθνείς εξελίξεις κατά τον 20ό αιώνα. Τέλος στο γνωστικό αντικείμενο εντάσσεται η μελέτη της επιρροής στη διεθνή πολιτική του 20ού αιώνα των σημαντικών μεταβολών ή αναταράξεων στην παγκόσμια και στην ελληνική οικονομία, της τεχνολογικής εξέλιξης καθώς και των πολιτικών συστημάτων και συνακόλουθα η διαδικασία λήψης αποφάσεων από αυτά.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr/, την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Ο Πρύτανης
Βασίλειος Χρυσικόπουλος


Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ ως εξής:

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΦΕΚ 319/20-03-2020, τ. Γ΄
ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία του 20ου αι. με έμφαση στην Ιστορία των Διεθνών Σχέσεων».
ΑΔΑ: ΟΠΛΞ46Ψ8ΝΨ-ΛΛΞ, Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: APP15312

Γραμματεία Τμήματος Ιστορίας
Διεύθυνση: Ιωάννου Θεοτόκη 72, Τ.Κ. 49 132 Κέρκυρα
Αρμόδια υπάλληλος: Στ. Πρεντουλή και Ζ. Θεριανού
τηλ.: 26610 87331 και 26610 87313, e-mail: prentouli@ionio.gr

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των Προκηρύξεων αυτών στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Η αίτηση υποψηφιότητας μαζί με τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά υποβάλλεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των Τμημάτων για περισσότερες πληροφορίες.


Κέρκυρα, 02-04-2020

Με Εντολή Πρύτανη
H Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Διδακτικού-Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Αγγελική Τσιμικλή


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
ΤΔΔΣ: Προκήρυξη Kινητικότητας Φοιτητών Erasmus+ 2023-2024 για Σπουδές
Δημοσίευση: 31-01-2023 14:51 | Προβολές: 1010
Έναρξη: 31-01-2023 |Λήξη: 13-02-2023
[Σε Εξέλιξη]
<< <
Φεβρουάριος 2023
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας