Ολοκλήρωση εγγραφής νεοεισαχθέντων φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

ShareThis
Δημοσίευση: 19-09-2019 11:05 | Ενημέρωση: 04-10-2019 13:55 | Προβολές: 3655

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Oλοκλήρωση εγγραφής νεοεισαχθέντων φοιτητών ακαδημαϊκού  έτους 2019-2020

 

Οι επιτυχόντες 2019 που ολοκληρώνουν την εγγραφή τους στην εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 18 έως 27 Σεπτεμβρίου 2019, υποβάλλουν στην Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας τα παρακάτω,  ώστε  να αποκτήσουν πρόσβαση στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες του Τμήματος, καθώς και σε εφαρμογές του Υπουργείου που τους αφορούν:

  • εκτυπωμένη την αίτηση εγγραφής που υποβλήθηκε από τους επιτυχόντες ηλεκτρονικά στην εφαρμογή του Υπουργείου κατά την ηλεκτρονική εγγραφή που προηγήθηκε (με πιστοποίηση του γνησίου της υπογραφής του νεοεισαχθέντος από Κ.Ε.Π.)
  • ευκρινές φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του νεοεισαχθέντος
  • μία πρόσφατη  φωτογραφία
  • δήλωση συγκατάθεσης για επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που ακολουθεί την ανακοίνωση (εκτυπώνεται, συμπληρώνεται, υπογράφεται και πιστοποιείται το γνήσιο της υπογραφής σε Κ.Ε.Π.)
  • ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΡΡΕΝΕΣ: Σε περίπτωση που το μητρώο Αρρένων δεν αναγράφεται στο δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, οι νεοεισαχθέντες φοιτητές καλούνται να προσκομίζουν επιπροσθέτως ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ.

Τα παραπάνω είναι δυνατόν είτε να κατατεθούν στη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας από τους ίδιους τους επιτυχόντες, οπότε δεν απαιτείται πιστοποίηση του γνησίου της υπογραφής, ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε να σταλούν στη Γραμματεία ταχυδρομικώς ή με χρήση ταχυμεταφορικής εταιρείας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ:  έως  30 Σεπτεμβρίου 2019.

Η  Γραμματεία ολοκληρώνει την εγγραφή του νεοεισαχθέντος φοιτητή και στέλνει στο e-mail, που έχει δηλώσει, τους κωδικούς ενεργοποίησης του ηλεκτρονικού  λογαριασμού  για πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Διεύθυνση αποστολής δικαιολογητικών:

Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Τμήμα Ιστορίας
Γραμματεία
Ιωάννη Θεοτόκη 72, Τ.Κ. 49132   Κέρκυρα

 

Άλλα στοιχεία επικοινωνίας:

email:                 history@ionio.gr
FAX:                  26610 35197
τηλ.:                   26610 87313, 87329, 87330, 87331

 

Σας συγχαίρουμε για την επιτυχία σας και σας ευχόμαστε καλή πρόοδο στις σπουδές σας.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας


Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας