Τμήμα Ιστορίας: Προκήρυξη μιας θέσης Επίκουρου Καθηγητή με αντικείμενο «Ιστορία Νεότερης και Σύγχρονης Τέχνης»

ShareThis
Δημοσίευση: 07-06-2019 13:02 | Προβολές: 3578
    Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 573.57 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

O Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου προκηρύσσει μία (1) θέση καθηγητή, βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία νεότερης και σύγχρονης Τέχνης» στο Τμήμα Ιστορίας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης-Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Το γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία νεότερης και σύγχρονης Τέχνης» περιλαμβάνει τη μελέτη των θεωρητικών εννοιών και των πρακτικών που συνδέονται με τους πολυεπίπεδους συσχετισμούς της τέχνης με την ιστορία κατά την περίοδο 1780-1980. Αφενός, περιλαμβάνει έρευνα και διδασκαλία σχετικά με καίριες εξελίξεις στους τομείς της ζωγραφικής, της γλυπτικής και της αρχιτεκτονικής κατά την αναγραφόμενη περίοδο, και την καταγραφή αυτών με βάση ιστορικές μεθόδους. Αφετέρου, λόγω της φυσιογνωμίας του τμήματος, σχετίζεται με τη συνάρτηση των καλλιτεχνικών φαινομένων με το ιστορικό γίγνεσθαι, τη στάση του ιστορικού και κριτικού λόγου απέναντί τους και τη χρήση της τέχνης ως ιστορικής μαρτυρίας. Εφόσον κατά τη διάρκεια του 19ου και του 20ού αι. αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο όλοι οι ενδιαφερόμενοι (καλλιτέχνες, πάτρωνες/συλλέκτες, έμποροι και κριτικοί) αντιμετωπίζουν την τέχνη, και, επιπρόσθετα, διευρύνονται τα όρια δράσης τους, το αντικείμενο περιλαμβάνει την κριτική ενασχόληση με το αισθητικό δίπολο νεωτερισμός-παράδοση και τις σχέσεις κέντρου-περιφέρειας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr/, την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Κέρκυρα, 08-03-2019
Ο Πρύτανης
Βασίλειος Χρυσικόπουλος


Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ ως εξής:

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΦΕΚ 800/17-05-2019, τ. Γ΄
Μία (1) θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία νεότερης και σύγχρονης Τέχνης».
ΑΔΑ: 6ΨΗΩ46Ψ8ΝΨ-ΗΩΧ, Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: APP11908

Γραμματεία Τμήματος Ιστορίας
Διεύθυνση: Ιωάννου Θεοτόκη 72, Τ.Κ. 49 132 Κέρκυρα
Αρμόδια υπάλληλος: Στ. Πρεντουλή και Ζ. Θεριανού
τηλ.: 26610 87331 και 26610 87313

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (https://apella.minedu.gov.gr) την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Η αίτηση υποψηφιότητας μαζί με τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά υποβάλλεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία του Τμήματος για περισσότερες πληροφορίες.

Κέρκυρα, 07-06-2019

Με εντολή Πρύτανη
Η Γραμματέας του Τμήματος Ιστορίας
Στ. Πρεντουλή


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
<< <
Μάιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας