ΤΙΣ: Προκήρυξη εκλογών και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπ. Προέδρου

Social Media
Δημοσίευση: 30-04-2018 16:30 | Προβολές: 2936

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης-Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, λαμβάνοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 4485/2017 (Α΄ 114), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 15, παρ. 3, περ. β΄ και γ΄ του ίδιου νόμου,
2. την υπ’ αριθμ. 153348/Ζ1/15-9-2017 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ΦΕΚ 3255/Β΄/15-9-2017, με θέμα: «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α΄114)»,
3. την υπ’ αριθμ. Β. Προτ. 191014/Ζ1/7-11-2017 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ΦΕΚ 3969/Β΄/13-11-2017, με θέμα: «Τροποποίηση της αριθμ. 153348/Ζ1/15-09-2017 (Β΄3255) υπουργικής απόφασης, με θέμα «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α΄114)»,

προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ιστορίας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης-Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, με διετή θητεία, για το χρονικό διάστημα από 1-9-2018 έως 31-8-2020.

Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί στις 16 Μαΐου 2018, ημέρα Τετάρτη, από ώρα 11.00 έως 13.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων που βρίσκεται στο ισόγειο του κτηρίου ΤΙΣΤ-ΤΑΒΜ, Ιωάννου Θεοτόκη 72, Κέρκυρα.

Εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας, θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα Πέμπτη, 17 Μαΐου 2018, κατά τις ίδιες ώρες και στον ίδιο χώρο.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων του άρθρου 23, παρ. 1 του Ν. 4485/2017, να καταθέσουν την αίτηση της υποψηφιότητάς τους στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Ιονίου Πανεπιστημίου έως την Τρίτη, 8 Μαΐου 2018, ώρα 14.00.

Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και θα διεξαχθεί με δύο κάλπες, ταυτόχρονα για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου.

Η εκλογή του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου γίνεται με δύο ξεχωριστά ενιαία ψηφοδέλτια.

Οι εκλογείς ψηφίζουν με την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ακαδημαϊκής Ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου από το οποίο προκύπτει η ταυτότητά τους.

Ο Κοσμήτορας
της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης-Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου

Καθηγητής Γιώργος Κεντρωτής


Βλ. επίσης: ΤΙΣ: Ορισμός Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπ. Προέδρου

Επιστροφή
<< <
Σεπτέμβριος 2021
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Τρίτη 21-09-2021
Προσεχώς