Τμήμα Ιστορίας - Κακριδής Ανδρέας

Κακριδής Ανδρέας

Αντικείμενο: Οικονομική Ιστορία
Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής
ΦΕΚ Διορισμού: ΦΕΚ διορ. 87/3-2-2020, τ. Γ
Τηλέφωνο: 2661087300
Email: kakridis@ionio.gr

Επιστροφή
Νέα
Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2020
Δημοσίευση: 03-06-2020 23:17
Αξιολόγηση μαθημάτων κ. Λέτσιου
Δημοσίευση: 01-06-2020 21:03
Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2019-2020
Δημοσίευση: 18-04-2019 18:05 | Ενημέρωση: 26-08-2019 15:56

ICA