Τμήμα Ιστορίας - Κορρέ Κατερίνα Β.

Κορρέ Κατερίνα Β.

Αντικείμενο: Μεσαιωνική Δύση - Λατινοκρατία
Βαθμίδα: Ακαδημαϊκός Υπότροφος Ν. 4009/2011 [ΕΣΠΑ]
Τηλέφωνο: 2661087300
Email: katerinabkorre@ionio.gr

ESPA

Η διδασκαλία από ακαδημαϊκούς υπότροφους υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020 στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο", η οποία χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συνχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.

Κορρέ Κατερίνα Β.

Είναι πτυχιούχος της Φιλοσοφικής και της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Υπήρξε υπότροφος ερευνήτρια στο Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας κατά την περίοδο 2007-2010. Παρακολούθησε μαθήματα Ελληνικής Παλαιογραφίας στο Ι.Π.Α./Μ.Ι.Ε.Τ. με τον καθ. Αγ. Τσελίκα και Λατινικής Παλαιογραφίας με τον καθ. Κων. Ντόκο. Επίσης, έχει λάβει υποτροφίες από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (2001-2004) και από το Ίδρυμα  Εκπαίδευσης και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού (2010-2011). Υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή στο Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου τον Ιανουάριο του 2018, με θέμα Μισθοφόροι stradioti της Βενετίας. Πολεμική και κοινωνική λειτουργία (15ος-16ος αιώνας) και επιβλέποντα τον καθ. Ν. Καραπιδάκη.

Έχει λάβει μέρος σε ερευνητικά προγράμματα που αφορούν κυρίως τον ελληνισμό της Βενετίας. Επίσης, έχει συμμετάσχει σε διεθνή συνέδρια και δημοσιεύσει πηγές, και άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, σχετικά με τη μεσαιωνική ιστορία των ελληνικών περιοχών· ειδικότερα, για τις βενετικές κτήσεις (Stato da Mar), φαινόμενα θεσμικού συγκρητισμού που εκδηλώνονται κατά την υστεροβυζαντινή ή μεταβυζαντινή περίοδο, την επιμέρους δράση κοινωνικών ομάδων και την ιστορία του δικαίου επί Βενετοκρατίας.

Έχει διδάξει Οικονομική και Κοινωνική Ιστορία και Δυτικά Μεσαιωνικά και Βυζαντινά Κείμενα, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ιστορία και Τεκμηρίωση (Κατεύθυνση: Βυζάντιο & Δυτικός Μεσαίωνας) του Ιονίου Πανεπιστημίου (2018).

 

 

Μαθήματα

- ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Ι, Υποχρεωτικό, Α΄ εξάμηνο, 5 ECTS
- ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ, επιλεγόμενο Σεμινάριο, Ε΄ εξάμηνο, 5 ECTS
- ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΔΥΣΗ-ΔΥΤΙΚΕΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΕΣ, Υποχρεωτικό Επιλογής, Στ΄ εξάμηνο, 5 ECTS


Επιστροφή
Νέα
Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2020
Δημοσίευση: 03-06-2020 23:17
Αξιολόγηση μαθημάτων κ. Λέτσιου
Δημοσίευση: 01-06-2020 21:03
Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2019-2020
Δημοσίευση: 18-04-2019 18:05 | Ενημέρωση: 26-08-2019 15:56

ICA