Επικύρωση πίνακα επιτυχόντων για το Ταχύρρυθμο Πρόγραμμα Κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού που θα πραγματοποιηθεί στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο 13.02.2024 έως 12.04.2024

ShareThis
Δημοσίευση: 02-02-2024 15:00 | Προβολές: 2068

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ επικυρώνει τον πίνακα επιτυχόντων (Παράρτημα Ι) για εισαγωγή στο Ταχύρρυθμο Πρόγραμμα Κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού που θα πραγματοποιηθεί στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (ΚΕΔΙΒΙΜ) από 13.02.2024 έως 12.04.2024, βάσει της μοριοδότησης την οποία έλαβαν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αριθ. με Α.Π. 22787/06.12.2023 απόφαση Υπουργού Τουρισμού (ΑΔΑ: 6ΨΗΨ465ΧΘΟ-ΒΝΔ) «Υλοποίηση Ταχύρρυθμου Προγράμματος Κατάρτισης στο Επάγγελμα του Ξεναγού στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο» (Β’ 6862/07.12.2023).

Οι επιτυχόντες, προκειμένου να εγγραφούν στο Ταχύρρυθμο Πρόγραμμα Κατάρτισης, οφείλουν να καταθέσουν έως την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2024 συμπληρωμένη αίτηση εγγραφής συνοδευόμενη από την απόδειξη καταβολής διδάκτρων συμμετοχής στο πρόγραμμα, ύψους οκτακοσίων ευρώ (800 €) είτε δια ζώσης στο Πρωτόκολλο του Ιονίου Πανεπιστημίου (ταχ. δ/νση: Ιωάννου Θεοτόκη 72, Τ.Κ. 49100, Κέρκυρα) και ώρες 9:00- 14:00 μ.μ.) είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική δ/νση: kedivim@ionio.gr. Τα δίδακτρα συμμετοχής κατατίθενται από τους ενδιαφερόμενους μέχρι την ως άνω ημερομηνία στον τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί ο ΕΛΚΕ του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Τράπεζα Πειραιώς με αριθμό λογαριασμού 6380-144773-909 και αριθμό ΙΒΑΝ:
GR5801713800006380144773909.
Στην απόδειξη πληρωμής θα πρέπει να εμφανίζεται απαραίτητα το όνομα του επιτυχόντα.

Για διευκρινίσεις και περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., στα τηλέφωνα 2661087920 (κα Βαλεριάνου) και 2661087962 (κα Αρωνιάδα).

Όσοι από τους επιτυχόντες δεν επιθυμούν την εγγραφή τους στο ως άνω Πρόγραμμα Κατάρτισης, παρακαλούνται όπως ενημερώσουν άμεσα μέσω e-mail στην ηλεκτρονική δ/νση kedivim@ionio.gr.

Οι επιλεγέντες που δεν υποβάλλουν έως και την ως άνω ημερομηνία (06/02/2024) τη σχετική αίτηση εγγραφής και την απόδειξη πληρωμής διδάκτρων, αποκλείονται.


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2023-2024
Δημοσίευση: 31-05-2023 16:19 | Ενημέρωση: 06-02-2024 22:21 | Προβολές: 20053
Έναρξη: 01-09-2023 |Λήξη: 31-08-2024
[Σε Εξέλιξη]
<< <
Μάρτιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Τρίτη 05-03-2024
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας