Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός τακτικού μέλους και του αναπληρωτή του για τη στελέχωση της Γενικής Συνέλευσης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)

ShareThis
Δημοσίευση: 31-05-2023 15:28 | Προβολές: 2278

Η Σύγκλητος του Ιονίου Πανεπιστημίου στην 911 συνεδρίαση/25.05.2023, έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του ν. 4429/2016 (Α' 199/21.10.2016) «Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τα άρθρα 1,2,7 και 13 όπως σήμερα ισχύουν
2. το αριθμ. 66542/16.05.2023 έγγραφο του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.), που αφορά στην επιλογή νέου μέλους (τακτικού με τον αναπληρωτή του), λόγω λήξη θητείας την 12η.Ο8.2Ο23,

απευθύνει ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής υποψηφιοτήτων για την επιλογή ενός τακτικού μέλους και του αναπληρωτή του που θα στελεχώσει τη Γενική Συνέλευση του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.ΕΚ.). Σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 του Ν. 4429/2016 (Α' 199): 

• Κατόπιν αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων, η Σύγκλητος ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών θα επιλέξει το τακτικό μέλος και τον αναπληρωτή του. Η απόφαση πρέπει να είναι αιτιολογημένη ως προς το εύρος και την ποιότητα του ερευνητικού έργου, καθώς και την ερευνητική εμπειρία των επιλεγέντων. 
• Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης δεν δικαιούνται για τη συμμετοχή τους σε αυτή, αμοιβή ή άλλη αποζημίωση.
• Η ιδιότητα του μέλους της Γ.Σ. του Ιδρύματος είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Πρύτανη, του Αναπληρωτή Πρύτανη και του Κοσμήτορα, μέλους Συγκλήτου ή της Επιτροπής Ερευνών ή Προέδρου Τμήματος.

Η θητεία του τακτικού και του αναπληρωματικού μέλους είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί μόνο μία φορά.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν, μέχρι την Τρίτη 6 Ιουνίου 2023, ώρα 12.00, αίτηση ενδιαφέροντος συνοδευόμενη από πλήρες βιογραφικό σημείωμα στο Τμήμα Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου
Καθηγητής Ανδρέας Φλώρος


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
<< <
Ιούνιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Πέμπτη 13-06-2024
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας