Ορισμός Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογική διαδικασία ανάδειξης Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ιστορίας

Social Media
Δημοσίευση: 05-07-2022 14:57 | Προβολές: 183

Έχοντας υπόψη:

 1. του άρθρου 23 του Ν. 4485/2017 (Α΄ 114), όπως ισχύει,
 2. του άρθρου 97 του Ν. 4692/2020 (Α΄ 111),
 3. του άρθρου 192 του Ν 4823/2021 (Α΄ 136),
 4. της Υ.Α. υπ’ αριθμ. 77561/Ζ1/19-6-2020, ΦΕΚ 2481/τ. Β΄/22-6-2020 «Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων των Α.Ε.Ι., των μονομελών οργάνων των ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι., καθώς και των Διευθυντών Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων που λειτουργούν στο πλαίσιο ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι.»,
 5. της Υ.Α. υπ’ αριθμ. 5204/11-11-2021, ΦΕΚ 5244/τ. Β΄/12-11-2021 «Λειτουργία ψηφιακής κάλπης “ΖΕΥΣ”»,
 6. της Υ.Α. υπ’ αριθμ. 147084/Ζ1/16-11-2021, ΦΕΚ 5364/τ. Β΄/19-11-2021 «Καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας των εκλογικών διαδικασιών των οργάνων των Α.Ε.Ι. – Ρύθμιση των τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων σχετικά με τη διεξαγωγή της διαδικασίας και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»,
 7. την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΣΑΕ/2238/31-5-2022 Προκήρυξη Εκλογών και Πρόσκληση για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ιστορίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου,  για το χρονικό διάστημα από 1-9-2022 έως 31-8-2024,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

τον ορισμό τριμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, ως εξής:

Τακτικά Μέλη

 1. Τζάκης Διονύσιος, Μόν. Επίκουρος Καθηγητής, Πρόεδρος της Κ.Ε.Ε.
 2. Καλλιοντζής Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής
 3. Παλιούρα Μαρία, Επίκουρος Καθηγήτρια

Αναπληρωματικά Μέλη

 1. Ματαράγκα Καλομοίρα, Μόν. Επίκουρος Καθηγήτρια, Αναπληρώτρια Πρόεδρος της Κ.Ε.Ε.
 2. Κράλλη Ιωάννα, Μόν. Επίκουρος Καθηγήτρια
 3. Καπετάνιος Ανδρέας, Μόν. Επίκουρος Καθηγητής

Η ως άνω Κ.Ε.Ε. έχει την ευθύνη της διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ιστορίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις και την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΣΑΕ/2238/31-5-2022 Προκήρυξη Εκλογών.

Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, είναι το ανώτερης βαθμίδας αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π.

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.) ως Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) ορίζει με απόφασή της ένα μέλος της ως Διαχειριστή της συγκεκριμένης εκλογικής διαδικασίας.

Ο Διαχειριστής προμηθεύεται τους κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα «ΖΕΥΣ» από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.), μετά την υποβολή σχετικού αιτήματος, ως ορίζεται στο άρθρο 3, παρ. 2 της Υ.Α. υπ’ αριθμ. 147084/Ζ1/16-11-2021, ΦΕΚ 5364/τ. Β΄/19-11-2021.

Την Κ.Ε.Ε. υποβοηθά στο έργο της η Διεύθυνση Πληροφορικής και Δικτύων του Ιδρύματος.

 

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου
Καθηγητής Αθανάσιος Ευσταθίου

                                                                    

 

 


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
<< <
Αύγουστος 2022
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας