Διαπιστωτική πράξη Κοσμήτορα Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών περί εκλογής εκπροσώπων ΔΕΠ στην Κοσμητεία

ShareThis
Δημοσίευση: 21-07-2021 19:13 | Προβολές: 2215
image

ΠΡΑΞΗ

 

Θέμα: «Εκπρόσωποι των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιστορίας και εκπρόσωποι των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας στην Κοσμητεία της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου, με θητεία από 1-9-2021 έως 31-8-2024»

 

Λαμβάνοντας υπόψη:

 

 1. ότι η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου αποτελείται από δύο ακαδημαϊκά Τμήματα,
 2. τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017, τ. Α΄), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 6α του άρθρου 19 του Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/2-3-2018, τ. Α΄),
 3. την υπ’ αριθμ. 5604/11-11-2020 (ΦΕΚ 5090/18-11-2020, τ. Β΄) Απόφαση του Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου, με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων Κοσμητειών Ιονίου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4485/2017 (Α΄114), όπως ισχύει.»,
 4. τις διατάξεις της Υ.Α. υπ’ αριθμ. 77561/Ζ1/19-6-2020, ΦΕΚ 2481/τ. Β΄/22-6-2020 «Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων των Α.Ε.Ι., των μονομελών οργάνων των ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι., καθώς και των Διευθυντών Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων που λειτουργούν στο πλαίσιο ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι.»,
 5. τις διατάξεις της Υ.Α. υπ’ αριθμ. 60944/Ζ1/28-5-2021, ΦΕΚ 2358/τ. Β΄/3-6-2021 «Καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης των εκπροσώπων των μελών Δ.Ε.Π. στα συλλογικά όργανα των Τμημάτων και Σχολών και των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., διοικητικών υπαλλήλων και φοιτητών, στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι., καθώς και στα συλλογικά όργανα των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων τους.»,
 6. ότι η θητεία των υφιστάμενων εκπροσώπων των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιστορίας και των υφιστάμενων εκπροσώπων των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ξ.Γ.Μ.Δ. στην Κοσμητεία της Σχολής παρατάθηκε (με την αναφερόμενη στο υπ’ αριθμ. 3. της παρούσας, απόφαση του Πρύτανη του Ι.Π.) ως τη λήξη της θητείας του Κοσμήτορα της Σχολής, δηλαδή ως τις 31-8-2021, οπότε και λήγει,
 7. την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΤΙΣΤ/1046/5-7-2021 Προκήρυξη Εκλογών και Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Προέδρου του Τμήματος Ιστορίας,
 8. την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΤΞΓΜΔ/1583/2-7-2021 Προκήρυξη Εκλογών και Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Προέδρου του Τμήματος Ξ.Γ.Μ.Δ.
 9. την από 14-7-2021 Απόφαση της 15ης Συνέλευσης του Τμήματος Ιστορίας περί ανακήρυξης των υποψηφίων και ορισμού τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής,
 10. την από 14-7-2021 Απόφαση της 15ης Συνέλευσης του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας περί ανακήρυξης των υποψηφίων και ορισμού τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής,
 11. το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΣΑΕ/3057/21-7-2021 Πρακτικό της ορισθείσας Εφορευτικής Επιτροπής περί καταμέτρησης των ψήφων και εκλογής τριών μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιστορίας που θα μετέχουν στην Κοσμητεία της Σχολής Α.Ε. από  1-9-2021 έως 31-8-2024,
 12. το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΣΑΕ/3058/21-7-2021 Πρακτικό της ορισθείσας Εφορευτικής Επιτροπής περί καταμέτρησης των ψήφων και εκλογής τριών μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ξ.Γ.Μ.Δ. που θα μετέχουν στην Κοσμητεία της Σχολής Α.Ε. από 1-9-2021 έως 31-8-2024,

 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΜΕ

 

Α) την εκλογή των κ.κ.:

 • Καπετάνιου Ανδρέα, Επίκουρου Καθηγητή
 • Βάκη Φωτεινής, Μόν. Επίκουρου Καθηγήτριας
 • Μπαρούτσου Φώτιου, Επίκουρου Καθηγητή

ως εκπροσώπων των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιστορίας και

 

Β) την εκλογή των κ.κ.:

 • Κελάνδρια Παναγιώτη, Καθηγητή
 • Τσίγκου Μαρίας, Αναπληρώτριας Καθηγήτριας
 • Νικολάου Πασχάλη, Επίκουρου Καθηγητή

ως εκπροσώπων των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας

 

στην Κοσμητεία της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, με τριετή θητεία από 1-9-2021 έως 31-8-2024.

 

 

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών
του Ιονίου Πανεπιστημίου
Καθηγητής Γιώργος Κεντρωτής

      


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
<< <
Μάιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Κυριακή 26-05-2024
Προσεχώς
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας