Για τα σεμιναριακά μαθήματα «Ο φασισμός στον 20ό αιώνα» και «Η Ελλάδα από τον Εμφύλιο στην κρίση (1949-2009)»
Social Media
Δημοσίευση: 04-10-2019 12:40 | Προβολές: 1193

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για τα σεμιναριακά μαθήματα «Ο φασισμός στον 20ό αιώνα» και «Η Ελλάδα από τον Εμφύλιο στην κρίση (1949-2009)»

 

 

Καλούνται όσοι/-ες φοιτητές/-ριες επιθυμούν να συμμετάσχουν στο σεμινάριο της «Σύγχρονης Πολιτικής Ιστορίας της Ευρώπης» με θέμα «Ο Φασισμός στον 20ο αιώνα» και στο σεμινάριο της «Σύγχρονης Πολιτικής Ιστορίας της Ελλάδας» με θέμα «Από τον Εμφύλιο στην κρίση (1949-2009)» να δηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους  συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο στο Εργαστήριο Τεκμηρίωσης Σύγχρονης Ιστορίας έως την  Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου 2019, 21.00.

Σημειωτέον ότι ο αριθμός των θέσεων κάθε σεμιναρίου είναι εξαιρετικά περιορισμένος και θα συμπληρωθεί κατόπιν επιλογής των υποψηφίων μετά από συνέντευξη, που οι ενδιαφερόμενοι θα παραχωρήσουν στον διδάσκοντα του μαθήματος στο γραφείο του την  Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2019, στις 12.00 .

Τα αποτελέσματα της επιλογής θα ανακοινωθούν αυθημερόν ενώ τα σεμινάρια θα αρχίσουν σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα την αμέσως επόμενη εβδομάδα, οπότε θα ανατεθούν τα θέματα των ατομικών εργασιών.

Η τελική αξιολόγηση και η βαθμολόγηση της συνολικής απόδοσης των φοιτητών και στα δύο σεμινάρια θα στηριχθεί (α) στην εκπόνηση και κατάθεση της γραπτής τους εργασίας αποκλειστικά και μόνο στην εξεταστική του Φεβρουαρίου 2020, (β) στη δημόσια παρουσίασή της ( με power point) κατά την διάρκεια του εξαμήνου και (γ) σε γραπτές εξετάσεις τον Φεβρουάριο ή τον Σεπτέμβριο 2020.

Κέρκυρα, 3.10.2019

 

Μέσω Γραμματείας
Καθηγητής Γρηγόρης Ψαλλίδας


Επιστροφή
Νέα
Πληροφορίες για υποβολή αίτησης διαγραφής φοιτητή
Δημοσίευση: 23-09-2019 20:30 | Ενημέρωση: 04-10-2019 13:55
Για την απώλεια του ομότιμου Καθηγητή Κωνσταντίνου Ντόκου
Δημοσίευση: 04-10-2019 12:33 | Ενημέρωση: 04-10-2019 13:02

ICA