Τμήμα Ιστορίας - Δήλωση αριθμού ΑΜΚΑ
Δήλωση αριθμού ΑΜΚΑ
Social Media
Δημοσίευση: 02-06-2018 09:50 | Προβολές: 1467

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Κέρκυρα  01/06/2018

Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Η

 

Παρακαλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες με τους κάτωθι αριθμούς μητρώου να δηλώσουν τον αριθμό ΑΜΚΑ τους στη Γραμματεία (τηλ. 2661087329 και e-mail: tania@ionio.gr, history@ionio.gr ) προκειμένου να ενημερωθεί ο ατομικός τους φάκελος:

 

2015

 

2016

 

2017

 

Ι2015008
I2015016
Ι2015018
Ι2015020
Ι2015023
Ι2015030
Ι2015034
Ι2015035
Ι2015037
Ι2015039
Ι2015042
Ι2013045
Ι2015049
Ι2015052
Ι2015057
Ι2015060
Ι2015061
Ι2015062
Ι2015068
Ι2015071
Ι2015086
Ι2015091
Ι2015094
Ι2015110
Ι2015111
Ι2015113
Ι2015123
Ι2015137
Ι2015140
Ι2015145
Ι2015147
Ι2015149
Ι2015151
Ι2015169
Ι2015170
Ι2016179
Ι2016180
Ι2016183
Ι2016184
Ι2016185
Ι2016186
Ι2016187
Ι2016188
Ι2016189
Ι2016190
Ι2016191
Ι2017011
Ι2017060
Ι2017096
Ι2017114
Ι2017123
Ι2017146
Ι2017164
Ι2017183
Ι2017189
Ι2017192
Ι2017194
Ι2017195
Ι2017197

 

 

Από τη Γραμματεία


Επιστροφή
Νέα

ICA