Τμήμα Ιστορίας - ΤΙΣ: Ανακήρυξη υποψηφίων για τις εκλογές ανάδειξης Προέδρου και Αναπ. Προέδρου
ΤΙΣ: Ανακήρυξη υποψηφίων για τις εκλογές ανάδειξης Προέδρου και Αναπ. Προέδρου
Social Media
Δημοσίευση: 09-05-2018 15:43 | Προβολές: 1147

Σύμφωνα με το Πρακτικό της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ιστορίας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης-Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει

Α. την ανακήρυξη του κ. Ευσταθίου Αθανάσιου, Καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας της Σχολής Ι.Μ.Δ. ως μοναδικού υποψηφίου για τις εκλογές ανάδειξης Προέδρου του Τμήματος Ιστορίας της Σχολής Ι.Μ.Δ. του Ιονίου Πανεπιστημίου που θα διεξαχθούν στις 16-5-2018, και σε περίπτωση που θα χρειαστεί επαναληπτική ψηφοφορία, στις 17-5-2018.

Β. την ανακήρυξη των κυρίων Σμπόνια Κων/νου, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας της Σχολής Ι.Μ.Δ. και Γιαρένη Ηλία, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας της Σχολής Ι.Μ.Δ., ως υποψηφίων για τις εκλογές ανάδειξης Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ιστορίας της Σχολής Ι.Μ.Δ. του Ιονίου Πανεπιστημίου που θα διεξαχθούν στις 16-5-2018, και σε περίπτωση που θα χρειαστεί επαναληπτική ψηφοφορία, στις 17-5-2018.


Επιστροφή
Νέα

ICA