Τμήμα Ιστορίας - Χουρχούλης Διονύσιος

Χουρχούλης Διονύσιος

Αντικείμενο: Ιστορία των Διεθνών Σχέσεων
Βαθμίδα: Ακαδημαϊκός Υπότροφος Ν. 4009/2011 [ΕΣΠΑ]
Τηλέφωνο: 2661087300
Email: d.chourchoulis@gmail.com

ESPA

Η διδασκαλία από ακαδημαϊκούς υπότροφους υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020 στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο", η οποία χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συνχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.

Ο Διονύσης Χουρχούλης διδάσκει Ελληνική Ιστορία στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, καθώς και Ιστορία των Διεθνών Σχέσεων στο Τμήμα Ιστορίας του Ιόνιου Πανεπιστημίου. Έχει επίσης διδάξει στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Έχει λάβει πτυχίο Ιστορίας από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μεταπτυχιακό στη Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία από το ίδιο πανεπιστήμιο, και, όντας υπόστροφος του ΙΚΥ, μεταπτυχιακό στην Ιστορία των Διεθνών Σχέσεων από το London School of Economics and Political Science καθώς και το διδακτορικό του από το Queen Mary University of London. Στα ακαδημαϊκά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται οι πολιτικές, διπλωματικές και στρατιωτικές εξελίξεις κατά τις περιόδους των Βαλκανικών Πολέμων και του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, του Μεσοπολέμου, του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και του Ψυχρού Πολέμου, με έμφαση στην Ελλάδα, την Κύπρο, τα Βαλκάνια τη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Στις δημοσιεύσεις του περιλαμβάνονται δύο μονογραφίες (The Southern Flank of NATO, 1951-1959: Military Strategy or Political Stabilization, και Θεμιστοκλής Σοφούλης: Πολιτική Βιογραφία) και δεκάδες άρθρα σε ξένα επιστημονικά περιοδικά και σε συλλογικούς τόμους στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Επίσης, έχει συμμετάσχει ως ερευνητής και βοηθός ερευνητής σε ερευνητικά προγράμματα του εξωτερικού, κάνοντας αρχειακή έρευνα σε ελληνικές και ξένες αρχειακές συλλογές, ενώ κατά την περίοδο Φεβρουαρίου 2012 – Σεπτεμβρίου 2015 συμμετείχε στο χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση ερευνητικό πρόγραμμα ‘ΘΑΛΗΣ’, με θέμα: ‘Greece between the end of the Second World War and the height of the Cold War - 1945-1961: International relations and domestic developments’.

 

Μαθήματα

- ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, 1890-1991, Υποχρεωτικό Επιλογής, Δ΄ εξάμηνο, 5 ECTS
- Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ 20ού αι.: ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, 1923-1995, Υποχρεωτικό Επιλογής, ΣΤ΄ εξάμηνο, 5 ECTS
- Η ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ Η ΒΟΡΕΙΑ ΑΦΡΙΚΗ ΣΤΟΝ ΨΥΧΡΟ ΠΟΛΕΜΟ, 1945-1991, Υποχρεωτικό Επιλογής, Ε΄ εξάμηνο, 5 ECTS


Επιστροφή
Νέα
Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2020
Δημοσίευση: 03-06-2020 23:17
Αξιολόγηση μαθημάτων κ. Λέτσιου
Δημοσίευση: 01-06-2020 21:03
Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2019-2020
Δημοσίευση: 18-04-2019 18:05 | Ενημέρωση: 26-08-2019 15:56

ICA