Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Ιστορία και Τεκμηρίωση
Διδάσκοντες

 

Διευθυντής του Προγράμματος για τα ακαδημαϊκά έτη 2018-2022
Κωνσταντίνος Σμπόνιας, Αν. Καθηγητής Ιονίου Πανεπιστημίου, Πολιτισμοί του Αιγαίου με δυνατότητα διδασκαλίας των πολιτισμών της Εγγύς Ανατολής
Αναπληρωτής Διευθυντής 
Ηλίας Γιαρένης, Αν. Καθηγητής Ιονίου Πανεπιστημίου, Ιστορία της Βυζαντινής Παιδείας

Κατευθύνσεις

Υπεύθυνος κατεύθυνσης «Ιστορία της Αρχαιότητας»:
Κράλλη Ιωάννα, Μον. Επίκουρη Καθηγήτρια Ιονίου Πανεπιστημίου, Ιστορία του Ελληνιστικού Κόσμου

Υπεύθυνος κατεύθυνσης «Βυζάντιο και Δυτικός Μεσαίωνας»:
Μπαρούτσος Φώτιος, Επίκουρος Καθηγητής Ιονίου Πανεπιστημίου, Νεότερη Ιστορία με έμφαση στη βενετική παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο

Υπεύθυνη κατεύθυνσης «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία»:
Δαμηλάκου Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια Ιονίου Πανεπιστημίου, Ιστορία της Αμερικανικής Ηπείρου με έμφαση στους νεότερους χρόνους

Διδάσκοντες στο ΠΜΣ

Βαϊόπουλος Βάιος, Αν. Καθηγητής Ιονίου Πανεπιστημίου, Λατινική Γλώσσα και Γραμματεία
Βάκη Φωτεινή, Επ. Καθηγήτρια Ιονίου Πανεπιστημίου, Ιστορία της Φιλοσοφίας
Βασιλείου Φώτης, Επ. Καθηγητής Ιονίου Πανεπιστημίου, Βυζαντινή Ιστορία
Γιαρένης Ηλίας, Αν. Καθηγητής Ιονίου Πανεπιστημίου, Ιστορία της Βυζαντινής Παιδείας
Δαμηλάκου Μαρία, Επ. Καθηγήτρια Ιονίου Πανεπιστημίου, Ιστορία της Αμερικανικής Ηπείρου με έμφαση στους νεότερους χρόνους
Ευσταθίου Αθανάσιος, Καθηγητής Ιονίου Πανεπιστημίου, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
Κακριδής Ανδρέας, Επ. Καθηγητής Ιονίου Πανεπιστημίου, Οικονομική Ιστορία
Καπετάνιος Ανδρέας, Επ. Καθηγητής Ιονίου Πανεπιστημίου, Αρχαιολογία του χώρου

Νίκος Καραπιδάκης,
Καθηγητής Ιονίου Πανεπιστημίου, Ιστορία της Μεσαιωνικής Δύσης και μεταφορά δυτικών θεσμών στην Ανατολική Μεσόγειο
Κράλλη Ιωάννα, Μον. Επίκουρη Καθηγήτρια Ιονίου Πανεπιστημίου, Ιστορία του Ελληνιστικού Κόσμου
Σοφία Λαΐου, Αν. Καθηγήτρια Ιονίου Πανεπιστημίου, Οθωμανική Ιστορία με δυνατότητα διδασκαλίας Οθωμανικής Παλαιογραφίας
Ματαράγκα Καλομοίρα, Επ. Καθηγήτρια Ιονίου Πανεπιστημίου, Αρχαία Ελληνική Ιστορία
Σμπόνιας Κωνσταντίνος, Αν. Καθηγητής Ιονίου Πανεπιστημίου, Πολιτισμοί του Αιγαίου με δυνατότητα διδασκαλίας των πολιτισμών της Εγγύς Ανατολής
Τζάκης Διονύσιος, Λέκτορας Ιονίου Πανεπιστημίου, Ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης
Χουρχούλης Διονύσιος, Επ. Καθηγητής Ιονίου Πανεπιστημίου, Ιστορία των Διεθνών Σχέσεων

Συνεργαζόμενοι Διδάσκοντες στο ΠΜΣ

Γαστεράτος Γεώργιος, Διδάκτωρ του ΤΙΣ του Ιονίου Πανεπιστημίου, Βυζαντινή Ιστορία
Δρακάκης Εμμανουήλ, Επ. Καθηγητής Ιονίου Πανεπιστημίου, Αρχειονομία
Κοκκομέλης Νικόλαος, Δρ Université Paris Sorbonne – Paris IV
Κουρή Παρασκευή, Διδάκτωρ του ΤΙΣ του Ιονίου Πανεπιστημίου, Δυτικός Μεσαίωνας
Μαλούτα Μυρτώ, Επ. Καθηγήτρια Ιονίου Πανεπιστημίου, Ελληνική Παπυρολογία
Μπελλέλλι – Παπίρη Ρίτα, Δρ Πανεπιστημίου Πάρμας, Ξένες Γλώσσες και Λογοτεχνία, Δρ Πανεπιστημίου Μπολόνιας, Ιταλική Φιλολογία και Δρ Ιονίου Πανεπιστημίου, Μεσαιωνική Ιστορία
Νάιδος Μιχάλης, Δρ Ιονίου Πανεπιστημίου, Μεσαιωνική Ευρωπαϊκή Ιστορία
Παγκράτης Δ. Γεράσιμος, Αν. Καθηγητής Ιστορίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνών
Σβέρκος Ηλίας, Αν. Καθηγητής Ιστορίας, Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Αρχαία Ιστορία
Σταυρόπουλος Ευάγγελος, Διδάκτορας της Νομικής Σχολής Paris XI, Βυζαντινή Ιστορία
Στεργίου Γιαννούλα,  Ακαδημαϊκός Υπότροφος Ιονίου Πανεπιστημίου, Κοινωνική Ανθρωπολογία της Αρχαιότητας
Στρόλογγα Πολυξένη, Διδάκτορας του University of Illinois at Urbana-Champaign, USA, Αρχαία Ελληνική Γραμματεία
Τούντα Ελένη, Επ. Καθηγήτρια ΑΠΘ, Μεσαιωνική Ιστορία της Δύσης
Farinetti Εmeri, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παν/μίου Roma Tre, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS) & Αρχαιολογία του Τοπίου