Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Ιστορία και Τεκμηρίωση
Διδάσκοντες
Διευθύντρια του Προγράμματος για τα ακαδημαϊκά έτη 2014/15 και 2015/16
Τζελίνα Χαρλαύτη, Καθηγήτρια Ιονίου Πανεπιστημίου, Ναυτιλιακή Ιστορία

Κατευθύνσεις

Υπεύθυνος κατεύθυνσης «Ιστορία της Αρχαιότητας»:
Ηλίας Σβέρκος, Επ. Καθηγητής Ιονίου Πανεπιστημίου, Ρωμαϊκή Ιστορία
Υπεύθυνος κατεύθυνσης «Βυζάντιο και Δυτικός Μεσαίωνας»:
Νίκος Καραπιδάκης, Καθηγητής Ιονίου Πανεπιστημίου, Ιστορία της Μεσαιωνικής Δύσης και μεταφορά δυτικών θεσμών στην Ανατολική Μεσόγειο
Υπεύθυνη κατεύθυνσης «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία»:
Σοφία Λαΐου, Επ. Καθηγήτρια Ιονίου Πανεπιστημίου, Οθωμανική Ιστορία με δυνατότητα διδασκαλίας Οθωμανικής Παλαιογραφίας

Διδάσκοντες στο ΠΜΣ

Βαϊόπουλος Βάιος, Αν. Καθηγητής Ιονίου Πανεπιστημίου, Λατινική Γλώσσα και Γραμματεία
Βάκη Φωτεινή, Επ. Καθηγήτρια Ιονίου Πανεπιστημίου, Ιστορία της Φιλοσοφίας
Γιαρένης Ηλίας, Επ. Καθηγητής Ιονίου Πανεπιστημίου, Ιστορία της Βυζαντινής Παιδείας
Δαμηλάκου Μαρία, Επ. Καθηγήτρια Ιονίου Πανεπιστημίου, Ιστορία της Αμερικανικής Ηπείρου με έμφαση στους νεότερους χρόνους
Ευσταθίου Αθανάσιος, Αν. Καθηγητής Ιονίου Πανεπιστημίου, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
Κράλλη Ιωάννα, Λέκτορας Ιονίου Πανεπιστημίου, Ιστορία του Ελληνιστικού Κόσμου
Ματαράγκα Καλομοίρα, Επ. Καθηγήτρια Ιονίου Πανεπιστημίου, Αρχαία Ελληνική Ιστορία
Νικολαΐδης Θεοδόσιος, Αν. Καθηγητής Ιονίου Πανεπιστημίου, Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία
Σμπόνιας Κωνσταντίνος, Αν. Καθηγητής Ιονίου Πανεπιστημίου, Πολιτισμοί του Αιγαίου με δυνατότητα διδασκαλίας των πολιτισμών της Εγγύς Ανατολής
Τζάκης Διονύσιος, Λέκτορας Ιονίου Πανεπιστημίου, Ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης

Συνεργαζόμενοι Διδάσκοντες στο ΠΜΣ

Βικέλα Ευγενία, Ομότιμη Καθ. Ιονίου Πανεπιστημίου, Κλασική Αρχαιολογία
Γαλάνη Κατερίνα, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια
Καπετανάκης Παναγιώτης, Μεταδιδακτορικός ερευνητής
Καρράς Γιάννης, Δρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Οι Έλληνες στην Ρωσία τον 18ο αιώνα
Κοκκομέλης Νικόλαος, Δρ Université Paris Sorbonne – Paris IV
Μαντούβαλος Ίκαρος, Επ. Καθηγητής ΔΠΘ, Νεότερη Ελληνική Κοινωνική Ιστορία
Μπελλέλλι – Παπίρη Ρίτα, Δρ Πανεπιστημίου Πάρμας, Ξένες Γλώσσες και Λογοτεχνία, Δρ Πανεπιστημίου Μπολόνιας, Ιταλική Φιλολογία και Δρ Ιονίου Πανεπιστημίου, Μεσαιωνική Ιστορία
Νάιδος Μιχάλης, Δρ Ιονίου Πανεπιστημίου, Μεσαιωνική Ευρωπαϊκή Ιστορία
Παγκράτης Δ. Γεράσιμος, Αν. Καθηγητής Ιστορίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνών
Παππά Αμαλία, Προϊσταμένη Τμήματος Βιβλιοθήκης και Αναγνωστηρίου
Τούντα Ελένη, Επ. Καθηγήτρια ΑΠΘ, Μεσαιωνική Ιστορία της Δύσης
Farinetti Εmeri, Δρ Πανεπιστημίου Leiden, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS)
Μη διαθέσιμο περιεχόμενο