Ανακοίνωση «Ιστορία της Επιστήμης κατά τη Νεότερη Περίοδο»
Ενημέρωση: 05-04-2017 12:08 | Προβολές: 1246
Social Media

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Ιωάννου Θεοτόκη 72, 491 00, Κέρκυρα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Κέρκυρα, 5 Απριλίου 2017


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 


«Ιστορία της Επιστήμης κατά τη Νεότερη Περίοδο», Δ΄ εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2016-2017

[Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Επιτροπής Ερευνών του Ιονίου Πανεπιστημίου, υπ’ αριθμ. πρωτ. 36/10-1-2017 (Β΄ φάση) στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (κωδ. ΕΔΒΜ20)]

(Απόφαση Επιτροπής Ερευνών, 22-3-2017)

Απόρριψη του αιτήματος της Συνέλευσης του Τμήματος (8η Συν./22-2-2017) για σύναψη σύμβασης με την κ. Μ. Καββαδία. Η διαδικασία κηρύχθηκε άγονη, λόγω μη ύπαρξης επιλαχόντων (τα διδακτορικά διπλώματα των κ.κ. Σ. Μπεκάκου και Ε. Βουσολίνου κρίθηκαν ως μη συναφή με το αντικείμενο του εν λόγω μαθήματος).

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας

 

 


Επιστροφή