Μεθοδολογία Κριτικής και Έκδοσης Ιστορικών Πηγών Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών - Διευθυντής: Καθηγητής Γρηγόριος Ψαλλίδας
Εργασίες

1) ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Από το ΜΠΣ "Μεθοδολογία Κριτικής και Έκδοσης Ιστορικών και Αρχειακών Πηγών" έχουν ἐκδοθεῖ μέχρι σήμερα στὸ πλαίσιο τῶν Ἐκδόσεων τοῦ Ἰονίου Πανεπιστημίου τὰ ἀκόλουθα ἔργα:

Γρηγόρης Ψαλλίδας, Tragoedia Humana. Προφορικές Μαρτυρίες Ελλήνων Κρατουμένων του Μαουτχάουζεν

ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ 01Ζ - 01

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΠΥΡΗΣ, ΝΟΤΑΡΙΟΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΚΕΡΚΥΡΩΝ – ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (1560-1567)

ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ 01Ζ - 02

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΞΟΤΗΣ, ΝΟΤΑΡΙΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ, ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 1500-1503

ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ 01Ζ - 03

ΝΟΤΑΡΙΑΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΥΠΑΛΔΟΥ – ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ (16ος – 17ος αἰώνας)

ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ 01Ζ - 04

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΕΡΒΙΤΖΙΩΤΗΣ, ΝΟΤΑΡΙΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (1741 – 1744)

ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ 01Ζ - 05

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΕΣ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (17ος – 18ος αἰώνας)

ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ 01Ζ - 06

Ἐπίσης, ἔχει ἐκδοθεῖ, ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις «MELLON», ἡ ἀκόλουθη διπλωματικὴ ἐργασία: Ο ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΩΔΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Φιλολογικὴ ἔκδοση τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. 12 χειρογράφου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Πάντων Πατρῶν.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ 01Ζ - 07

2) ΕΡΓΑΣΙΕΣ

α) Διπλωματικὲς ἐργασίες ἀποφοίτων:

Οἱ ἀπόφοιτοι τοῦ προγράμματος (μὲ ἀλφαβητικὴ σειρὰ) καὶ οἱ διπλωματικὲς ἐργασίες ποὺ ἐκπονήθηκαν ὣς τώρα, εἶναι οἱ παρακάτω:

1.Ἀγάθος Στέφανος: Ἐπιστολὲς πρὸς τὸν ἰατροφιλόσοφο καὶ φιλικὸ Πέτρο Ἠπίτη (Ε.Β.Ε., Ἀρχεῖο Πέτρου Ἠπίτη, Η140-210).

ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ 02Ζ - 02

2. Βενιζελέα Μαρία: Τὸ προσωπικὸ ἀρχεῖο τοῦ προξένου Ἰωάννη Παπαρρηγόπουλου (1818-1842, Μουσεῖο Μπενάκη) καὶ οἱ ἐπιστολές του πρὸς τὸν Ἰωάννη Καποδίστρια (1829-1831, Γ.Α.Κ.-Α.Ν.Κ.).

ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ 02Ζ - 01

3. Βέρρα Ἰσιδώρα: Τὸ ἀρχεῖο τοῦ Ἀνδρέα Λόντου στὰ Γ.Α.Κ. στὸ Αἴγιο (1827-1844).

ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ 02Ζ - 03

4. Βλάχου Νικολέτα: Ἐπιστολὲς τῶν Οἰκουμενικῶν Πατριαρχῶν πρὸς τοὺς Μεγάλους Πρωτοπαπάδες τῆς Κέρκυρας (17ος-18ος αἰώνας). (Βλ. πιὸ πάνω, ἐκδόσεις Ἰονίου Πανεπιστημίου, σειρὰ «Πηγὲς τῆς Ἑπτανησιακῆς Ἱστορίας»)

ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ 02Ζ - 04

5. Καλομπράτσου Πανωραία: Ἀνέκδοτα στιχουργήματα τοῦ Κωνσταντίνου-Καισαρίου Δαπόντε ἀπὸ τὸν κώδικα 232 τῆς Βιβλιοθήκης τῆς Χίου «Ο Κοραής».

ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ 02Ζ - 05

6. Καραλὴς Κωνσταντίνος: Πρακτικὰ τοῦ Ἑλληνικοῦ Ναυτικοῦ τοῦ ἔτους 1824 [...] (κώδικας ὑπ’ ἀρ. 172 τῶν πολύτιμων χειρογράφων τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων).

ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ 02Ζ - 06

7. Κοντουδάκη Ἑλλάδα: Ἅγιος Δαμιανὸς Ὁσιομάρτυρας ὁ Νέος. Κριτικὴ ἔκδοση ἀκολουθίας, συναξαρίου καὶ λόγου παραινετικοῦ ἀπὸ τὸν κώδικα 184 της Ἱ. Μονῆς Φιλοθέου.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ 02Ζ - 07

8. Κουρῆ Θεοδώρα: Μαρτῖνος Γεώργιος, Νοτάριος Κέρκυρας. Πράξεις Πρωτοκόλλου (675-1684)

ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ 02Ζ - 08

9. Κουρουπάκης Ἀπόστολος: Σύμμικτος ζακυνθινὸς κώδικας τοῦ 17ου αἰ.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ 02Ζ - 07

10. Κωνσταντινίδη Μαρία: Δύο ναυτικὰ ἡμερολόγια τοῦ τέλους τοῦ 19ου αἰώνα τοῦ ἱστιοφόρου «Ἀλέξανδρος Γ΄» (1884-1888), καὶ τοῦ ἀτμόπλοιου «Θηρεσία» (1888-1890) ἀπὸ τὴ Βιβλιοθήκη Κοραῆ τῆς Χίου.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ 02Ζ - 08

11. Κώτση Αἰκατερίνη: Διαθῆκες Κερκυραίων 19ου αἰώνα

ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ 02Ζ - 22

12. Μανωλοπούλου Μαγδαληνή: Προικοσύμφωνα νήσου Κερκύρας 16ου αἰῶνος.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ 02Ζ - 09

13. Μητουλάκης Δημήτριος: Τὸ ζήτημα τῆς ἀπελευθέρωσης τῶν χαρεμιῶν καὶ τῶν ἐπίσημων ὀθωμανῶν αἰχμαλώτων κατὰ τὴν ἅλωση τῆς Τριπολιτσᾶς. Ἐπαναδιαπραγμάτευση τοῦ θέματος μὲ βάση ἀνέκδοτα ἔγγραφα τοῦ Ἀρχείου Στεφάνου.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ 02Ζ - 10

14. Μικάλεφ Ἀναστάσιος: Παναγιώτης Σαμαρτζής, «Καθημερούσιαι Εἰδήσεις», Κέρκυρα (Φεβρουάριος 1863 ‐ Μάρτιος 1864)

ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ 02Ζ - 23

15. Μπαλοῦ Μαρία: Νικολάου Καρατζᾶ, Βίοι ἐπιφανῶν ἀνδρῶν.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ 02Ζ - 11

16. Νάνου Ἀθηνᾶ: Τὸ καπιτολάριο τῆς Λατινικῆς Ἀδελφότητας τοῦ Santissimo Rosario στὴν Κέρκυρα.
(Ἡ προαναφερθεῖσα ἀπόφοιτη τοῦ προγράμματος εἶναι σήμερα ὑπότροφος στὸ Ἑλληνικὸ Ἰνστιτοῦτο Βυζαντινῶν καὶ Μεταβυζαντινῶν Σπουδῶν τῆς Βενετίας.)

ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ 02Ζ - 12

17. Ντούντα Μαρία: Οἱ ἐπιστολὲς τοῦ διδασκάλου τῆς Πατμιάδας Σχολῆς Δανιὴλ Κεραμέα ἀπὸ τὸν χειρόγραφο κώδικα 407 τῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου Πάτμου.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ 02Ζ - 13

18. Πανταζῆ Σοφία-Αἰκατερίνη: Ἐμμανουὴλ Τοξότης, Νοτάριος Κερκύρας. Πρωτόκολλο, Πράξεις τῶν ἐτών 1500-1503. (Βλ. πιὸ πάνω, ἐκδόσεις Ἰονίου Πανεπιστημίου, σειρὰ «Πηγὲς τῆς Ἑπτανησιακῆς Ἱστορίας»)

ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ 02Ζ - 24

19. Παπαϊωάννου Ἀναστάσιος: Ὁ Βίος τοῦ Ὁσίου Ἀνδρέου τοῦ διὰ Χριστὸν Σαλοῦ στὴ δημώδη ἑλληνικὴ γλώσσα. Φιλολογικὴ ἔκδοση τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. 12 χειρογράφου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Πάντων Πατρῶν. (Βλ. πιὸ πάνω, ἐκδόσεις Mellon)

ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ 02Ζ - 15

20. Πέτρου Αἰκατερίνη: Κώδικας ἀφιερώσεων τῆς Μονῆς Προφήτη Ἠλία στὴ Ζάχολη Κορινθίας.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ 02Ζ - 16

21. Πιλίλη Καλλιόπη: Σπυρίδων Βερβιτσιώτης, νοτάριος Κερκύρας. Πρωτόκολλο (1741-1744). (ἐκδόσεις Ἰονίου Πανεπιστημίου)

ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ 02Ζ - 17

22. Πουλὴς Σωκράτης: Οὑμανιστικὸ ἐγχειρίδιο ἐκμάθησης τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας - Φιλολογικὴ ἔκδοση τοῦ χειρογράφου Τ.Α. 304 τοῦ Μουσείου Μπενάκη.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ 02Ζ - 18

23. Πραβίτα Φωτεινή: Οἱ ἐτήσιες ἐκθέσεις γιὰ τὰ ἔτη 1857-1859 τοῦ Ἕλληνα προξένου στὰ Ἰόνια νησιὰ Νικολάου Βιτάλη.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ 02Ζ - 19

24. Rembeci Andi: Ὁ κώδικας Μητροπόλεως Κοριτσᾶς: Ἔκδοση καὶ ἱστορικὴ τεκμηρίωση (17ος-19ος αἰώνας).

ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ 02Ζ - 20

25. Πεσλὴς Κωνσταντίνος: Ἀνώνυμος σύμμεικτος κώδικας θρησκευτικῶν καὶ δημωδῶν στιχουργημάτων ἀπὸ τὰ Κύθηρα, 18 ος -19 ος αἰώνας. (Ε.Λ.Ι.Α.).

ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ 02Ζ - 21

β) Διπλωματικὲς ἐργασίες τελειοφοίτων ὑπὸ ἐξέλιξη:

Α΄ κύκλος

1. Δαβιδοπούλου Ἀναστασία: Γεράσιμος Νικόλαος, νοτάριος-ἱερέας τῆς πόλης τῆς Κέρκυρας, 16 ος αἰώνας. (Γ.Α.Κ. - Α.Ν.Κ.).

ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ 03Α - 01

Β΄ κύκλος

1. Ἀλεξοπούλου Κωνσταντίνα: Πρακτικὰ Μητροπόλεως Κερκύρας: Βιβλίον τῶν Συνελεύσεων τοῦ Ρηματικοῦ Χάρτου. (Γ.Α.Κ. - Α.Ν.Κ.).

ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ 03Β - 01

2. Σαμοΐλης Γρηγόριος: Οἱ πράξεις τοῦ νοταρίου Κεφαλληνίας καὶ ἱερέως Θωμᾶ Δρακονταειδῆ - Πρωτόκολλο 1605-1613 (Γ.Α.Κ. Νομοῦ Κεφαλληνίας).

ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ 03Β - 02

Γ΄ κύκλος

1. Ἰωάννου Νεκταρία: Πρακτικὰ τῆς Ἀναγνωστικῆς Ἑταιρίας Κερκύρας μέχρι τὴν Ἕνωση τῆς Ἑπτανήσου μὲ τὴν Ἑλλάδα (1864). (Ἀναγνωστικὴ Ἑταιρία Κερκύρας).

ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ 03Γ - 01

2. Κατσένη Ὄλγα: Οἱ πράξεις τοῦ νοταρίου Ἀρσενίου Παπικινοῦ. (Γ.Α.Κ. - Α.Ν.Κ.).

(δὲν ὑπάρχει διαθέσιμη εἰκόνα)

3. Κραμπῆ Ἀγγελική: Οἱ πράξεις τοῦ νοτάριου Ἰωάννη Δεσαλέρμου. (Γ.Α.Κ. Νομοῦ Λευκάδος).

ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ 03Γ - 03

4. Κοντογεώργης Σπυρίδων: Ἡ πολιτικὴ τῆς Γερουσίας τῆς Ἑπτανήσου ἀπὸ τὸ 1820 μέχρι τὴν Ἕνωση τῶν Ἰονίων Νήσων μὲ τὸ Ἑλληνικὸ Κράτος. (Γ.Α.Κ. - Α.Ν.Κ.).

ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ 03Γ - 04

5. Λαμπίρη Αἰκατερίνη-Χριστίνα: Ἐπιστολὲς τοῦ Λάμπρου Φωτιάδη. (κώδ. 2390, Ἐθνικὴ Βιβλιοθήκη τῆς Ἑλλάδος).

ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ 03Γ - 06

6. Μάζη Σοφία: Τὰ προικοσύμφωνα τῆς Κέρκυρας τὸν 18 ο αἰώνα καὶ ἡ κοινωνική τους διάσταση. (Γ.Α.Κ. - Α.Ν.Κ.).

ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ 03Γ - 07

7. Πετρίδης Γεώργιος, Μεραρχία Σμύρνης 1920, ἐπιστολές – ἀναφορές. (Ἐθνικὸ Ἱστορικὸ Μουσεῖο).

(δὲν ὑπάρχει διαθέσιμη εἰκόνα)

Δ΄ κύκλος

1. Γερμάνη Ζωή: Ἰωάννου Πρίγκου, Χρονικὸ τοῦ Ἄμστερνταμ. (Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγορᾶς, «Αὐτόγραφοι τόμοι Ἰωάννου Πρίγκου», κώδ. ὑπ᾽ ἀριθμ. 127).

ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ 03Δ - 02

2. Θύμης Κωνσταντίνος: Κώδικας Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κερκύρας (1799-2002). (Ἀρχεῖο Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κερκύρας Παξῶν καὶ Διαποντίων Νήσων).

ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ 03Δ - 03

3. Καννάουρου Μαρία: Κώδικας Σαμαρτζῆ, τόμ. ΙΙ, ἔτη 1854-1855. (Ἀρχεῖο Γιώργου Ν. Κάρτερ).

ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ 03Δ - 04

4. Καραμπελιᾶς Ἀπόστολος: Οἱ δικαστικὲς ἀποφάσεις τῶν Δικαστηρίων τῆς Πάργας τῶν ἐτῶν 1800-1819.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ 03Δ - 05

5. Καρανικολὴς Ἰάσονας: Κώδικας Σαμαρτζῆ, τόμ. ΙV, ἔτη 1866-1867. (Ἀρχεῖο Γιώργου Ν. Κάρτερ).

ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ 03Δ - 06

6. Λιόντος Ἰωάννης: Κώδικας Σαμαρτζῆ, τόμ. IV, ἔτη 1865-1866. (Ἀρχεῖο Γιώργου Ν. Κάρτερ).

ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ 03Δ - 07

7. Νικολαΐδης Πέτρος: Κώδικας Σαμαρτζῆ, τόμ. ΙΙ, ἔτη 1855-1859. (Ἀρχεῖο Γιώργου Ν. Κάρτερ).

ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ 03Δ - 08

8.Νόση Εὐαγγελία, Ἔκδοση τοῦ κώδικα Μητροπόλεως Σύρου καὶ Ἄνδρου.

(δὲν ὑπάρχει διαθέσιμη εἰκόνα)

9. Παπαδάτου Μαρία-Ἀγάπη, Οἱ νοταριακὲς πράξεις τοῦ Ἀντωνίου Βρυώνη (1600-1619). (Γ.Α.Κ. Νομοῦ Κεφαλληνίας).

ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ 03Δ - 09

10. Çunga Sokol, Τὰ προικοσύμφωνα ποὺ περιέχονται στὸν κώδικα τοῦ μοναστηρίου τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ στὸ Κολικόντασι τῆς Ἀλβανίας (1819-1843).

ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ 03Δ - 10

E΄ κύκλος

1. Ἀθανασίου Βασιλική, Τὸ Καμπιέλλο μέσα ἀπὸ τὶς οἰκοδομικὲς ἄδειες τοῦ 19ου αἰώνα.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ 03E - 01

2. Βασιλόπουλος Εὐθύμιος, Giacomo Russopsiri. Νοτάριος Ἱεράπετρας (1586-1612).

ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ 03E - 02

3. Γάγγα Σπυριδούλα, Ὁ νοτάριος Πρέβεζας Κωνσταντίνος Ἀθανασιάδης Μάνος, Διαθῆκες, 1831 – 1834.

(δὲν ὑπάρχει διαθέσιμη εἰκόνα)

4. Κηπουρὸς Ἰωάννης: Τὰ γενεαλογικὰ δένδρα καὶ οἱ συνημμένες διαθῆκες τῆς Καθολικῆς Ἐπισκοπῆς Θήρας. Per il Legato Pio…per il benefizium. Δεσμοὶ αἵματος καὶ συγγένειες ἐξ ἀγχιστείας στὴ Σαντορίνη, ἀπὸ τὸν 15ο αἰ. ἕως τὸν 20ὸ αἰ. Στοιχεῖα γιὰ τὸν κοινωνικὸ ἱστὸ τῶν Κυκλάδων.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ 03E - 04

5. Κοντογιώργη Μαρία, Κατάστιχο τῆς Μονῆς Ἁγίας Λαύρας Καλαβρύτων, τέλη 18ου – μέσα 19ου αἰώνα (1797 – 1866).

ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ 03E - 03

6. Μπαλού Νικολαΐς – Αλεξάνδρα, Ἀνέκδοτες ἐπιστολές ἀπό τὸν κώδικα ἀρ. 16 (1557) τῆς Βιβλιοθήκης τῆς Χίου «Κοραής».

ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ 03E - 07

7. Πουλιάση Κωνσταντίνα: Τὰ πρακτικὰ τῆς ἐν Κερκύρᾳ Ἐργατικῆς Ἀδελφότητας.

(δὲν ὑπάρχει διαθέσιμη εἰκόνα)

8. Drishti Gilta (Αναστασία), Κατάστιχο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τοῦ Ἀρκουδίλα, περιοχῆς Λευκίμμης, τέλη 17ου αἰώνα – ἀρχὲς 18ου αἰώνα.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ 03E - 04

ΣΤ΄ κύκλος

1. Ἀνέστη Ἀγγελική, Τὰ διαζύγια στὴν Κέρκυρα στὶς ἀρχὲς τοῦ 19ου αἰώνα.

(δὲν ὑπάρχει διαθέσιμη εἰκόνα)

2. Μοναστηριώτης Νικόλαος, Τυπικὸν τῆς Ἁγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ 03ΣΤ - 05

3. Παπαδάτου Ἑλένη, Τὸ Ἑλληνικὸ Βασιλικὸ Προξενεῖο Κέρκυρας ὡς ὄχημα προώθησης τῶν ἑλλαδικῶν ἐκδόσεων στὰ Ἑπτάνησα (1833-1864).

ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ 03ΣΤ - 05

4. Παπαδόπουλος Παναγιώτης, Διορισμὸς Βενετοῦ ἀξιωματούχου στὴν Κρήτη, οἱ ἐντολές του.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ 03ΣΤ - 05

5. Ρίκου Ἑλένη, Αἰτήσεις ἀπὸ Σούλι καὶ Μεσολόγγι, Περὶ γάμου ἐλευθερίας (1821 – 1826).

ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ 03ΣΤ - 05

6. Φυρογένης Γεώργιος, Ἔκδοση ἐπιστολῶν τοῦ πατριάρχη Ἄνθιμου καὶ Πολύκαρπου Ἱεροσολύμων.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ 03ΣΤ - 05

7. Χρυσικὸς Περικλής, ‘Ἔγγραφα τοῦ πρύτανη Λευκάδας σχετικὰ μὲ τὴν πολιορκία τοῦ νησιού ἀπὸ τὸν Αλὴ Πασά.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ 03E - 05

Ζ΄ κύκλος (2009-2011):

Βασιλάκη Καλλιόπη: Ἐμμανουὴλ Βασιλάκης, νοτάριος Κλιματιᾶς, ἔτη 1686-1703.

Δέλα Ὄλγα: Μοναστηριακὸς κώδικας Μονῆς Παναγιᾶς τῆς Κρεμαστῆς στὴν Ἠλεία, 18ος-20ός.

Καραμανώλη Μαρίνα: Κώδικας τῆς Μονῆς Ταξιαρχῶν στὴ Σέριφο (18ος αἰ.).

Κατρακάζου Χριστίνα: Καγκελαρικὲς πράξεις τῆς Κοινότητας τῆς Ἄνω Σύρου (18ος αἰ.).

Κλάδη Θεοδώρα: Κώδικας Μορώνη: Κατάστιχο κτημάτων καὶ πραγμάτων Ἱερᾶς Μονῆς Στροφάδων (17ος-18ος αἰ.).

Μαζαράκη Εὐαγγελία: Νοτάριος Ἀντώνιος Βρυώνης (1607-1619) (Νοταριακὸ Ἀρχεῖο Κεφαλληνίας).

Ματθαίου Δέσποινα: Κώδικας Ἁγίου Γεωργίου Συκούση Χίου (17ος αἰ.).

Μπουράκης Ἀνδρέας: Ἐπιστολὲς τοῦ Πατριάρχη Ἱεροσολύμων Ἀθανασίου Ε΄ (1827-1845).

β) Ὁμαδικὲς ἐργασίες:

Α΄ κύκλος (2003-2005):

Ἀντώνιος Σπυρής, Νοτάριος καὶ Πρωτοπαπὰς Κερκύρων . Πρωτόκολλο (1560-1567). (Βλ. πιὸ πάνω, ἐκδόσεις Ἰονίου Πανεπιστημίου, σειρὰ «Πηγὲς τῆς Ἑπτανησιακῆς Ἱστορίας»)

Β΄ κύκλος (2004-2006):

Νοταριακὲς πράξεις τοῦ κώδικα τῆς οἰκογένειας Τυπάλδου-Λασκαράτου (16ος - 17ος αἰώνας). (Βλ. πιὸ πάνω, ἐκδόσεις Ἰονίου Πανεπιστημίου, σειρὰ «Πηγὲς τῆς Ἑπτανησιακῆς Ἱστορίας»)

Γ΄ κύκλος (2005-2007):

Τὰ νοταριακὰ ἔγγραφα τῆς οἰκογένειας Δανδόλου, ἀπὸ τὸν κώδικα 2995 τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἑλλάδος.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ 04Γ - 01

Δ΄ κύκλος (2006-2008)

Ἔκδοση τῶν ἐπιστολῶν τοῦ Πατριάρχου Καλλινίκου Γ΄ ἀπὸ τὸν κώδικα ὑπ᾽ ἀριθμ. 122 τῆς Βιβλιοθήκης Ζαγορᾶς Πηλίου.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ 04Δ - 01

Ε΄ κύκλος (2007-2009):

Ἔκδοση τῶν ἐπιστολῶν τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων Δοσιθέου. (Βιβλιοθήκη Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, κώδ. ὑπ᾽ ἀριθμ. 15).

ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ 04Ε - 01

Στ΄ κύκλος (2008-2010):

Ἔκδοση βιβλίου συμφωνιῶν γάμου (1676) (Πατριαρχικὸ Ἀρχεῖο Ἀλεξάνδρειας, κώδ. ὑπ᾿ ἀριθμ. 4Β)

ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ 04ΣΤ - 01

Ζ΄ κύκλος (2009-2011):

Μάρκος Σουμαρίπας, νοτάριος Νάξου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οἱ φοιτητὲς τοῦ Η΄ κύκλου σπουδῶν (2012-2014) παρακολουθοῦν ἐπὶ τοῦ παρόντος τὰ μαθήματα τοῦ Γ΄ Ἑξαμήνου Σπουδῶν.