Μεθοδολογία Κριτικής και Έκδοσης Ιστορικών Πηγών Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών - Διευθυντής: Καθηγητής Γρηγόριος Ψαλλίδας

Το Μ.Π.Σ. "Μεθοδολογία Κριτικής και Έκδοσης Ιστορικών Πηγών", με την απονομή διπλώματος Master, καταρτίζει και ειδικεύει πτυχιούχους όλων των κατευθύνσεων στη διεπιστημονική προσέγγιση, τεκμηρίωση και αξιοποίηση των αρχειακών πηγών αλλά και ευρύτερα των ιστορικών τεκμηρίων, που αφορούν στο σύνολό της ανθρώπινης δραστηριότητας κατά την υστεροβυζαντινή, τη νεότερη και τη σύγχρονη περίοδο.
Δυνατότητες επαγγελματικών προοπτικών για τους απόφοιτους σε:

  1. Εκδοτικές επιχειρήσεις και δημοσιογραφικούς οργανισμούς
  2. Δημόσια και ιδιωτικά αρχεία
  3. Ερευνητικά κέντρα και προγράμματα
  4. Εκπαιδευτικά ιδρύματα
  5. Πολιτισμικούς φορείς

Επιπλέον, με τη λήψη του διπλώματος, παρέχονται βεβαιώσεις παρακολούθησης για:

  1. Τεκμηρίωση Προφορικών Μαρτυριών
  2. Ελληνική και Λατινική Παλαιογραφία
  3. Τουρκική Γλώσσα και Οθωμανική Παλαιογραφία
  4. Τεκμηρίωση Κινηματογράφου

Διάρκεια φοίτησης και λήψης διπλώματος: τρία εξάμηνα
Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων και Σχολών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, ΑΣΕΙ) της Ελλάδας και του εξωτερικού.
Σύμφωνα με το νέο νόμο για τα ΑΕΙ και τον κανονισμό λειτουργίας του ΠΜΣ μας οι σπουδαστές δύνανται να παρακολουθούν τις παραδόσεις όλων των μαθημάτων και των σεμιναρίων, καθώς και να εκπληρώνουν συλλήβδην όλες τους τις υποχρεώσεις εξ αποστάσεως μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας σύγχρονης και ασύγχρονης διδασκαλίας. Το σκέλος της ασύγχρονης διδασκαλίας προσφέρει τη δυνατότητα, εάν ο σπουδαστής/-ρια μας δεν μπορεί να συμμετέχει σε ένα ή περισσότερα μαθήματα κατά τον πραγματικό χρόνο διεξαγωγής του/τους, να το/τα παρακολουθει εκ των υστέρων στον χρόνο της δικής του ατομικής επιλογής υπό μορφή video.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗΑνάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας