Μεθοδολογία Κριτικής και Έκδοσης Ιστορικών Πηγών Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών - Διευθυντής: Καθηγητής Γρηγόριος Ψαλλίδας

Το Μ.Π.Σ. "Μεθοδολογία Κριτικής και Έκδοσης Ιστορικών Πηγών", με την απονομή διπλώματος Master, καταρτίζει και ειδικεύει πτυχιούχους όλων των κατευθύνσεων στη διεπιστημονική προσέγγιση, τεκμηρίωση και αξιοποίηση των αρχειακών πηγών αλλά και ευρύτερα των ιστορικών τεκμηρίων, που αφορούν στο σύνολό της ανθρώπινης δραστηριότητας κατά την υστεροβυζαντινή, τη νεότερη και τη σύγχρονη περίοδο.
Δυνατότητες επαγγελματικών προοπτικών για τους απόφοιτους σε:

  1. Εκδοτικές επιχειρήσεις και δημοσιογραφικούς οργανισμούς
  2. Δημόσια και ιδιωτικά αρχεία
  3. Ερευνητικά κέντρα και προγράμματα
  4. Εκπαιδευτικά ιδρύματα
  5. Πολιτισμικούς φορείς

Επιπλέον, με τη λήψη του διπλώματος, παρέχονται βεβαιώσεις παρακολούθησης για:

  1. Τεκμηρίωση Προφορικών Μαρτυριών
  2. Ελληνική και Λατινική Παλαιογραφία
  3. Τουρκική Γλώσσα και Οθωμανική Παλαιογραφία
  4. Τεκμηρίωση Κινηματογράφου

Διάρκεια φοίτησης και λήψης διπλώματος: τρία εξάμηνα
Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων και Σχολών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, ΑΣΕΙ) της Ελλάδας και του εξωτερικού.
Για τους εκτός Κερκύρας διαμένοντες: Δυνατότητα παρακολούθησης μεγάλου μέρους του προγράμματος με το σύστημα ηλεκτρονικής τηλεκπαίδευσης.

Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας