Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Ιστορία και Τεκμηρίωση
Διπλωματική Εργασία

Οδηγός για τη συγγραφή μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (Μ.Δ.Ε.) στα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Ιστορίας

 1. Η Μ.Δ.Ε δεν αποσκοπεί απαραίτητα στην παραγωγή πρωτότυπης επιστημονικής γνώσης. Στόχος της είναι να καταδείξει: α) Τη μεθοδολογική και θεωρητική συγκρότηση και επάρκεια των υποψηφίων. β) Την ικανότητά του στην στην αναλυτική και συνθετική χρήση των πηγών και της βιβλιογραφίας. γ) Τη δυνατότητά τους στην συγγραφή αυτόνομης επιστημονικής μελέτης.
 2. Ο προσδιορισμός του θέματος της Μ.Δ.Ε. εκάστου φοιτητή του Π.Μ.Σ. γίνεται στο τέλος του δευτέρου εξαμήνου φοίτησης. Η επιλογή του γίνεται σε συνεργασία με έναν εκ των διδασκόντων του Π.Μ.Σ., τον οποίο επιλέγει ο φοιτητής, και ο οποίος έχει το ρόλο του Επιβλέποντος Καθηγητή. Ο φοιτητής οφείλει να επιλέξει θεματική σε συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή. Οφείλει να έρχεται σε επικοινωνία με τον επιβλέποντα καθηγητή κάθε δύο εβδομάδες. Η συγγραφή της διπλωματικής χωρίζεται σε τρείς φάσεις: α) αναζήτηση βιβλιογραφίας, αρχειακού υλικού και μελέτη β) δημιουργία δομής διπλωματικής και χωρισμός σε κεφάλαια γ) συγγραφή και σύνθεση. Ο φοιτητής οφείλει να δίνει σταδιακά τα κεφάλαια της διπλωματικής στον επόπτη καθηγητή. Όλη η διπλωματική πρέπει να παραδίδεται ένα μήνα πριν την εξεταστική περίοδο, ούτως ώστε και ο καθηγητής και ο φοιτητής να έχουν χρόνο για διορθώσεις.
 3. Η διπλωματική να μην είναι από 20.000 και περισσότερες από 30.000 λέξεις (κείμενο, σημειώσεις, βιβλιογραφία, παραρτήματα).
 4. Η διπλωματική πρέπει να έχει μία εισαγωγή τουλάχιστον 2 σελίδες όπου θα καταγράφεται ο σκοπός της μελέτης και η δομή της. Στην εισαγωγή θα αναλύονται τα κεφάλαια, και ο στόχος της εργασίας. Αν έχει χρησιμοποιηθεί αρχειακό υλικό πρέπει εκεί να περιγραφεί το αρχειακό υλικό. Πρέπει επίσης να υπάρχει ένας επίλογος τουλάχιστον 3 σελίδων όπου θα συνοψίζονται τα συμπεράσματα και τα αποτελέσματα της μελέτης.
 5. Η βιβλιογραφία να περιέχει μόνο τα βιβλία το οποία να αναφέρονται στις υποσημειώσεις. Πρέπει να χρησιμοποιηθούν τουλάχιστον 20 άρθρα και βιβλία.
 6. Η διπλωματική πρέπει
  1. να είναι χωρισμένη το πολύ σε 4 κεφάλαια. Κάθε κεφάλαιο να έχει τουλάχιστον 15-20 σελίδες.
  2. Κάθε κεφάλαιο να έχει μια εισαγωγή δύο παραγράφους, για το τι πρόκειται να ακολουθήσει.
  3. Να είναι γραμμένη σε Times Roman, μέγεθος γραμμάτων 12. Το κενό ανάμεσα στις γραμμές να είναι 1,5.
  4. Να υπάρχουν παράγραφοι ευδιάκριτες με κενό στην αρχή . Κάθε παράγραφος να έχει τουλάχιστον 3-4 προτάσεις.
 7. Αυτονόητο είναι ότι οι φοιτητές φροντίζουν να αποφεύγουν την λογοκλοπή: ποτέ δεν γίνεται κατευθείαν αντιγραφή προτάσεων η παραγράφων από ελληνικά και ξένα βιβλία. Η διπλωματική που θα έχει αντιγραφές μηδενίζεται.
 8. Στις υποσημειώσεις να γράφονται μόνο αναφορές στα βιβλία που διαβάζουν οι φοιτητές και ποτέ να μην αναφέρουν οι φοιτητές τις υποσημειώσεις των βιβλίων που διαβάζουν.
 9. Όλοι οι πίνακες έχουν αρίθμηση και αναφέρονται στο κείμενο. Π.χ. στο κεφάλαιο 1, ο πρώτος πίνακας θα έχει αρίθμηση 1.1, 1.2. Στο κεφάλαιο 2, ο πρώτος πίνακας θα έχει αρίθμηση 2.1, 2.2 κλπ.
  Κάθε πίνακας έχει τίτλο και πηγή. Οι φοιτητές οφείλουν να φτιάχνουν τους δικούς τους πίνακες, και να μην αντιγράφουν τους Πίνακες των βιβλίων που διαβάζουν.
 10. Οι βιβλιογραφικές αναφορές στις σημειώσεις/παραπομπές πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
  • Το όνομα του συγγραφέα, το επώνυμο και τα αρχικά γράμματα του ονόματος του
  • Ο τίτλος του άρθρου σε εισαγωγικά,
   τίτλος βιβλίου σε πλάγια
  • Εκδοτικός οίκος
  • Ο τόπος έκδοσης
  • Η χρονολογία έκδοσης
  • Ο τόμος του περιοδικού, εφημερίδας ή εγκυκλοπαίδειας
  • Οι σελίδες στο βιβλίο, περιοδικό, εφημερίδα, εγκυκλοπαίδεια που αναφερόμαστε.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Βιβλία
Αγγλικό βιβλίο: Isabel de Matariaga, Russia in the Age of Catherine the Great, Phoenix Press, Λονδίνο 2002 (1η έκδοση 1981), σ. 287-291.

Ελληνικό βιβλίο: Σπύρος Ασδραχάς, Ελληνική κοινωνία και οικονομία, ιη’ και ιθ’ αι., Ερμής, Αθήνα 1988

Βιβλίο σε άλλο αλφάβητο: П. Филевский, История города Таганрога [Π. Φιλέφσκι, Ιστορία της πόλης του Ταγκανρόκ] Ταγκανρόκ 1898

Άρθρα σε περιοδικά
Dana Sherry, «Social Alchemy on the Black Sea Coast, 1860-65», Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History 10, 1 (Χειμώνας 2009), σ. 7-30.

Eυρυδίκη Σιφναίου και Σωφρόνης Παραδεισόπουλος, «Οι Έλληνες της Οδησσού το 1897: διαβάζοντας την πρώτη επίσημη ρωσική απογραφή», Τα Ιστορικά, τχ. 44 (Ιούνιος 2006), σ. 81-122.

Άρθρα σε συλλογικούς τόμους
Ralph Davis, "Maritime History: Progress and Problems", στη Sheila Marriner (επιμ.), Business and Businessmen. Studies in Business, Economic and Accounting History, Liverpool University Press, Λίβερπουλ, 1978.

Διονύσης Τζάκης, «“Υποδαυλιζόμενοι παρά της Ρωσίας”. Η συμμετοχή των κοτζαμπάσηδων στην εξέγερση του 1770 στην Πελοπόννησο», στο Ο. Κατσιαρδή-Hering, A. Κόλια-Δερμιτζάκη, Κ. Γαρδίκα (επιμ.), Ρωσία και Μεσόγειος. Πρακτικά Α΄ Διεθνούς Συνεδρίου (Αθήνα, 19-22 Μαΐου 2005), τ. Β΄, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εκδόσεις Ηρόδοτος, Αθήνα 2011, σ. 11-31.

Διδακτορικές διατριβές
Suzan Fairlie, The Anglo-Russian Grain Trade, 1815-1861, αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή, University of London, 1959

Γιάννης Κ. Καρράς, Εμπόριο, πολιτική και αδελφότητα: Ρωμιοί στη Ρωσία 1700-1774, αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διοίκησης, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2011, σ. 97, 103.

Αρχεία
Γ.Α.Κ., Αρχεία Κεφαλληνίας, Αρχείο Βαλλιάνου, Foreign Letter Book, 13 Νοεμβρίου 1901-4 Απριλίου 1902,

Amsterdam Municipal Archives, Archief van de Waterschout, Shipscommissioner, file 21.

National Archives, Λονδίνο, Foreign Office, f. 348

Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Istanbul, Bab-i Asafî İzn-i Sefine (A.DVN.İZN), f. 1

Ιστορικά Αρχεία Ουκρανίας, Κίεβο (ΙΑΟΚ), αρχειακή σειρά 1072 «Харьковская судебная палата» [«Δικαστήριο Χαρκόβου»], αριθμός ευρετηρίου 3 «О беспошлинном пропуске заграничных товаров Таганрогской таможней. Январь 1885 – 1 июня 1887» [«Για τις αδασμολόγητες εισαγωγές των αλλοδαπών εμπορευμάτων από το τελωνείο του Ταγκανρόγκ. Ιανουάριος 1885 – 1 Ιουνίου 1887»], φάκελοι 1504-1508.

Εφημερίδες
«Δικαστικά χρονικά. Υπόθεση κατάχρησης στο τελωνείο του Ταγκανρόγκ», Εφημερίς, Κυριακή, 17 Φεβρουαρίου, 1885

Άρθρα σε Ιστοσελίδες
Αλέξανδρος Παπαδόπουλος, «Η καταστροφή του Θαλάσσιου περιβάλλοντος», διαθέσιμο στο http://el.wikipedia.org (πρόσβαση 12/4/2011)

Μία διπλωματική μπορεί να έχει παραρτήματα, τα οποία θα αναφέρονται στο κείμενο και θα είναι χρηστικά για την ερμηνεία και την κατανόηση του κειμένου. Τα παραρτήματα δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 10 σελίδες.

ΜΟΡΦΗ Μ.Δ.Ε.: Η Μ.Δ.Ε. είναι γραμμένη σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και χαρτοβιβλιοδετημένη. Στο εξώφυλλο αναγράφεται το Πανεπιστήμιο, η Σχολή και το Τμήμα, ο τίτλος της Μ.Δ.Ε, το ονοματεπώνυμο του μεταπτυχιακού φοιτητή και η ημερομηνία κατάθεσης. Στο εσώφυλλο σημειώνονται το όνομα του Επιβλέποντος Καθηγητή και η ημερομηνία έγκρισης με την ένδειξη ότι «Η έγκριση της Μεταπτυχιακής Εργασίας από το Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου δεν υποδηλώνει υποχρεωτικά ότι το Τμήμα αποδέχεται τις απόψεις του συγγραφέα».