Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Ιστορία και Τεκμηρίωση
Απόφοιτοι

Κατεύθυνση «Βυζάντιο και Δυτικός Μεσαίωνας»

 1. Ριχάνι Ευδοξία
  Ανακήρυξη: 22-2-2017
  Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Το φύλο των Βαράγγων και η σχέση τους με τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία»
 2. Μπουσμπουκέα Μαρία
  Ανακήρυξη: 17-5-2017
  Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Από το Βυζάντιο στη Ρωσία: Περιπλανήσεις της Ζωής- Σοφίας Παλαιολογίνας στην Ιστορία και τη μυθοπλασία»
 3. Σταμούλη Νίκη
  Ανακήρυξη: 20-6-2018
  Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Οι μηχανισμοί της Ιεράς Εξέτασης σε έναν ορεινονοικισμο μέσα από το βιβλίο:《Μονταγιού, ένα οξιτανικό χωριό από το 1294 έως το 1324》 του Emmanuel Le Roy Ladurie. Επιμέρους ανάλυση των ανακριτικών μηχανισμών της Ιεράς Εξέτασης»

   

Κατεύθυνση «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία»

 1. Ανδρέου Φώτης
  Ανακήρυξη: 21-6-2017
  Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Ή τελευταία περίοδος της οθωμανικής κυριαρχίας στην Κύπρο και ο ρόλος του μουσουλμανικού στοιχείου»
 2. Βλάχου Αικατερίνη
  Ανακήρυξη: 21-6-2017
  Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Η ιστορία του yachting και των Μαρινών στην Ελλάδα. Η περίπτωση της Μαρίνας Γουβιών στην Κέρκυρα»
 3. Κοτσαύτης Αλκιβιάδης
  Ανακήρυξη: 21-6-2017
  Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Μεταπολεμική μετανάστευση προς τη Δυτική Ευρώπη: η στάση της ελληνικής κοινωνίας»
 4. Κουτσιμπέλας Αναστάσιος
  Ανακήρυξη: 21-6-2017
  Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Έλληνες Πλοίαρχοι στο Βορειανατολικό Αιγαίο στη διάρκεια των πολέμων 1911-1918»
 5. Μαράντου Όλγα
  Ανακήρυξη: 21-6-2017
  Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Μακεδόνες απόδημοι στην κεντρική και νότια Ευρώπη: Η περίπτωση των Κοζανιτών και Σιατιστινών αποδήμων κατά τον 18ο και 19ο αιώνα»
 6. Μωραΐτης Γεώργιος
  Ανακήρυξη: 21-6-2017
  Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Η ΕΤΕ από την επιβολή του διεθνούς οικονομικού έλεγχου έως το 1940. Λειτουργίες, οργάνωση και στρατηγικές σε κεντρικό επίπεδο και σε τοπικό: Η περίπτωση της Κέρκυρας»
 7. Χατζηγεωργίου Άννα
  Ανακήρυξη: 21-6-2017
  Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Καπετάν Αναστάσης Σύρμας: επαγγελματική ανέλιξη και συνθήκες εργασίας»
 8. Χουδαλάκη Σοφία
  Ανακήρυξη: 21-6-2017
  Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Πολιτικοί πρόσφυγες στην Ευρώπη του 20ού αιώνα. Η ‘exodus’ των Δημοκρατικών Ισπανών το 1939 και η διαχείρισή τους από τη διεθνή κοινότητα»
 9. Κούλα Μαρία
  Ανακήρυξη: 25-4-2018
  Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Ηπειρώτες μετανάστες στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης κατά τις δεκαετίες 1950 και 1970»
 10. Κούλογλου Σπυριδούλα – Σταματία
  Ανακήρυξη: 25-4-2018
  Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Το οικονομικό γίγνεσθαι της Ελλάδας κατά τη διάρκεια της δικτατορίας του Θεόδωρου Πάγκαλου (1925-26). Μελέτη των οικονομικών πολιτικών της ‘Παγκαλικής κυβέρνησης’ και των συνεπειών τους στο ελληνικό κράτος»
 11. Κούτρας Δημήτριος
  Ανακήρυξη: 25-4-2018
  Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Αριστοτέλης Ωνάσης και Σταύρος Νιάρχος, βίοι παράλληλοι - Ένας ελληνικός εμφύλιος στην παγκόσμια ναυτιλιακή σκηνή»
 12. Πάλλης Κωνσταντίνος
  Ανακήρυξη: 25-4-2018
  Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Από την Εθνικοφροσύνη στον Προοδευτικό Εθνικισμό. Οι μεταπλάσεις της εθνικιστικής ιδεολογίας-ρητορικής από την Απριλιανή Δικτατορία έως την πρώιμη Μεταπολίτευση. (1967-1981)»
 13. Γαλλή Ιωάννα
  Ανακήρυξη: 23-5-2018
  Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Η ίδρυση και λειτουργία της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.)»

 

Κατεύθυνση «Ιστορία της Αρχαιότητας»

 1. Ανδρέου Αλέξανδρος
  Ανακήρυξη: 17-10-2018
  Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Πρώτοι – Πρωτεύσαντες. Τιμητικοί τίτλοι ως μέσον κοινωνικής διάκρισης κατά την αυτοκρατορική εποχή»
Μη διαθέσιμο περιεχόμενο