Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Ιστορία και Τεκμηρίωση
Απόφοιτοι

Κατεύθυνση «Βυζάντιο και Δυτικός Μεσαίωνας»

 1. Ριχάνι Ευδοξία
  Ανακήρυξη: 22-2-2017
  Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Το φύλο των Βαράγγων και η σχέση τους με τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία»

 2. Μπουσμπουκέα Μαρία
  Ανακήρυξη: 17-5-2017
  Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Από το Βυζάντιο στη Ρωσία: Περιπλανήσεις της Ζωής- Σοφίας Παλαιολογίνας στην Ιστορία και τη μυθοπλασία»

 3. Σταμούλη Νίκη
  Ανακήρυξη: 20-6-2018
  Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Οι μηχανισμοί της Ιεράς Εξέτασης σε έναν ορεινονοικισμο μέσα από το βιβλίο:《Μονταγιού, ένα οξιτανικό χωριό από το 1294 έως το 1324》 του Emmanuel Le Roy Ladurie. Επιμέρους ανάλυση των ανακριτικών μηχανισμών της Ιεράς Εξέτασης»
 4. Χονδρογιάννη Φωτεινή
  Ανακήρυξη: 12-5-2020
  Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Ο κύκλος του λαδιού: παραγωγή, διακίνηση, χρήσεις στη λατινοκρατούμενη Κέρκυρα (13ος-18ος αιώνας)»

 5. Σαράντος Παναγιώτης
  Ανακήρυξη: 30-7-2020
  Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Ταυτότητα και αντικειμενικότητα στην αφήγηση της τοπικής ιστορίας: το Χρονικό του Γαλαξειδίου»

Κατεύθυνση «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία»

 1. Ανδρέου Φώτης
  Ανακήρυξη: 21-6-2017
  Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Ή τελευταία περίοδος της οθωμανικής κυριαρχίας στην Κύπρο και ο ρόλος του μουσουλμανικού στοιχείου»

 2. Βλάχου Αικατερίνη
  Ανακήρυξη: 21-6-2017
  Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Η ιστορία του yachting και των Μαρινών στην Ελλάδα. Η περίπτωση της Μαρίνας Γουβιών στην Κέρκυρα»

 3. Κοτσαύτης Αλκιβιάδης
  Ανακήρυξη: 21-6-2017
  Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Μεταπολεμική μετανάστευση προς τη Δυτική Ευρώπη: η στάση της ελληνικής κοινωνίας»

 4. Κουτσιμπέλας Αναστάσιος
  Ανακήρυξη: 21-6-2017
  Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Έλληνες Πλοίαρχοι στο Βορειανατολικό Αιγαίο στη διάρκεια των πολέμων 1911-1918»

 5. Μαράντου Όλγα
  Ανακήρυξη: 21-6-2017
  Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Μακεδόνες απόδημοι στην κεντρική και νότια Ευρώπη: Η περίπτωση των Κοζανιτών και Σιατιστινών αποδήμων κατά τον 18ο και 19ο αιώνα»

 6. Μωραΐτης Γεώργιος
  Ανακήρυξη: 21-6-2017
  Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Η ΕΤΕ από την επιβολή του διεθνούς οικονομικού έλεγχου έως το 1940. Λειτουργίες, οργάνωση και στρατηγικές σε κεντρικό επίπεδο και σε τοπικό: Η περίπτωση της Κέρκυρας»

 7. Χατζηγεωργίου Άννα
  Ανακήρυξη: 21-6-2017
  Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Καπετάν Αναστάσης Σύρμας: επαγγελματική ανέλιξη και συνθήκες εργασίας»

 8. Χουδαλάκη Σοφία
  Ανακήρυξη: 21-6-2017
  Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Πολιτικοί πρόσφυγες στην Ευρώπη του 20ού αιώνα. Η ‘exodus’ των Δημοκρατικών Ισπανών το 1939 και η διαχείρισή τους από τη διεθνή κοινότητα»

 9. Κούλα Μαρία
  Ανακήρυξη: 25-4-2018
  Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Ηπειρώτες μετανάστες στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης κατά τις δεκαετίες 1950 και 1970»

 10. Κούλογλου Σπυριδούλα – Σταματία
  Ανακήρυξη: 25-4-2018
  Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Το οικονομικό γίγνεσθαι της Ελλάδας κατά τη διάρκεια της δικτατορίας του Θεόδωρου Πάγκαλου (1925-26). Μελέτη των οικονομικών πολιτικών της ‘Παγκαλικής κυβέρνησης’ και των συνεπειών τους στο ελληνικό κράτος»

 11. Κούτρας Δημήτριος
  Ανακήρυξη: 25-4-2018
  Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Αριστοτέλης Ωνάσης και Σταύρος Νιάρχος, βίοι παράλληλοι - Ένας ελληνικός εμφύλιος στην παγκόσμια ναυτιλιακή σκηνή»

 12. Πάλλης Κωνσταντίνος
  Ανακήρυξη: 25-4-2018
  Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Από την Εθνικοφροσύνη στον Προοδευτικό Εθνικισμό. Οι μεταπλάσεις της εθνικιστικής ιδεολογίας-ρητορικής από την Απριλιανή Δικτατορία έως την πρώιμη Μεταπολίτευση. (1967-1981)»
 13. Γαλλή Ιωάννα
  Ανακήρυξη: 23-5-2018
  Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Η ίδρυση και λειτουργία της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.)»

 14. Μεγαπάνος Νικόλαος Βίκτωρ
  Ανακήρυξη: 6-11-2019
  Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Σχέσεις κέντρου και περιφέρειας στο σαντζάκι του Κάρλελι στο τέλος του 18ου αιώνα»

 15. Παραμυθιώτης Ευστάθιος
  Ανακήρυξη: 4-12-2019
  Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Η μετανάστευση από τα Διαπόντια νησιά στις ΗΠΑ και ο αντίκτυπός της σε κοινωνικό, οικονομικό και πολιτισμικό επίπεδο»

 16. Χαλιμούρδας Κωνσταντίνος
  Ανακήρυξη: 12-2-2020
  Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Εξέλιξη της Ιονίου Ναυτιλίας κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης»

 17. Μπότση Άλμα
  Ανακήρυξη: 8-4-2020
  Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Οι αγιάνηδες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας: Η περίπτωση των Μπουσατλήδων»

 18. Πρωτοψάλτη Γερασιμήνα Παναγιώτα
  Ανακήρυξη: 8-4-2020
  Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Ο μετασχηματισμός της ναυτικής εργασίας κατά τη μεταπολεμική περίοδο 1945-1974»

 19. Κακαρούγκας Σπυρίδων
  Ανακήρυξη: 12-5-2020
  Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Μυστικές επαναστατικές εταιρίες των αρχών του 19ου αιώνα: Καρμπονάροι, Φιλική Εταιρεία, Δεκεμβριστές»

 20. Κουτσούκης Χρήστος
  Ανακήρυξη: 12-5-2020
  Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Η συμβολή του Αθανάσιου Ψαλίδα στην Ελληνική Επανάσταση»

 21. Χαραλαμποπούλου Γεωργία
  Ανακήρυξη: 12-5-2020
  Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Ο Γ.Π. Κρέμος και η πρόσληψη του ληστρικού φαινομένου στον ελλαδικό χώρο (19ος-αρχές 20ου αι.)»

 

Κατεύθυνση «Ιστορία της Αρχαιότητας»

 1. Ανδρέου Αλέξανδρος
  Ανακήρυξη: 17-10-2018
  Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Πρώτοι – Πρωτεύσαντες. Τιμητικοί τίτλοι ως μέσον κοινωνικής διάκρισης κατά την αυτοκρατορική εποχή»

 2. Σουπιώνης Κωνσταντίνος
  Ανακήρυξη: 6-11-2019
  Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Οι σχέσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου με τις ελληνικές πόλεις της Μικράς Ασίας»

 3. Διαμαντόπουλος Ιωάννης
  Ανακήρυξη: 4-12-2019
  Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «'Όψεις της ρωμαϊκής παρουσίας στις πόλειςτης Εύβοιας: Η περίπτωση των Cives Romani'»

 4. Γεωργούλας Γεώργιος
  Ανακήρυξη: 30-7-2020
  Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Οι επισκέπτες του ιερού της Δωδώνης. Συμβολή στην ιστορία της Ηπείρου κατά την Αρχαιότητα»

 5. Σκαλιστή Ελένη
  Ανακήρυξη: 30-7-2020
  Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Ερωτήματα περί υγείας στα χρηστήρια ελάσματα της Δωδώνης»

 6. Καγιάφας Φώτιος
  Ανακήρυξη: 13-10-2020
  Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Ο Αχαϊκός Πόλεμος το 146 π.Χ. και η υποδούλωση της Ελλάδας στη Ρώμη»
 7. Αγγέλη Δήμητρα
  Ανακήρυξη: 13-10-2020
  Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Η αρχαιολογική και ιστορική έρευνα στην Αχαΐα Φθιώτιδα»
Ενημέρωση: 28-06-2017