Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Ιστορία και Τεκμηρίωση
Επικοινωνία

Διευθύντρια του Προγράμματος για τα ακαδημαϊκά έτη 2014/15 και 2015/16:
Καθηγήτρια Τζελίνα Χαρλαύτη

Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής:
Επικ. Καθηγητής Η. Σβέρκος (κατεύθυνση: Ιστορία της Αρχαιότητας),
Καθηγητής Ν. Καραπιδάκης (κατεύθυνση: Βυζάντιο και Δυτικός Μεσαίωνας),
Επίκ. Καθηγήτρια Σ. Λαϊου (κατεύθυνση: Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία).

Επικοινωνία: pmshistdoc@ionio.gr

Μη διαθέσιμο περιεχόμενο