Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ
Εκδόσεις

 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΜΣ
Τετράδια Ιστορικής Δημογραφίας 17, επιμέλεια Ιωάννα Αθανασοπούλου, Μ.Π.Σ. Ιστορικής Δημογραφίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ιστορίας, Κέρκυρα 2021.
Τετράδια Ιστορικής Δημογραφίας 17/2020
Τετράδια Ιστορικής Δημογραφίας 16, επιμέλεια Ιωάννα Αθανασοπούλου, Μ.Π.Σ. Ιστορικής Δημογραφίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ιστορίας, Κέρκυρα 2020.
Τετράδια Ιστορικής Δημογραφίας 16/2020
Τετράδια Ιστορικής Δημογραφίας 15, επιμέλεια Ιωάννα Αθανασοπούλου, Μ.Π.Σ. Ιστορικής Δημογραφίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ιστορίας, Κέρκυρα - Οκτώβριος 2019.
Τετράδια Ιστορικής Δημογραφίας 15/2019
Τετράδια Ιστορικής Δημογραφίας 14, επιμέλεια Ιωάννα Αθανασοπούλου, Μ.Π.Σ. Ιστορικής Δημογραφίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ιστορίας, Κέρκυρα - Ιανουάριος 2019.
Τετράδια Ιστορικής Δημογραφίας 14/2019
Τετράδια Ιστορικής Δημογραφίας 13, επιμέλεια Ιωάννα Αθανασοπούλου, Μ.Π.Σ. Ιστορικής Δημογραφίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ιστορίας, Κέρκυρα - Ιούνιος 2018.
Τετράδια Ιστορικής Δημογραφίας 13/2018
Τετράδια Ιστορικής Δημογραφίας 12, επιμέλεια Ιωάννα Αθανασοπούλου, Μ.Π.Σ. Ιστορικής Δημογραφίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ιστορίας, Κέρκυρα - Νοέμβριος 2014.
Τετράδια Ιστορικής Δημογραφίας 12/2014
Τετράδια Ιστορικής Δημογραφίας 11, επιμέλεια Ιωάννα Αθανασοπούλου, Μ.Π.Σ. Ιστορικής Δημογραφίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ιστορίας, Κέρκυρα - Νοέμβριος 2014.
Τετράδια Ιστορικής Δημογραφίας 11/2014
Τετράδια Ιστορικής Δημογραφίας 10, επιμέλεια Ιωάννα Αθανασοπούλου, Μ.Π.Σ. Ιστορικής Δημογραφίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ιστορίας, Κέρκυρα - Οκτώβριος 2014.
Τετράδια Ιστορικής Δημογραφίας 10/2014
Τετράδια Ιστορικής Δημογραφίας 9, επιμέλεια Ιωάννα Αθανασοπούλου, Μ.Π.Σ. Ιστορικής Δημογραφίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ιστορίας, Κέρκυρα - Δεκέμβριος 2013.
Τετράδια Ιστορικής Δημογραφίας 9/2013
Τετράδια Ιστορικής Δημογραφίας 8, επιμέλεια Ιωάννα Αθανασοπούλου, Μ.Π.Σ. Ιστορικής Δημογραφίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ιστορίας, Κέρκυρα - Ιούνιος 2013.
Τετράδια Ιστορικής Δημογραφίας 8/2013
Τετράδια Ιστορικής Δημογραφίας 7, επιμέλεια Ιωάννα Αθανασοπούλου, Μ.Π.Σ. Ιστορικής Δημογραφίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ιστορίας, Κέρκυρα - Μάρτιος 2012.
Τετράδια Ιστορικής Δημογραφίας 7/2012
Τετράδια Ιστορικής Δημογραφίας 6, επιμέλεια Ιωάννα Αθανασοπούλου, Μ.Π.Σ. Ιστορικής Δημογραφίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ιστορίας, Κέρκυρα - Σεπτέμβριος 2011.
Τετράδια Ιστορικής Δημογραφίας 6/2011
Τετράδια Ιστορικής Δημογραφίας 5, επιμέλεια Ιωάννα Αθανασοπούλου, Μ.Π.Σ. Ιστορικής Δημογραφίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ιστορίας, Κέρκυρα - Σεπτέμβριος 2011.
Τετράδια Ιστορικής Δημογραφίας 5/2011
Τετράδια Ιστορικής Δημογραφίας 4, επιμέλεια Ιωάννα Αθανασοπούλου, Μ.Π.Σ. Ιστορικής Δημογραφίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ιστορίας, Κέρκυρα - Ιούλιος 2010.
Τετράδια Ιστορικής Δημογραφίας 4/2010
Τετράδια Ιστορικής Δημογραφίας 3, επιμέλεια Ιωάννα Αθανασοπούλου, Μ.Π.Σ. Ιστορικής Δημογραφίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ιστορίας, Κέρκυρα - Μάιος 2010.
Τετράδια Ιστορικής Δημογραφίας 3/2010
Τετράδια Ιστορικής Δημογραφίας 2, επιμέλεια Ιωάννα Αθανασοπούλου, Μ.Π.Σ. Ιστορικής Δημογραφίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ιστορίας, Κέρκυρα 2008-2010.
Τετράδια Ιστορικής Δημογραφίας 2/2009
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Ιστορική Δημογραφία», επιμέλεια Ιωάννα Αθανασοπούλου, Μ.Π.Σ. Ιστορικής Δημογραφίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ιστορίας, Κέρκυρα 2004-2010.
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Ιστορική Δημογραφία»
Νοσηρότητα και θνησιμότητα στην Ελλάδα του 20ου αιώνα: Ιατρική και δημογραφική προσέγγιση, επιμέλεια Ιωάννα Αθανασοπούλου, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ιστορίας, Κέρκυρα 2009.
Πρακτικά
Τετράδια Ιστορικής Δημογραφίας 1, επιμέλεια Ιωάννα Αθανασοπούλου, Μ.Π.Σ. Ιστορικής Δημογραφίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ιστορίας, Κέρκυρα 2004-2008.
Τετράδια Ιστορικής Δημογραφίας 1/2008
Ενημέρωση: 19-05-2022
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας