Μεθοδολογία Κριτικής και Έκδοσης Ιστορικών και Αρχειακών Πηγών Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών - Διευθυντής: Καθηγητής Γρηγόριος Ψαλλίδας
Βιβλιογραφία

Ως ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ για την προετοιμασία των υποψηφίων για την εισαγωγική γραπτή εξέταση στον ΙΑ’ Κύκλο Σπουδών προτείνεται η κριτική μελέτη των εξής επιλεγμένων άρθρων από τους τόμους Θ΄ ως ΙΣΤ΄ της Ιστορίας του Ελληνικού Έθνους, (Εκδοτική Αθηνών).

Συγκεκριμένα:

· Βυζαντινός Ελληνισμός. Μεσοβυζαντινοί και Υστεροβυζαντινοί χρόνοι

[τ. Θ΄: σσ. 207-213, 282-291]

· Ο Ελληνισμός υπό ξένη κυριαρχία, 1453-1669. Τουρκοκρατία-Λατινοκρατία
[τ. Ι΄: σσ. 150-155, 215-228]

· Ο Ελληνισμός υπό ξένη κυριαρχία, 1669-1821. Τουρκοκρατία-Λατινοκρατία
[τ. ΙΑ΄: σσ. 110-116, 134-143]

· Η Ελληνική Επανάσταση και η ίδρυση του Ελληνικού Κράτους, 1821-1832
[τ. ΙΒ΄: σσ. 580-594]

· Νεώτερος Ελληνισμός από 1832 ως 1881 [τ. ΙΓ΄: σσ. 89- 94]

· Νεώτερος Ελληνισμός από το 1881 ως το 1913 [τ. ΙΔ' , σσ. 9-14]

· Νεώτερος Ελληνισμός από το 1913 ως το 1941 [τ. ΙΕ΄, σσ. 454-457]

· Σύγχρονος Ελληνισμός από το 1941 ως το τέλος του αιώνα [τ. ΙΣΤ΄, σσ. 89-93]

Και επιπλέον ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ:

Θ. Βερέμης (επιμ.), Εθνική ταυτότητα και εθνικισμός στη Νεώτερη Ελλάδα, ΜΙΕΤ, Αθήνα 2003.

D. Close, Ελλάδα 1945-2004, Πολιτική-κοινωνία-οικονομία, Αθήνα 2006.

Κ. Γαρδίκα, Β. Κεχριώτης, Χ. Λούκος, Χ. Λυριντζής, Ν. Μαρωνίτη, Η Συγκρότηση του Ελληνικού Κράτους. Διεθνές πλαίσιο, εξουσία και πολιτική τον 19ο αιώνα, Νεφέλη, Αθήνα 2008.

Π. Κ. Κιτρομηλίδης, Ελληνικός Διαφωτισμός, ΜΙΕΤ, Αθήνα 2000.

D. Nicol, Οι τελευταίοι αιώνες του Βυζαντίου 1261-1453, Αθήνα 1996.

Ν. Σβορώνος, Το ελληνικό έθνος, γένεση και διαμόρφωση του Νέου Ελληνισμού, Πόλις, Αθήνα 2004.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗΜη διαθέσιμο περιεχόμενο