Διδάσκοντες
Αρχική » Διδάσκοντες
 • Όνομα: Κώστας Αγγελάκος
  Βαθμίδα: Διευθυντής Προγράμματος,Αναπληρωτής Καθηγητής
  Ίδρυμα: Ιόνιο Πανεπιστήμιο
  Γνωστικό αντικείμενο: Παιδαγωγικά, Υπεύθυνος Παιδαγωγικών μαθημάτων
  Διδασκόμενα μαθήματα: Μεθοδολογία σύνταξης ερευνητικής εργασίας, Σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι-προσεγγίσεις, Εφαρμογές εκπαιδευτικού λογισμικού -πολυμέσων στο μάθημα της Ιστορίας
  Βιογραφικό: Κατέβασμα αρχείου
 • Όνομα: Πέτρος Πιζάνιας
  Βαθμίδα: Ομότιμος Καθηγητής
  Ίδρυμα: Ιόνιο Πανεπιστήμιο
  Γνωστικό αντικείμενο: Νεότερη Ελληνική Ιστορία
  Διδασκόμενα μαθήματα: Η γέννηση του Νέου Ελληνισμού, Ιστορική έρευνα, Σύγκριση Νεωτερικών επαναστάσεων
  Βιογραφικό: Κατέβασμα αρχείου
 • Όνομα: Petros Pizanias
  Βαθμίδα: Emeritus Professor
  Ίδρυμα: Ionian University
  Γνωστικό αντικείμενο: Modern Greek History
  Διδασκόμενα μαθήματα: The birth of Modern Hellenism
  Βιογραφικό: Κατέβασμα αρχείου
 • Όνομα: Νίκος Καραπιδάκης
  Βαθμίδα: Καθηγητής,Υποδιευθυντής Προγράμματος
  Ίδρυμα: Ιόνιο Πανεπιστήμιο
  Γνωστικό αντικείμενο: Μεσαιωνική Ιστορία
  Διδασκόμενα μαθήματα: Ευρωπαϊκή Ιστορία, Κινηματογράφος και ιστορία.
  Βιογραφικό: Κατέβασμα αρχείου
 • Όνομα: Παναγιώτης Βλάμος,
  Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής, Υπεύθυνος μαθημάτων πληροφορικής
  Ίδρυμα: Ιόνιο Πανεπιστήμιο
  Γνωστικό αντικείμενο: Μαθηματικά με έμφαση στα Μοντέλα Εφαρμογών
  Διδασκόμενα μαθήματα: Φαινόμενα, Αιτίες, Αποδείξεις
  Βιογραφικό: Κατέβασμα αρχείου
 • Όνομα: Διονύσης Τζάκης
  Βαθμίδα: Λέκτορας υπό διορισμό
  Ίδρυμα: Ιόνιο Πανεπιστήμιο
  Γνωστικό αντικείμενο: Ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης
  Διδασκόμενα μαθήματα: Η Ελληνική Επανάσταση του 1821, Σύγκριση Νεοτερικών Επαναστάσεων
  Βιογραφικό: Κατέβασμα αρχείου
 • Όνομα: Σοφία Λαΐου
  Βαθμίδα: Επίκουρη Καθηγήτρια
  Ίδρυμα: Ιόνιο Πανεπιστήμιο
  Γνωστικό αντικείμενο: Οθωμανική Ιστορία με δυνατότητα διδασκαλίας Οθωμανικής Παλαιογραφίας
  Διδασκόμενα μαθήματα: Οθωμανική Ιστορία
  Βιογραφικό: Κατέβασμα αρχείου
 • Όνομα: Νικόλαος Ροτζώκος
  Βαθμίδα: Επίκουρος καθηγητής
  Ίδρυμα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  Γνωστικό αντικείμενο: Σύγχρονη Ελληνική Πολιτική Ιστορία
  Διδασκόμενα μαθήματα: Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία
  Βιογραφικό: Κατέβασμα αρχείου
 • Όνομα: Φωτεινή Βάκη
  Βαθμίδα: Επίκουρη Καθηγήτρια
  Ίδρυμα: Ιόνιο Πανεπιστήμιο
  Γνωστικό αντικείμενο: Ιστορία της Φιλοσοφίας
  Διδασκόμενα μαθήματα: Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός
  Βιογραφικό: Κατέβασμα αρχείου
 • Όνομα: Ιωάννης Κόκκωνας
  Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής
  Ίδρυμα: Ιόνιο Πανεπιστήμιο
  Γνωστικό αντικείμενο: Βιβλιολογία Βιβλιογραφία
  Διδασκόμενα μαθήματα: Ο Ελληνικός Διαφωτισμός Ι Ο Ελληνικός Διαφωτισμός ΙΙ
  Βιογραφικό: Κατέβασμα αρχείου
 • Όνομα: Μαρία Δαμηλάκου
  Βαθμίδα: Λέκτορας
  Ίδρυμα: Ιόνιο Πανεπιστήμιο
  Γνωστικό αντικείμενο: Ιστορία της Αμερικανικής Ηπείρου με έμφαση στους νεότερους χρόνους
  Διδασκόμενα μαθήματα: Έθνη και ανεξαρτησίες στην αμερικανική ήπειρο.
  Βιογραφικό: Κατέβασμα αρχείου
 • Όνομα: Κωνσταντίνος Σμπόνιας
  Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής
  Ίδρυμα: Ιόνιο Πανεπιστήμιο
  Γνωστικό αντικείμενο: Πολιτισμοί του Αιγαίου με δυνατότητα διδασκαλίας των πολιτισμών της Εγγύς Ανατολής
  Διδασκόμενα μαθήματα: Εθνολογία, μελέτες του ιστορικού τοπίου & ψηφιακή τεκμηρίωση
  Βιογραφικό: Κατέβασμα αρχείου
 • Όνομα: Αδαμαντία Πατέλη
  Βαθμίδα: Λέκτορας
  Ίδρυμα: Ιόνιο Πανεπιστήμιο
  Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφοριακά Συστήματα
  Διδασκόμενα μαθήματα: Περιγραφική Στατιστική Δεδομένων, Θεωρία δειγματοληψίας, Στατιστικές εκτιμήσεις, Εισαγωγή στα θέματα των πιθανοτήτων
  Βιογραφικό: Κατέβασμα αρχείου
 • Όνομα: Μάρκος Αυλωνίτης
  Βαθμίδα: Λέκτορας
  Ίδρυμα: Ιόνιο Πανεπιστήμιο
  Γνωστικό αντικείμενο: Εφαρμοσμένα Στοχαστικά Μοντέλα
  Διδασκόμενα μαθήματα: Περιγραφική στατιστική δεδομένων, Θεωρία δειγματοληψίας, Στατιστικές εκτιμήσεις, Εισαγωγή στα θέματα των πιθανοτήτων
  Βιογραφικό: Κατέβασμα αρχείου
 • Όνομα: Θεόδωρος Ανδρόνικος
  Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής
  Ίδρυμα: Ιόνιο Πανεπιστήμιο
  Γνωστικό αντικείμενο: Διαδικτυκός προγραμματισμός
  Διδασκόμενα μαθήματα: Εισαγωγή στην Πληροφορική, Πολυμέσα, Εισαγωγή στα συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων
  Βιογραφικό: Κατέβασμα αρχείου
 • Όνομα: Κάτια Λήδα Κερμανίδου
  Βαθμίδα: Λέκτορας
  Ίδρυμα: Ιόνιο Πανεπιστήμιο
  Γνωστικό αντικείμενο: Τεχνητή νοημοσύνη με έμφαση στη γλωσσική τεχνολογία
  Διδασκόμενα μαθήματα: Τεχνητή νοημοσύνη & ιστορική έρευνα
  Βιογραφικό: Κατέβασμα αρχείου
 • Όνομα: Δημήτρης Παναγιωτόπουλος
  Βαθμίδα: Δρ. Ιστορίας
  Ίδρυμα: Γεωπονικο Πανεπιστήμιο Αθηνών
  Γνωστικό αντικείμενο: Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία
  Διδασκόμενα μαθήματα: Ελληνικό κράτος & κοινωνία τον 19 αιώνα
  Βιογραφικό: Κατέβασμα αρχείου
 • Όνομα: Γεώργιος Κόκκινος
  Βαθμίδα: Καθηγητής
  Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Αιγαίου
  Γνωστικό αντικείμενο: Ιστορία της διδακτικής
  Διδασκόμενα μαθήματα: Η ιστορία ώς αντικείμενο διδασκαλίας & μάθησης
  Βιογραφικό: Κατέβασμα αρχείου
 • Όνομα: Ιωάννης Δεληγιάννης
  Βαθμίδα: Λέκτορας
  Ίδρυμα: Ιόνιο Πανεπιστήμιο
  Γνωστικό αντικείμενο: Διαδραστικά πολυμέσα & ψηφιακή τεχνολογία
  Διδασκόμενα μαθήματα: Τα πολυμέσα και η δημιουργία διδακτικού υλικού
  Βιογραφικό: Κατέβασμα αρχείου
 • Όνομα: Μιχαήλ Βαρλάς
  Βαθμίδα: Συνεργάτης ΠΜΣ
  Ίδρυμα: Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
  Γνωστικό αντικείμενο: Νεότερη Ιστορία, Ιστορική Ανθρωπολογία, Ιστορία των Πληθυσμών, Γενεαλογία, Προφορική Ιστορία, Μνήμη, Νέες τεχνολογίες, Δημόσια Ιστορία
  Διδασκόμενα μαθήματα: Προφορική ιστορία και ψηφιακό περιβάλλον
 • Όνομα: Αλίκη Βαξεβάνογλου
  Βαθμίδα: Β
  Ίδρυμα: Κέντρο ερεύνης της Ελληνικής κοινωνίας της ακαδημίας Αθηνών
  Γνωστικό αντικείμενο: Ιστορία Δυτικήε Ευρώπης
  Διδασκόμενα μαθήματα: Η ιστορία των φτωχών και της φτώχειας στην Βόρεια Ευρώπη από τον Μεσαίωνα έως την σύγχρονη εποχή.
  Βιογραφικό: Κατέβασμα αρχείου
 • Όνομα: Χαράλαμπος Κουργιαντάκης
  Βαθμίδα: Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
  Ίδρυμα:
  Γνωστικό αντικείμενο: Ιστορία στην Εκπαίδευση
  Διδασκόμενα μαθήματα: Η Ιστορία ως αντικείμενο διδασκαλίας και μάθησης.
  Βιογραφικό: Κατέβασμα αρχείου