Εισαγωγικές Εξετάσεις Ακ. Έτους 2018-2019

Το Τμήμα Ιστορίας της Σχολής Ιστορίας και Διερμηνείας – Μετάφρασης σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Ιστορική Έρευνα Διδακτική & Νέες Τεχνολογίες» (Historical Research, Didactics and New Technologies) που επανιδρύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017.

Η αίτηση συμμετοχής βρίσκεται στο παρακάτω συνοδευτικό  αρχείο.

Για την βιβλιογραφία πατήστε εδώ: https://history.ionio.gr/postgraduate/hdnt/greek/bibliografia-p-20.html


Για να δείτε το βίντεο πατήστε εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=SkLCnTYi8LM
Κατέβασμα συνοδευτικού αρχείου