Αξιολόγηση

Αρχική » Όλα γα το Π.Μ.Σ. » Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση γίνεται από τους φοιτητές με ανώνυμο ερωτηματολόγιο που υποβάλλεται μέσω Διαδικτύου και αφορά στο σύνολο των παραμέτρων της λειτουργίας του ΠΜΣ.
 

Για να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο πατήστε εδώ.

Για να δείτε τα αποτελέσματα αξιολόγησης του προηγούμενου κύκλου κατεβάστε ή ανοίξτε το συνοδευτικό αρχείο:
 


 
 
Κατέβασμα συνοδευτικού αρχείου