Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ
Φορείς Οργάνωσης

Τμήμα

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Επικοινωνία

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
(ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ)

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΩΓΙΑΤΗΣ - PELE
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Ταχυδρομική διεύθυνση : Ι. Θεοτόκη 72, Κέρκυρα 410 00
Τηλ.: 2661 0 87300
Fax : 2661 0 35197
e-mail : pele@ionio.gr

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
(ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ)

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ-ΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Ταχυδρομική διεύθυνση : ΤΕΙ Μεσολογγίου
Τηλ.: 2631 0 58242 -3
Fax : 2631 0 58243

ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
(ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΕΑΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Ταχυδρομική διεύθυνση : ΤΕΙ Καλαμάτας, Αντικάλαμος 24 100, Καλαμάτα
Τηλ.: 2721 0 45258
Fax : 2721 0 45251
Μη διαθέσιμο περιεχόμενο