Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ
Κατευθύνσεις

Α/Α

Πακέτα εργασίας ιστορικής δημογραφίας

1

Γαμηλιότητα και ονοματολογία στην Κέρκυρα (16ος-21ος αιώνας) 

2

Γεωγραφικά συστήματα έρευνας του αγροτικού πληθυσμού

3

Δείκτες ευημερίας 

4

Διαχείριση αγαθών σε κρίσιμες περιόδους 

5

Οικολογία και ανάπτυξη στον αγροτικό και αστικό χώρο

6

Ειδικές συλλογές στατιστικών του πληθυσμού, 

7

Εισόδημα (1800-έως σήμερα)

8

Ιδιοκτησιακά δικαιώματα και πληθυσμός 

9

Ιόνια Νησιά (1864-έως σήμερα)

10

Μελέτες οργάνωσης και παραγωγής

11

Μελέτες του πληθυσμού

12

Παραβατικές συμπεριφορές

13

Πληθυσμός (1800-έως σήμερα)

14

Πληθυσμός (προβιομηχανικές κοινωνίες)

15

Προσδόκιμο ζωής 

16

Στατιστικές αγροτικού πληθυσμού και αγροτικής παραγωγής

17

Στατιστικές πληθυσμού του Ελληνικού Κράτους

18

Στατιστικές πληθυσμών μέχρι τη δημιουργία του Ελληνικού κράτους

19

Στατιστικές υγείας 

20

Συλλογές Νόμων για τη λειτουργία των συνεταιρισμών

21

Συλλογές νόμων και κανονισμών και λοιπών διαταγμάτων για την Υγειονομική υπηρεσία

22

Συνεταιρισμοί

23

Νοσολογία 

24

Πηγές ιστορικής δημογραφίας του πληθυσμού 

25

Τραπεζικό δίκτυο 

26

Εκπαίδευση

27

Μετανάστευση

28

Τέχνη και Πολιτισμός

29

Ανθρωπογεωγραφία

30

Αγροτικός και αστικός πληθυσμός

Μη διαθέσιμο περιεχόμενο