Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ
Ενδεικτικοί Σύνδεσμοι

Σημείωση: Οι υπερσυνδέσεις βρίσκονται σε συνεχή διαμόρφωση. Για τις προτεινόμενες αναφέρονται και οι σχετικές πηγές συγκέντρωσής τους

α/α
Περιγραφή URL
1
History Data Service at the Data Archive, University of Essex http://hds.essex.ac.uk
3

Social Science Research Network

http://www.ssrn.com
6
ICPSR Database at the University of Michigan http://www.icpsr.umich.edu
7
NBER Economic Data http://www.nber.org/data/
8
Record of American Democracy, 1984-1990 http://data.fas.harvard.edu/ROAD
10
Surgeon's Certificates Dataset This dataset from the Center for Population Economics may be linked to other CPE datasets (military service records; pension records; 1850, 1860, 1900, and 1910 US Federal Censuses) http://www.cpe.uchicago.edu
11
United States Historical Statistics Data Browser http://icg.fas.harvard.edu/census
13
IPUMS Census microdata for social and economic research. http://www.ipums.umn.edu/

Sites web εθνικών διευθύνσεων
Πηγή:
http://www.wto.org/
http://www.eh.net/
http://www.ladocfrancaise.gouv.fr/pehttp://www.ladocfrancaise.gouv.fr/pe

14

Bureau of the Census ΗΠΑ

http://www.census.gov
16

Library of Congress American Memory Home Page ΗΠΑ

http://lcweb2.loc.gov/ammem/ammemhome.html
17

National Archives and Records Administration ΗΠΑ

http://www.nara.gov
18

Department of Transportation ΗΠΑ

http://www.dot.gov
19

Government Printing Office: Contains both information about ordering GPO publications, many of them free, and links to on-line versions of some documents. ΗΠΑ

http://www.access.gpo.gov/
20
BLS : Bureau of labor statistics ΗΠΑ http://www.bls.gov/
21
Brookings Institute ΗΠΑ http://www.brook.edu/
22
EPA : Environmental protection agency ΗΠΑ http://www.epa.gov
23
Fed : Federal Reserve ΗΠΑ http://www.federalreserve.gov
24
Levy institute (the) ΗΠΑ http://www.levy.org
25
NBER : National bureau of economic research ΗΠΑ http://www.nber.org
26
PAA : Population association of America ΗΠΑ http://www.popassoc.org
27
Banque de France, Γαλλία http://www.banque-france.fr/
28
BNP-Paribas Γαλλία http://www.bnpparibas.com/fr/recherche/rechercheeco.asp
29
CAE: Conseil d'analyse economique, Γαλλία http://www.premier-ministre.gouv.fr/fr/p.cfm?ref=6718
30
CCF : Credit commercial de France, Γαλλία http://www.ccf.fr/particuliers/bourse/index_etudes.htm
31
CEE : Centre d'etude de l'emploi, Γαλλία http://www.cee-recherche.fr
34
CEREQ : Centre d'etudes et de recherche sur les qualifications, Γαλλία http://www.cereq.fr
35
CHEFF : Comite pour l'histoire economique et financiere de la France, Γαλλία http://www.finances.gouv.fr/DICOM/cheff/index-d.htm
42
Ifen : Institut francais de l'environnement, Γαλλία http://www.ifen.fr
43
INED : Institut national d'etudes demographiques, Γαλλία http://www.ined.fr/
44
INSEE : Institut national de la statistique et des etudes economiques, Γαλλία http://www.insee.fr/fr/home/home_page.asp
45
IRES: Institut de recherche economique et sociale, Γαλλία http://www.ires-fr.org/
46
MINEFI: Ministere de l'economie, des finances et de l'industrie, Γαλλία http://www.finances.gouv.fr/
47
Ministere de l'emploi, Γαλλία http://www.travail.gouv.fr/etudes/etudes_f.html
48
Ministere de l'environnement, Γαλλία http://www.environnement.gouv.fr
50
OFCE : Observatoire francais des conjonctures economiques, Γαλλία http://www.ofce.sciences-po.fr/
51
UNEDIC : Union nationale pour lemploi dans lindustrie et le commerce, Γαλλία http://www.unedic.fr/htm/chiffres/chiffres.htm
53
DIW : Deutsches Institut fur Wirtschaftsforschung, Berlin, Γερμανία http://www.diw.de
54
HWWA : Institut fur Wirtschaftsforschung, Hamburg http://www.hwwa.de
56
IFO : Institut fur Wirtschaftsforschung, Munich, Γερμανία http://www.ifo.de
57
RWI : Rheinisch-Westfalisches Institut fur Wirtschaftsforschung, Essen, Γερμανία http://www.rwi-essen.de/
59
ZEW : Zentrum fur Europaische Wirtschaftsforschung (Centre de recherche economique europeen), Γερμανία http://www.zew.de/
60
Osterreichisches Institut fur Wirtschaftsforschung (WIFO) http://www.wifo.ac.at/

Ινστιτούτα Οικονομικής Συγκυρίας
Πηγή:
http://www.ladocfrancaise.gouv.fr/pehttp://www.ladocfrancaise.gouv.fr/pe

61
Banque de Belgique Βέλγιο http://www.bnb.be/
62
Conseil federal du developpement durable Βέλγιο http://www.belspo.be/frdocfdd
63
Institut national de statistique Βέλγιο http://www.statbel.fgov.be/
65
Banque d' Espagne Ισπανία http://www.bde.es/
66
INE : Instituto Nacional de Estadistica Ισπανία http://www.ine.es/
67
Banque d'Italie, Ιταλία http://www.bancaditalia.it/
68
ISTAT, Ιταλία http://www.istat.it
69
Banque d'Angleterre, Ηνωμένο Βασίλειο http://www.bankofengland.co.uk
71
NIESR : National institute of economic and social research, Ηνωμένο Βασίλειο http://www.niesr.ac.uk
72
Office of National Statistics, Ηνωμένο Βασίλειο http://www.statistics.gov.uk/

Διεθνή στατιστικά ινστιτούτα
Πηγή: http://www.tilastokeskus.fi/tk/linkit_en.html

74
The International Statistical Institute, ISI http://www.cbs.nl/isi/
75
Asian Development Bank http://www.asiandevbank.org/
76
Eurostat, The Statistical Office of the European Communities http://europa.eu.int/eurostat.html
79
Dissemination Standards Bulletin Board http://dsbb.imf.org/
81
Economic Commission for Europe Statistical Division (UN/ECE) - Economic Commission for Europe (UN/ECE) http://www.unece.org/stats/
http://www.unece.org/
82
Population Fund (UNFPA) http://www.unfpa.org/
84
Statistics Division (UN/DESIPA/STAT) http://www.un.org/Depts/unsd/
85
Unesco http://www.unesco.org/
87
Food and Agricultural Organization (FAO) http://www.fao.org/
Κοινωνική ανάλυση - DATA ARCHIVES - Ευρώπη και Κόσμος
Πηγή: http://www.nsd.uib.no/cessda/europe.html
91
The Czech Republic - SDA
Sociological Data Archive
http://archiv.soc.cas.cz
92
Denmark - DDA
Danish Data Archive
http://www.dda.dk
93
Estonia - ESSDA
Estonian Social Science Data Archives
http://psych.ut.ee/esta
94
Finland - FSD
Finnish Social Science Data Archive
http://www.fsd.uta.fi/
96
Greece - SDB
Social Data Bank
http://www.ekke.gr/
97
Germany - ZA
Zentralarchiv fόr Empirische Sozialforschung
http://www.gesis.org/ZA
98
Hungary - TARKI
Social Research Informatics Center
http://www.tarki.hu/index-e.html
99
Ireland - ISSDA
Irish Social Science Data Archive
http://www.ucd.ie/~issda/
100
Italy - ADPSS
Archivio Dati e Programmi per le Scienze Sociali
http://www.sociologia.unimib.it/sociodata/
104
Spain - CIS
Centro de Investigaciones Sociolσgicas
http://www.cis.es
105
Sweden - SSD
Swedish Social Science Data Services
http://www.ssd.gu.se/enghome.html
107
UK - UK DA
UK Data Archive

http://www.data-archive.ac.uk/

109
Israel - SSDA
Israel Social Science Data Archive
http://isdc.huji.ac.il/
112
Uruguay - UISDP
Banco de Datos
http://www.rau.edu.uy/fcs/banco/banco.htm
Παγκόσμιοι δείκτες ευημερίας
113
World bank http://www.worldbank.org/data

Δημογραφικά Δεδομένα

114

ΕΛΣΤΑΤ

http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE
115

Eurostat

http://ec.europa.eu/eurostat
116

Census Bureau USA

http://www.census.gov
117

Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής και Οικονομικών Μελετών (Γαλλία)

http://www.insee.fr
118

Πανεπιστήμιο Μινεσότα – Κέντρο Ερευνών Πληθυσμού

https://international.ipums.org/international
119
Δεδομένα Πληθυσμών http://www.populationdata.net
120
ΠΟΥ – Παρατηρητήριο Υγείας http://www.populationdata.net
121
ΟΟΣΑ - Δεδομένα http://stats.oecd.org
122
Παγκόσμια Τράπεζα - Δεδομένα http://data.worldbank.org
123
Population Reference Bureau http://www.prb.org
124
Vienna Institute of Demography http://www.oeaw.ac.at/vid
125
The World Top Incomes Database http://topincomes.g-mond.parisschoolofeconomics.eu/#Home:

Ελληνικά Ινστιτούτα – Ερευνητικά Κέντρα

126
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών http://www.ekke.gr
127
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας http://www.esdy.edu.gr/default.aspx?page=home
128
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών http://www.eie.gr
129
Εθνικό Κέντρο τεκμηρίωσης http://www.ekt.gr
130
Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο http://www.elia.org.gr/pages.fds?pagecode=01&langid=1
131
Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς http://www.piop.gr
132
Κέντρο Κοινωνικής Μορφολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής http://www.koinpolpanteion.gr/kekmokop.htm
133
Κέντρο Έρευνας Νεότερης Ιστορίας http://polhist.panteion.gr/keni/index.php/el/
134
Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού http://www.fhw.gr/chronos/gr

Διατριβές

135
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών http://www.didaktorika.gr/eadd
136
Ανοικτή Πρόσβαση http://www.openaccess.gr
137
Αναζήτηση σε ελληνικό ψηφιακό περιεχόμενο http://www.openarchives.gr

Ιστορικά Τεκμήρια

138
Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας http://askiweb.eu/index.php?lang=gr
139
Γενικά Αρχεία του Κράτους http://www.gak.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=1
140
Αρχειομνήμων http://srv-gak.att.sch.gr/index.html
141
Ίδρυμα Γληνού http://glinos.gr/v1/index/dir
142
Αρχείο Κωνσταντίνου Δ. Καραβίδα http://www.ascsa.edu.gr/index.php/archives/konstantinos-d-karavidas-finding-aid
143
Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Ιστορικών Αρχείων hhttp://dlab.phs.uoa.gr
144
Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα http://www.imma.edu.gr/imma/index.html
145
RWI : Rheinisch-Westfalisches Institut fur Wirtschaftsforschung, Essen, Γερμανία http://www.rwi-essen.de/
146
Europeana 1914-1918 http://www.europeana1914-1918.eu/el

Μετανάστευση

147
Μigrants in Greece http://www.migrants.gr
148
Κέντρο Ερευνών Μειονοτικών Ομάδων http://www.kemo.gr
149
HELLENIC MIGRATION POLICY INSTITUTE http://www.imepo.org
150
Εργαστήριο Μελέτης της Μετανάστευσης και Διασποράς http://emmedia.pspa.uoa.gr
151
Human Rights Institutes Database http://databases.unesco.org/fileh/HRWEBintro.shtml
152
Migreurop http://www.migreurop.org/?lang=fr
153
Migration Policy Institute http://www.migrationpolicy.org
154
Observatoire mondial des droits de l’Homme http://www.upr-epu.com/index_fr.php
155
Social Watch http://www.socialwatch.org
156
Global Commission on International Migration http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=publisher&publisher=GCIM
Μη διαθέσιμο περιεχόμενο