ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ Χ.

Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Παν/μιου Θράκης στην Εγκληματολογία (1989), σπούδασε Νομικά και Πολιτικές Επιστήμες στη Νομική Σχολή του Παν/μίου Αθηνών. Είναι καθηγητής στο Τμήμα Συν/κών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων  του ΤΕΙ Μεσολογγίου. Είναι τακτικός συνεργάτης του μηνιαίου περιοδικού Ποινική Δικαιοσύνη..

            Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα είναι η εξέταση των σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων, η μελέτη της οικονομικής και της ηλεκτρονικής εγκληματικότητας  και της εν γένει  παραβατικής  συμπεριφοράς. 

Σχετικά πρόσφατες μ.ά. δημοσιεύσεις του: Οικονομική Παραβατικότητα, Ελλην, Αθήνα 1996, Ο Φόνος στην Ελλάδα, Αθήνα 1998, Σάκκουλας, Πληροφοριακός Πόλεμος και Ασφάλεια Πληροφοριών των Επιχειρήσεων (μετάφραση και επιμέλεια), Ιων Αθήνα 2001, «Ποινική Δικαιοσύνη και Εγκληματολογία στο Διαδίκτυο», Ποινικός λόγος, Αθήνα Τ.1, 2001, Σύγχρονα Κοινωνικά Προβλήματα, Παπαζήσης Αθήνα 2003.              

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

o         ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΗ (ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ) ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Έννοια - διακρίσεις, Θεωρητικές ερμηνευτικές προσεγγίσεις και Στατιστική καταγραφή της στην Ελλάδα και στο διεθνή χώρο. Στοιχεία μεθοδολογίας εγληματολογικής έρευνας.

o         ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΦΩΝ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΗΣ (ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ) ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

Ανθρωποκτονία, βιασμός, ληστεία, κλοπή, εγκλήματα επιχειρήσεων, ψηφιακά εγκλήματα.

Ενδεικτική βιβλιογραφία

·          Αλεξιάδη Στ., (1998), Εγχειρίδιο Εγκληματολογίας,Θεσσαλονίκη, Σάκκουλας.

·          Clinard M. - Yeager P., (1980), Corporate Crime, New York, The Free Press.

·          Κουράκη Ν., (1991), Εγκληματολογικοί Ορίζοντες, Α’& Β’, Αθήνα – Κομοτηνή, Σάκκουλας.

·          Πανούση Ι., (1999), Εγκληματολογία, εγκληματολογική έρευνα και ΜΜΕ, Αθήνα-Κομοτηνή, Σάκκουλας.

·          Thio Alex, (2003), Παρεκκλίνουσα Συμπεριφορά, μτφρ. Μ. Μπαρμπάτση, επιμ. Χρ. Τσουραμάνης, 4η εκδ., Αθήνα, Έλλην.

·          Τσουραμάνη Χρ.,(1990), Ανάλυση εγκλημάτων - εγκληματολογική προσέγγιση, Αθήνα-Κομοτηνή, Σάκκουλας.

·          Furnell St., (2002), Cybercrime – Vandalizing the Information Society, , New York , Addison – Welsey.

§          ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ

Αναφορά σε γενικές γραμμές στο νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τις οικογενειακές σχέσεις στην Ελλάδα : Διατάξεις του Οικογενειακού δικαίου για τη μνηστεία, το γάμο, το διαζύγιο και τις σχέσεις γονέων και παιδιών.

Ενδεικτική βιβλιογραφία

·          Κουνούγερη – Μανωλεδάκη, (1998), Οικογενειακό Δίκαιο, Τόμοι Ι και ΙΙ, β’ εκδ., Αθήνα – Κομοτηνή, Σάκκουλας.