ΤΣΟΥΝΤΑΣ Κ.

Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Rene Descartes - Παρίσι 5 και κάτοχος DEA του ίδιου Παν/μίου με εξειδίκευση στο Δημόσιο Δίκαιο. Καθηγητής Νομικών μαθημάτων στο Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Καλαμάτας, έχει εργασθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών, στη Γενική Γραμματεία Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στο Υπουργείο Παιδείας και στο Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού. Έχει απασχοληθεί σε αναπτυξιακά προγράμματα τηςΕΕ, καθώς και σε ερευνητικά προγράμματα του ΤΕΙ Καλαμάτας.

Επιστημονικά ενδιαφέροντα: ∆ηµόσιο ∆ίκαιο, ∆ιοικητικό ∆ίκαιο