ΣΤΕΡΓΙΟΥ Α.

Πραγματοποίησε βασικές σπουδές ως υπότροφος του Iδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) στο Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου (1991-1995). Ως υπότροφος διαδοχικά του ΙΚΥ, του ιδρύματος Αλέξανδρος Ωνάσης, του ιδρύματος Kölner Gymnasial- und Stiftungsfonds (Κολωνία) και τηςHermann Weber-Stiftung (Μάνχαϊμ) πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές τύπου Master (Magister) και Ph.D, στη σύγχρονη ιστορία και την πολιτική επιστήμη στο Πανεπιστήμιο του Μάνχαϊμ Γερμανίας (1996-2001), στο οποίο δίδαξε επίσης νεοελληνική γλώσσα και πολιτισμό. Έχει συνεργαστεί με το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου, το Ιστορικό Αρχείο της Αγροτικής Τράπεζας, καθώς και με την Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν στις διεθνείς σχέσεις στο ψυχροπολεμικό και μεταψυχροπολεμικό κόσμο καθώς και στα κύρια ιδεολογικά ρεύματα του 20ου αιώνα. Eίναι συγγραφέας του βιβλίουIm Spagat zwischen Solidarität und Realpolitik. Die Beziehungen zwischen DDR und Griechenland und das Verhältnis der SED zur KKE. Monographien-Reihe Peleus, Bd. 13 (Mannheim-Möhnesee:Bibliopolis, 2001) και διαφόρων άλλων άρθρων, μεταξύ των οποίων: «Σοσιαλιστικό και εθνικό ιδεώδες: Η σοσιαλιστική εθνική διαπαιδαγώγηση μέσα από το παράδειγμα του παιδομαζώματος», Επιστήμη και Κοινωνία, Tεύχος 5/6 (Φθινόπωρο 2000 - `Ανοιξη 2001), σσ. 103-126. 3.``Im Kampf``gegen den Westdeutschen Imperialismus``: Die Politik der SED im Mittelmeerraum``, Jahrbuch für Historische Kommunismus-Forschung (2002), σσ. 141-165, «Ο λαϊκισμός στα εθνικά θέματα», Επιστήμη και Κοινωνία - Επιθεώρηση Πολιτικής και ηθικής θεωρίας, Τεύχος 12 (Άνοιξη 2004), σσ. 115-147.

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

·          ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ). ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΡΡΟΕΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ

Αντικείμενο των διαλέξεων αποτελεί η γεωστρατηγική και γεωπολιτική πραγματικότητα, που διαμορφώθηκε στο χώρο της Μεσογείου μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο υπό την επίδραση των διαφόρων πληθυσμιακών ανακατατάξεων, που έλαβαν χώρα στο συγκεκριμένο διάστημα. Κύρια χαρακτηριστικά της περιόδου αυτής που παραπέμπουν στη συγκεκριμένη προβληματική είναι η αποαποικιοποίηση της Μεσογείου εξαιτίας της υποχώρησης των Μεγάλων Ευρωπαϊκών Δυνάμεων από την περιοχή αυτή (Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Ισπανία) και ο ανταγωνισμός των δύο μεγάλων Συνασπισμών (Ανατολικός και Δυτικός), οι οποίοι αλλάζουν τον οικονομικό και πολιτικό χάρτη του μεσογειακού χώρου προκαλώντας ταυτόχρονα έντονες δημογραφικές μεταβολές και μεταναστεύσεις (Παλαιστίνη, Αίγυπτος, Ελλάδα κ. α.) λόγω πολέμων. Ένα δεύτερο κύμα μετανάστευσης  την ίδια εποχή, το οποίο περιλαμβάνει όλες τις χώρες της Μεσογείου εξαιτίας οικονομικών λόγων αυτή τη φορά, είναι αυτό που σχετίζεται με την αναζήτηση εργασίας είτε εργατών από τις χώρες του Μαγκρέμπ προς τη Γαλλία, είτε εργατών από τις χώρες του ευρωπαϊκού νότου προς τις χώρες του ευρωπαϊκού βορρά και την Αμερική. Οι ανακατατάξεις αυτές θα διαμορφώσουν ένα νέο γεωπολιτικό πλαίσιο, το οποίο αρχικά θα οδηγήσει στην αντιπαράθεση των διαφόρων κρατών μεταξύ τους, θα καταδείξει ωστόσο και την αναγκαιότητα συνεργασίας, η οποία θα επέλθει αμέσως μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

§          Nouschi André, Η Μεσόγειος στον 20ό Αιώνα (Αθήνα: Μεταίχμιο, 2003). Τίτλος Πρωτοτύπου:  La Méditaranéé au 20 siécle.

§          Μάζης Ιωάννης, Γεωπολιτική. Η θεωρία και η πράξη (Αθήνα: ΕΛΙΑΜΕΠ-Παπαζήσης, 2002).

§          Xenakis Dimitris, The Politics of Order-Building in Europe and the MediterraneanIAA, Themata Policy & Defence 19 (Athen: 2004).

§          Balencie Jean-Marc-De La Grange Arnaud, ΕξεγερμένοιΚόσμοιΑντάρτικα, Μιλιτσιες, Τρομοκρατικές Ομάδες (Αθήνα: Τυπωθείτω-Δάρδανος, 2003). Τίτλος Πρωτοτύπου: Mondes rebellesGuérillas, milices, groupes terroristes.

§          Beatte Kohler, Politischer Umbruch in Südeuropa (Bonn: Europa-Union Verlag GmbH, 1981).

§          Bundeszentrale für politische Bildung (ed.), BevölkerungsentwicklungInformation zur politischen Entwicklung. Vol. 282

§          Gilpin Robert, Η Πολιτική Οικονομία των Διεθνών Σχέσεωντόμοι (Αθήνα: Gutenberg, 2000): The political Economy of international Reletions.