ΠΟΛΙΤΗΣ-ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓ.

Σπούδασε Οικονομικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, συνέχισε μεταπτυχιακές σπουδές (DEA) στην Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, στο Παρίσι ενώ από το 2000 είναι Διδάκτωρ στην Οικονομική, Περιφερειακή Ανθρωπογεωγραφία του Πανεπιστημίου της Nanterre (Paris X). Εχει συνεργαστεί με το εργαστήριο, Laboratoire Dynamiques Sociales et Recomposition des Espaces (Paris X-Nanterre) του Εθνικού Κέντρου Επιστημονικής Ερευνας (CNRS) της Γαλλίας, στα πλαίσια του οποίου πραγματοποίησε τη διατριβή του, υπό τη διεύθυνση του Michel Sivignon. Ως τακτικός καθηγητής διδάσκει στην κατεύθυνση Διοίκηση Κοινωνικών-Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολογγίου του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. Εχει διατελέσει, αντιπρόεδρος, πρόεδρος του ΤΕΙ Μεσολογγίου. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα συνδέονται με την επιστημολογία της ανθρωπογεωγραφίας, τη μελέτη των ορεινών και τοπικών κοινωνιών, τους συνεταιρισμούς, την αλληλέγγυα και την οικολογική διάσταση της οικονομίας. Πρόσφατα έργα: Πολίτης-Στεργίου Β. (2008). «Οι Γάλλοι γεωγράφοι απέναντι στον ελληνικό ορεινό χώρο και τις ορεινές κοινωνίες». Συλλογικός τόμος Αγροτικότητα, κοινωνία και χώρος. Επιμέλεια Ε. Ζακοπούλου, Χ. Κασίμης, Λ. Λουλούδης. Εκδόσεις Πλέθρον, Αθήνα, 2008. Σελ. 59-69. Καπογιάννης Δ., Πολίτης-Στεργίου Ε. (2011). «Επιδράσεις αθρόων πληθυσμιακών ματακινήσεων στα της γαιοκτησίας και κοινωνικής οικονομίας». Σελ. 43-92, συλλογικός τόμος, Τετράδια Ιστορικής Δημογραφίας, 6. Κέρκυρα 2011, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ιστορίας.Πολίτης-Στεργίου Β. (2011). «Οψεις της κρίσης στο έργο της Μαρίας Νεγρεπόντη-Δελιβάνη». Εισήγηση στο συνέδριο : Η Ευρώπη και η Ελλάδα μετά την εκδήλωση της κρίσης. ΤΕΙ Μεσολογγίου 10-11 Νοεμβρίου 2011. Μαυριδάκης Θ., Πολίτης-Στεργίου Β. (2011). «Η κρίση της ανάπτυξης και η νομιμοποίηση του συστήματος». Εισήγηση στο συνέδριο : Η Ευρώπη και η Ελλάδα μετά την εκδήλωση της κρίσης. ΤΕΙ Μεσολογγίου 10-11 Νοεμβρίου 2011. Dovas D., Mavridakis Th., Politis-Stergiou V. (2012). «The policies applied in the EU to confront the crisis: The case of Greece». Εισήγηση στο: 4th international conference. The economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the changed world. EBEEC, May 11-13, 2012, Sofia, Bulgaria. Mavridakis Th., Politis-Stergiou V; Dovas D.,. (2013). «La crise de la croissance et la legitimation du système» : 58ème Congrès de l’Association International des Economistes de Langue Française , «Le devenir de l’economie mondialisée»,Valladolid- ESPAGNE: 19-22 mai 2013. Politis-Stergiou E. (2013). «La contribution d’Elysée Reclus à la construction de l’objet scientifique de la montagne pour une géographie humaniste». : Elisée Reclus et nos géographies, σελ. 121-126, éditions Noir et Rouge.