ΠΑΤΡΩΝΗΣ Β.

Σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και Οικονομική Ιστορία στοUniversite de Paris I-Sorbonne (DEA, Doctorat du Nouneau Regime). Σήμερα είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών. Διδάσκει επίσης Οικονομική και Κοινωνική Ιστορία της Ελλάδας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Οι πρόσφατες δημοσιεύσεις του σε επιστημονικά περιοδικά, καθώς και τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν σε ζητήματα σύγχρονης οικονομικής ιστορίας και οικονομικής πολιτικής.

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, 18ΟΣ-20ος ΑΙ.

Η κληρονομιά του 18ου αιώνα – Ο αγροτικός πληθυσμός στη προεπαναστατική περίοδο – Το νέο ελληνικό κράτος και οι «εθνικές γαίες»- Η αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της γης και οι συνέπειες για τον αγροτικό πληθυσμό - Παραγωγή, καλλιέργειες και πλεόνασμα – Οι δυσκολίες της διείσδυσης των κεφαλαιοκρατικών σχέσεων στον αγροτικό χώρο και οι δημογραφικές συνέπειες – Η πρώτη αγροτική μεταρρύθμιση (1871) και η κάθοδος των ορεινών πληθυσμών στο πεδινό χώρο –  Ιδιαιτερότητες και όρια της ανάπτυξης της οικονομίας της σταφίδας και οι επιπτώσεις στη κινητικότητα του πληθυσμού – Σταφιδική κρίση και υπερπόντια μετανάστευση – Ο αγροτικός πληθυσμός της Θεσσαλίας απέναντι στο ζήτημα των τσιφλικιών – Ο ελληνικός αγροτικός χώρος στην αυγή του 20ού αιώνα: Συνέχεια και αλλαγές – Προς την αγροτική μεταρρύθμιση – Οι δημογραφικές μεταβολές του νέου αιώνα – Η σταθεροποίηση της μικρής ιδιοκτησίας υπό κρατική προστασία – Ο προσφυγικός πληθυσμός: Αγροτική και αστική αποκατάσταση – Η κρατική παρέμβαση στη γεωργία – Καλλιέργειες, παραγωγή, αγροτική πίστη και φορολογία στη περίοδο του μεσοπολέμου – Η «επαναγροτοποίηση» της οικονομίας και οι συνέπειες στην κίνηση του πληθυσμού - Ο αγροτικός κόσμος στις παραμονές του Β’ Παγκοσμίου πολέμου.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

Κ. ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, Το αγροτικό ζήτημα στην Ελλάδα, Αθήνα 1975.

Θ. ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ, Αγροτική πίστη και οικονομικός μετασχηματισμός στη Β. Πελοπόννησο, Αθήνα 1990-1992.

Κ. ΚΩΣΤΗΣ, Αγροτική Οικονομία και Γεωργική Τράπεζα, Αθήνα 1987.

B. ΠΑΤΡΩΝΗΣ, «Σταφίδα και αγροτική μεταρρύθμιση» στο Θ. Σακελλαρόπουλος (επιμ) Νεοελληνική κοινωνία, Οικονομικές και ιστορικές προσεγγίσεις, σελ. 55-78, Αθήνα 1993.

Σ. ΠΕΤΜΕΖΑΣ, «Αγροτική Οικονομία», στο Χ. Χατζηιωσήφ (επιμ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα, 1922-1940 Ο Μεσοπόλεμος, Τόμος Β1, Αθήνα 2002, σελ. 189-249.

Π. ΠΙΖΑΝΙΑΣ, Οικονομική ιστορία της ελληνικής σταφίδας, Αθήνα 1988.

Β. ΠΡΟΝΤΖΑΣ, Οικονομία και γαιοκτησία στη Θεσσαλία, 1881-1912, Αθήνα 1992.

Θ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, Οικονομία-Κοινωνία-Κράτος στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου, Αθήνα 1991.