ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Χ.

Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, όπου διδάσκει Πληροφοριακά Συστήματα, Ανάκτηση Πληροφοριών, Μεταδεδομένα και Πρότυπα Κωδικοποίησης. Πριν προσληφθεί στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο ήταν Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας και υπεύθυνος ανάπτυξης Ψηφιακής Βιβλιοθήκης και Υπηρεσιών Πληροφόρησης στο ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος".

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν στην Εξόρυξη Γνώσης από τον Παγκόσμιο Ιστό (web mining), τη Μοντελοποίηση Χρηστών (user modeling) και την ανάπτυξη και αξιολόγηση Ψηφιακών Βιβλιοθηκών. Έχει διατελέσει αξιολογητής προτάσεων σε ευρωπαϊκά και εθνικά χρηματοδοτούμενα προγράμματα και έχει συμμετάσχει ως ερευνητής σε διάφορα ερευνητικά έργα. Επίσης έχει συμμετάσχει ως μέλος επιτροπών προγράμματος σε διάφορα συνέδρια του εσωτερικού και του εξωτερικού.

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις:

CPapatheodorouSKapidakisMSfakakisAVassiliou, "Mining User Communities in Digital Libraries", Information Technology and LibrariesVol. 22(4), pp. 152-157, December 2003. D. Pierrakos, G. Paliouras, C. Papatheodorou, C.D. Spyropoulos,"Web Usage Mining as a Tool for Personalization: A Survey", User Modeling and User-Adapted Interaction, Vol. 13(4), pp. 311-372, November 2003. G. Paliouras, C. Papatheodorou, V. Karkaletsis, C.D. Spyropoulos, "Discovering User Communities on the Internet using Unsupervised Machine Learning Techniques", Interacting with Computers, Vol. 14(6), pp. 761-791, 2002. D. Pierrakos, G. Paliouras, C. Papatheodorou, V. Karkaletsis, M. Dikaiakos, "Construction of Web Community Directories using Document Clustering and Web Usage Mining", Proceedings of the 1st European Web Mining Forum , Workshop at ECML/PKDD-2003, Cavtat-Dubrovnik, Croatia, 22 September 2003. G. Prokopiadou, C. Papatheodorou, D. Moschopoulos, "Government Information Centres: Digital Library Architecture for Depicting Public Sector's Hierarchy", Proceedings of the 3rd European Conference on E-Government, Dublin, Ireland, 4-7 July 2003, pp. 39-358. K. Zygogiannis, C. Papatheodorou, K. Chandrinos, K. Makropoulos, "Automatic Web Resource Discovery for Subject Gateways", Proceedings of the 10th International Conference on Human - Computer Interaction, (HCI International 2003), Crete, Greece, 22-27 June 2003, Volume I, pp. 883-887.

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ