ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ Κ.

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα: history.ionio.gr/gr/department/teachers/mataraga/

Πτυχιούχος του Ιστορικού και Αρχαιολογικού Τμήματος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδάκτωρ του Université de Paris I- Panthéon- Sorbonne. Επίκουρος καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική Ιστορία».

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

§          ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Ι. Μεθοδολογικά προβλήματα: η αδυναμία προσέγγισης και καθορισμού με ακρίβεια της δημογραφίας στον αρχαίο κόσμο λόγω έλλειψης στατιστικών. ΙΙ. Οι νεκροί του πολέμου: Θνησιμότητα πολεμιστών κατά τη μάχη. Σφαγές άμαχου πληθυσμού. Επιδημίες και λιμοί. Η τύχη των ηττημένων ΙΙΙ. Πληθυσμιακές αλλαγές: Εξόντωση του πληθυσμού μιας πόλεως. Οι εξόριστοι και η επιστροφή τους στην πόλη. Εγκατάσταση αποίκων. ΙV.  Συμπεράσματα

Ενδεικτική βιβλιογραφία

·          Bellancourt-Valdher M. et Corvisier J.-N., Démographie historique antique, 1999.

·          Brulé P.,  ‘La mortalité de guerre en Grèce classique: l’ exemple d’ Athènes’, in (éd) F. Prost, Armées et Sociétés de la Grèce classique. Aspects sociaux et politiques de la guerre aux Ve  et IVe s. av. J.-C., 1999, 51-68.

·          Corvisier J.-N., ‘Guerre et démographie en Grèce  à la période classique’, in Guerres et Sociétés dans les mondes grecs à la époque classique, Pallas, 51, 1999, 57-80.

·          Hammond N. G. L., ‘Casualties and Reinforcements of Citizen Soldiers in Greece and Macedonia’, JHS79, 1959, 61-68.

·          Hansen M. H., ‘The number of Athenian Hoplites in 431 B.C.’, Symb. OslLVI, 1981, 19-32.

·          Hansen M. H., Demography and democracy: The number of Athenian citizens in the fourth century B. C., 1985.

·          Krenz P., ‘Casualties in Hoplite Battles’, GRBS26-1, 1985, 13-20.